Athlon Car and Mobility Policy Review

Ga voor een helder, actueel en future proof mobiliteitsbeleid.

Een actueel, duidelijk en duurzaam mobiliteitsbeleid is belangrijk voor uw organisatie. De car & mobility policy legt niet enkel de visie van uw organisatie op mobiliteit vast maar vat ook de rechten, plichten en de procedures rond mobiliteit samen.

De Athlon consultants helpen u om een heldere, up-to-date policydocument te ontwikkelen. Eerst analyseren ze uw huidige aanpak en bespreken samen met uw team de tekortkomingen en mogelijkheden. Op basis van de resultaten plus hun kennis van wetgeving en de markt stippelen ze samen met u een nieuw beleid uit.

Ook na de opmaak van het einddocument kan Athlon uw policy up-to-date houden met de recentste wetswijzigingen en relevante nieuwe tips. Vraag naar onze speciale abonnementsformule voor een update in jaar 2 en 3. Zo blijft uw car & mobility policy altijd actueel en future proof.

Deze periode biedt een mogelijkheid om stil te staan bij het mobiliteitsbeleid: de vloot analyseren en car policy herbekijken mét oog voor de lange termijn. Kijk naar de TCO en zet in op verduurzaming: onderzoek ook elektrische mobiliteit en alternatieve transportvormen.Els Descamps, Commercial Director Athlon Belgium

Info opvragen over de Athlon Car and Mobility Policy Review

Aanspreking

*
*
*
*
*
Duid uw voorkeuren aan: