Nieuwsbericht

Fiscaliteit 2021 en plug-inhybrides

Geplaatst op
In 2020 is de fiscaliteit voor bedrijfswagens grondig veranderd, niet het minst wat plug-inhybride wagens betreft. De introductie van de WLTP-norm op 1 januari 2021 maakt de zaken nog iets complexer. Een woordje uitleg is dus op zijn plaats.

Vorig jaar is de fiscaliteit  voor bedrijfswagens een stuk complexer geworden. Vooral de spelregels voor plug-inhybrides werden strenger om te vermijden dat sommige modellen, die als “valse hybrides” worden beschouwd, worden bevoordeeld.

Nieuwe formule fiscale aftrekbaarheid

Sinds 2020 wordt de fiscale aftrekbaarheid van plug-inhybrides – net zoals die van wagens die puur op fossiele brandstof rijden – volgens een nieuwe formule berekend. Deze geldt zowel voor nieuw ingeschreven voertuigen als voor tweedehandsvoertuigen en voertuigen die al in gebruik zijn. 

fiscale aftrekbaarheid (maximum 100% en minimum 50%) = 120% - (0,5% x brandstofcoëfficiënt) x g/km CO2

DDe brandstofcoëfficiënt voor benzinevoertuigen en plug-inhybride voertuigen (ook op diesel) bedraagt 0.95. Voor dieselvoertuigen is hij 1. Voertuigen
met een CO2-uitstoot (NEDC 2.0) van 50 g/km of minder zijn dus minstens 95% aftrekbaar.

Minimumcapaciteit van de batterij

Sinds 2020 zijn er drie variabelen die de fiscale status van een plug-inhybride bepalen: 

  • de CO2-uitstoot
  • het gewicht van het voertuig in rijklare toestand
  • de minimumcapaciteit van de batterij

Wat de minimumcapaciteit betreft: het gaat om de bruto kWh van de batterij: dat is de gebruikscapaciteit (netto capaciteit) aangevuld met een kleine reservecapaciteit om de accu niet te diep te ontladen en niet te beschadigen.
De bruto capaciteit bepaalt of het om een echte of een valse plug-inhybride gaat. Bij echte plug-inhybrides is de verhouding tussen de capaciteit van de batterij en het gewicht van het voertuig 0,45 kilowattuur per 100 kilogram.
Bovendien mag de CO2-uitstoot niet hoger zijn dan 50 gram per kilometer. Om deze verhouding te berekenen, wordt ook rekening gehouden met het gewicht van de bestuurder en de brandstof.

Valse hybrides

Als de capaciteit van de batterij kleiner is dan 0,45 kilowattuur per 100 kilogram of als de CO2- uitstoot hoger is dan 50 gram per kilometer, dan spreken we van een valse hybride. 

Valse plug-inhybride-bedrijfswagens zijn fors duurder voor werknemer en werkgever. Dat komt omdat de fiscale aftrekbaarheid en het VAA (voordeel van alle aard) worden berekend aan de hand van de CO2-uitstoot van het overeenstemmend voertuig op fossiele brandstof. Dat overeenstemmend voertuig:

  • heeft een motor die gebruikmaakt van dezelfde fossiele brandstof
  • is van hetzelfde merk, model en koetswerktype

De autofabrikant of de importeur is verplicht om het overeenstemmende voertuig te bepalen en de FOD Financiën de nodige technische informatie te bezorgen. Die laatste publiceert een geactualiseerde, louter informatieve lijst met overeenstemmende voertuigen op zijn website. 

Wanneer geen enkel voertuig aan deze voorwaarden voldoet, wordt de CO2-uitstoot van het hybride voertuig vermenigvuldigd met de factor 2,5.

Overstap naar WLTP

Op 1 januari 2021 deed de WLTP-norm officieel haar intrede in de Belgische autofiscaliteit. De WLTP-CO2-cijfers liggen in de meeste gevallen hoger dan de cijfers verkregen met de oude NEDC-methode en hebben aldus een impact op de fiscale aftrekbaarheid en de berekening van het VAA.

Het goede nieuws is dat de constructeurs voor de modellen die minder dan 50g/km uitstoten, tot eind 2022 verplicht zijn om zowel de WLTP- als de NEDC-waarde te communiceren. De eigenaar van zo’n plug-inhybride kan in dat geval steeds de meest gunstige waarde hanteren als berekeningsbasis.

 
Meer informatie over hoe je het ecologische en economische plaatje van plug-inhybrides doet kloppen, vind je in onze gratis whitepaper.

Om helemaal mee te zijn met de fiscale veranderingen nodigen we je uit om onze gratis fiscale gids te downloaden.
Download de gids

Of contacteer onze experts om u te helpen uw mobiliteitstraject voor de komende jaren uit te tekenen en beslissingen te nemen die het best aansluiten bij je bedrijf: consulting.belgium@athlon.com.

Hou de vinger aan de pols in mobiliteitsland

Abonneer u gratis en ontvang de Mobility Reporter meteen in uw mailbox. 
Abonneer u gratis

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht