Nieuwsbericht

2018: wat verandert er voor de autofiscaliteit?

Geplaatst op
Wat houdt 2018 in petto voor de autofiscaliteit? We zetten de grootste wijzigingen op een rijtje.

  1  CO2-bijdrage

Werkgevers die hun werknemers een voertuig ter beschikking stellen dat ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, moeten een solidariteitsbijdrage betalen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Die maandelijkse bijdrage hangt af van de CO2-uitstoot en het type brandstof van elk voertuig. De forfaitaire bijdrage is gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer van september en wordt op 1 januari van elk jaar aangepast. De indexatiecoëfficiënt voor 2018 bedraagt 1,2708.

Hoe bereken ik de CO2-solidariteitsbijdrage?

Voor dieselvoertuigen

 • Als de CO2-uitstoot gekend is: [((CO2 x € 9) - 600) / 12] x 1,2708
 • Als de CO2-uitstoot niet gekend is: [((165 x € 9) - 600) / 12] x 1,2708 = € 93,72

Voor benzinevoertuigen

 • Als de CO2-uitstoot gekend is: [((CO2 x € 9) - 768) / 12] x 1,2708
 • Als de CO2-uitstoot niet gekend is: [((182 x € 9) - 768) / 12] x 1,2708 = € 92,13

Voor lpg-voertuigen

 • [((CO2 x € 9) - 990) / 12] x 1,2708
 • Een lpg-voertuig is een omgebouwde wagen die oorspronkelijk op benzine reed. Gebruik in de formule de CO2-uitstoot van het benzinevoertuig.

Voor elektrische voertuigen en voertuigen op waterstof

 • 20,83 x 1,2708 = € 26,47
 • De minimumbijdrage per maand in 2018 is 26,47 euro.

2.Nieuwe fiscale aftrekregeling

Op vrijdag 22 december 2017 keurde het parlement de hervorming van de vennootschapsbelasting goed. Daarin zit ook een luik autofiscaliteit. De regels voor de fiscale aftrekbaarheid en het voordeel van alle aard (VAA) voor bedrijfswagens zullen vanaf 2020 drastisch veranderen. Daar houdt u voor nieuwe bestellingen best nu al rekening mee.

Fiscale aftrekregeling geldig van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019

In de vennootschapsbelasting

In de vennootschapsbelasting blijft de huidige aftrek van autokosten en brandstofkosten onveranderd tot 31 december 2019.

In de personenbelasting

Vanaf 1 januari 2018 stappen zelfstandigen voor nieuwe bestellingen over op de regeling die vandaag geldt voor bedrijven. Het enige (maar zeer belangrijke) verschil is dat de wagens van zelfstandigen minimaal 75 procent aftrekbaar blijven, in tegenstelling tot 50 procent bij bedrijven. Geen enkele zelfstandige zal er de komende twee jaar dus op achteruitgaan.

   CO2-uitstoot Diesel      CO2-uitstoot Benzine      100%elektrisch      Fiscale aftrek beperkt tot*  
0 g 120%
0 -60 g 0 - 60 g 100%
61 - 105 g 61 - 105 g 90%
160 - 115 g 106 - 125 g 80%
116 - 145 g 126 -155 g 75%
146 - 170 g 156 - 180 g 70%
171 - 195 g 181 g - 205 g 60%
> 195 gram > 205 gram

50%

Fiscale aftrekregeling geldig van 1 januari 2020

Zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting

Vanaf 1 januari 2020 hangt het aftrekpercentage niet meer af van de huidige CO2-trappen, maar zijn alle bedrijfswagens onderworpen aan een volledig nieuw regime, volgens deze formule:

120% – (0,5% x coëfficiënt x CO2/km)

 • Voor diesel (en de hybride varianten daarvan) is de coëfficiënt 1.
 • Voor cng (aardgas) is de coëfficiënt 0,90 (zolang de voertuigen niet meer dan 11 fiscale pk hebben).
 • Voor alle andere brandstoffen en motorisaties is de coëfficiënt 0,95.

De nieuwe regeling geldt zowel voor rijdende, tweedehandse als nieuwe bedrijfswagens en voor wagens op naam van een eenmanszaak (behalve de auto’s die voor 1 januari 2018 werden aangekocht).

Voorbeeld: een doorsnee Audi A3 1.6 TDI 115 pk met een CO2-uitstoot van 103 gram is vandaag 90 procent aftrekbaar. Volgens de nieuwe formule wordt dat: 120% - (0,5% x 1 x 103) = 68,5% aftrekbaarheid. Noteer ook: de 120%-aftrek voor elektrische wagens verdwijnt en de zogenaamde fake hybride wagens worden fiscaal minder aantrekkelijk.

 

Terug naar nieuwsoverzicht