Athlon Mobility Profiler

Stem uw mobiliteitsbeleid optimaal af op de behoeften van uw medewerkers.


De meest efficiënte manier om uw mobiliteitsbeleid uit te stippelen start met de verwachtingen en noden van uw medewerkers in kaart brengen. U vermijdt keuzes die veel geld en tijd kosten maar eigenlijk niet bij uw mensen en organisatie passen. De Athlon Mobility Profiler geeft u precies het inzicht dat nodig is voor mobiliteitskeuzes die echt gedragen worden door uw team. In een enquête, die volledig is afgestemd op de specifieke situatie van uw organisatie, peilen de Athlon consultants naar de behoeften van uw medewerkers. De resultaten brengen uw reële mobiliteitsnoden aan het licht. Onze experts formuleren op basis hiervan adviezen voor een mobiliteitsbeleid dat hier 100% op aansluit.

Troeven

  • Uw werknemers worden betrokken bij het mobiliteitsbeleid.
  • De enquêtevragen kunnen op maat van uw organisatie aangepast worden.
  • U krijgt duidelijk zicht op de beste keuzes voor uw mobiliteitsbeeld
Wanneer een bedrijf zijn mobiliteitsbeleid onder de loep neemt, kan het niet om de bestuurder heen. Ga na wat er leeft bij je medewerkers en breng de noden en verwachtingen op de juiste manier in kaart. Alleen zo creëer je draagvlak en maak je de beste keuzes voor de toekomst.” Fréderic Denies, Strategic Consulting Manager

Info opvragen over de Athlon Mobility Profiler

Aanspreking

*
*
*
*
*
Duid uw voorkeuren aan: