Nieuwsbericht

Grote veranderingen op til voor bedrijven die leasen

IFRS 16: nieuwe boekhoudstandaard voor leasecontracten

Geplaatst op
Op 13 januari publiceerde de International Accounting Standards Board (IASB) IFRS 16, de nieuwe boekhoudstandaard voor leasecontracten. Vanaf 2019 moeten alle operationele leasecontracten op de ba-lans ingeschreven worden. Dat heeft nu al gevolgen voor alle bedrijven die boekhouden volgens IFRS-regels. Athlon staat u graag bij.

Een duidelijk zicht krijgen op alle schulden die bedrijven zijn aangegaan en een nieuw hoofdstuk inluiden in de boekhouding van leasecontracten: dat is de ambitie van IFRS 16 (International Financial Reporting Standard). Na jaren van discussie hebben de internationale wetgevers die nieuwe boekhoudstandaard definitief vastgelegd. Hij vervangt de twintig jaar oude standaard IAS 17 en wordt op 1 januari 2019 van kracht. Voor bedrijven die aan operationele leasing doen heeft dat heel wat gevolgen.

Huidige regels

Tot nu toe gaat het er zo aan toe: een bedrijf dat zijn wagenpark operationeel leaset, neemt de leasefacturen niet als schulden in de balans op. Volgens de regels van IAS 17 boekt de boekhouder ze als kosten in de resultatenrekening. Het resultaat was dat de leasecontracten niet als schuld zichtbaar waren op de jaarrekening van het bedrijf. Dat maakte het voor investeerders moeilijk om een accuraat beeld te krijgen van het werkelijke vermogen en de solvabiliteit van de onderneming.

Vanaf 2019

IFRS 16 wil daarin meer transparantie brengen: het verschil tussen operationele en financiële leasing valt weg en bedrijven moeten alle operationele leasecontracten vanaf 2019 op de balans inschrijven. Op die manier krijgen aandeelhouders, analisten, banken en andere betrokkenen een betere kijk op het vermogen van de onderneming. De nieuwe standaard geldt niet alleen voor alle nieuwe overeenkomsten, maar ook voor bestaande leasecontracten die aflopen na 1 januari 2019. Bedrijven doen er daarom goed aan zich nu al voor te bereiden op de nakende wijzigingen.

Impact op uw bedrijf?

Athlon heeft de ontwikkeling van de nieuwe leasestandaard van nabij gevolgd. Dat blijven we ook de komende maanden doen zodat we u tijdig en adequaat kunnen informeren over de impact op uw bedrijf.

Lees meer over IFRS 16 op http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Pages/Leases.aspx

Terug naar nieuwsoverzicht