Nieuwsbericht

Autobelastingen: 5 grote wijzigingen vanaf 2020

Geplaatst op
Eind oktober heeft de federale regering in een eerste lezing het wetsontwerp over de hervorming van de vennootschapsbelasting goedgekeurd. Daardoor zouden de regels voor de fiscale aftrekbaarheid en het voordeel van alle aard (VAA) voor bedrijfswagens vanaf 2020 drastisch veranderen. Hou daar voor nieuwe bestellingen best nu al rekening mee.

Om het Belgische voertuigenpark verder te vergroenen heeft de regering zowel gesleuteld aan de vennootschapsbelastingen (voor ondernemingen) als de personenbelasting (voor eenmanszaken en zelfstandigen). Let wel, het gaat om een wetsontwerp, dus de nieuwe regeling is nog niet definitief. De Raad van State heeft na de goedkeuring in eerste lezing op 25 oktober 2017 dertig dagen om zijn advies te geven. De stemming in de Kamer is voorzien rond half december.

Wat verandert er concreet als ook die hordes achter de rug zijn?

Vennootschapsbelasting: 4 grote wijzigingen vanaf 2020

Voor bedrijven blijft alles tot 31 december 2019 bij het oude. De huidige regeling voor fiscale aftrekbaarheid van autokosten geldt de komende twee jaar nog:

CO2-uitstoot Diesel CO2-uitstoot Benzine 100% elektrisch Fiscale aftrek beperkt tot *
     0 g 120%
0 - 60 g 0 - 60 g   100%
61 - 105 g 61 - 105 g   90% 
106 - 115 g 106 - 125 g   80%
116 - 145 g 126 - 155 g   75%
146 - 170 g 156 - 180 g   70% 
171 - 195 g 181 - 205 g   60%
> 195 g > 205 g   50%

1. Nieuwe formule voor aftrekbaarheid vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 verandert dat plaatje. Vanaf dan hangt het aftrekpercentage niet meer af van de huidige CO2-trappen, maar worden alle bedrijfswagens onderworpen aan een volledig nieuw regime, volgens deze formule:

120% – (0,5% x coëfficiënt x CO2/km)
- Voor diesel (en de hybride varianten daarvan) is de coëfficiënt 1.
- Voor cng (aardgas) is die coëfficiënt 0,90 (zolang de voertuigen niet meer dan 11 fiscale pk hebben.
- Voor alle andere brandstoffen en motorisaties is de coëfficiënt 0,95.

De nieuwe regeling geldt zowel voor rijdende, tweedehandse als nieuwe voertuigen.

Voorbeeld: een doorsnee Audi A3 1.6 TDI 115 pk met een CO2-uitstoot van 103g is vandaag 90 procent aftrekbaar. Volgens de nieuwe formule wordt dat:

120% - (0,5% x 1 x 103) = 68,5% aftrekbaarheid

Volgens fleet.be zal de gemiddelde aftrek van de bedrijfswagens van firma’s, die momenteel 78 procent bedraagt, dalen naar ongeveer 65 procent.

2. Elektrische auto’s zijn vanaf 2020 nog voor 100% aftrekbaar

Elektrische auto’s verliezen vanaf 2020 hun fiscale aftrek van 120 procent en zullen vanaf dan nog voor 100 procent aftrekbaar zijn.

3. 40% aftrekbaarheid voor voertuigen die meer dan 200 g CO2/km uitstoten

De vork van aftrekbaarheid zal tussen de 50 en 100 procent (dat laatste exclusief voor elektrische wagens) liggen. Eén uitzondering: voertuigen die meer dan 200 g CO2/km uitstoten worden bestraft en genieten 40 procent aftrekbaarheid.

4. Plug-inhybrides: aftrekbaarheid en VAA hangen af van batterijcapaciteit

In 2020 is de gunstige fiscale aftrekbaarheid van plug-inhybrides verleden tijd. Om zogenaamde nephybrides te onderscheiden van ‘echte hybrides’ houdt de regering-Michel rekening met de verhouding gewicht-batterijvermogen:

  • Is de energiecapaciteit hoger of gelijk aan 0,6 kWh per 100 kg van het voertuiggewicht, dan geldt de CO2-uitstoot van de plug-inhybride als referentie voor de aftrekbaarheid en VAA.
  • Is de energiecapaciteit lager dan 0,6 kWh/100 kg, dan is de CO2-uitstoot van de auto met verbrandingsmotor waarop de plug-in is gebaseerd de berekeningsbasis voor de aftrekbaarheid en VAA.
  • Bestaat er geen klassieke versie van het plug-inhybride-model, dan wordt de CO2-uitstoot van de plug-in met 2,5 vermenigvuldigd.

De plug-inhybrides die tot 31 december 2017 aangekocht worden, vallen niet onder de nieuwe maatregel. Zolang ze rondrijden (dus ook na 2020) blijven ze genieten van het huidige fiscale regime.

Voor het voordeel van alle aard zijn de gevolgen verstrekkend: ruwweg zou het VAA voor plug-inhybrides verdriedubbelen.

Personenbelasting: zelfstandigen worden belast zoals vennootschappen

Vanaf 2020

Vanaf 2020 gelden voor zelfstandigen zonder vennootschap (eenmanszaken) dezelfde fiscale regels als voor bedrijven. Tot nu konden zelfstandigen hun beroepsmatige autokosten voor 75 procent aftrekken, en dat ongeacht de CO2-uitstoot, terwijl bedrijven al lang een aftrekpercentage hebben in functie van de uitstoot.

Vanaf 1 januari 2020 hanteren zelfstandigen dezelfde formule als bedrijven:

120% – (0,5% x coëfficiënt x CO2/km)

Vanaf 2018: overgangsregeling

In de tussentijd kunnen zelfstandigen wel genieten van een overgangsregeling. Vanaf 1 januari 2018 stappen zelfstandigen voor nieuwe bestellingen over op de regeling die vandaag geldt voor bedrijven. Het enige (maar wel zeer belangrijke) verschil is dat de wagens van zelfstandigen minimaal 75 procent aftrekbaar blijven, in tegenstelling tot 50 procent bij bedrijven. Geen enkele zelfstandige zal er de komende twee jaar dus op achteruitgaan.

CO2-uitstoot Diesel CO2-uitstoot Benzine 100% elektrisch Fiscale aftrek beperkt tot *
     0 g 120%
0 - 60 g 0 - 60 g   100%
61 - 105 g 61 - 105 g   90% 
106 - 115 g 106 - 125 g   80%
116 - 145 g 126 - 155 g   75%
146 - 170 g 156 - 180 g   70% 
171 - 195 g 181 - 205 g   60%
> 195 g > 205 g   50%

Welke CO2-waarden gelden?

Zoals we in een eerdere Mobility Reporter al aankondigden, is sinds september 2017 de nieuwe wereldwijde WLTP-test voor het brandstofverbruik van kracht.

Hoe verloopt de transitie naar WLTP?

  • WLTP wordt officieel van kracht voor nieuwe automodellen vanaf september 2017.
  • Vanaf september 2018 geldt de WLTP-norm voor elke nieuwe auto.
  • Vanaf 1 september 2019 zullen ook stockwagens met een NEDC-normverbruik verplicht de WLTP-gegevens moeten tonen.

Door de introductie van de WLTP-testcyclus stijgt de CO2-uitstoot volgens constructeurs met gemiddeld 20 procent.

Daarnaast kent WLTP ook CO2-waardes toe aan opties en accessoires zoals velgen, panoramisch dak, verwarmde zetels, trekhaak en spoilers. Die gelden niet voor verwijderbare accessoires zoals een skibox. Concreet wil dat zeggen dat de CO2-uitstoot pas definitief bekend zal zijn bij de bestelling van het voertuig.

Terug naar nieuwsoverzicht