“B2b-autodelen is de toekomst”

  donderdag 4 april 2019

  Autodelen zit in de lift: volgens Autodelen.net is het aantal autodelers de afgelopen twee jaar in Vlaanderen met 250% en in Brussel met 350% gegroeid. Ook bedrijven kunnen hun steentje bijdragen. “Door wagens te delen via b2b-car sharing, slaat Athlon de juiste weg in”, zegt Jeffrey Matthijs, directeur van het Vlaams Netwerk Autodelen.

  B2B-autodelen

  Sinds 2015 is het aantal autodeelinitiatieven in België verdubbeld. Autodelen zit vooral in Vlaanderen en Brussel in de lift, waar er respectievelijk 70.000 en 75.000 autodelers rondrijden. Wallonië telt 35.000 gebruikers. “Dat ligt niet alleen aan het sterk rurale karakter van het gewest. Ook de manier waarop het openbaar vervoer is uitgebouwd, maakt autodelen voor Walen minder interessant”, legt Jeffrey Matthijs, directeur van het Vlaams Netwerk Autodelen, uit.

  Groeiende populariteit

  Waaraan heeft autodelen in Vlaanderen en Brussel zijn populariteit te danken?

  Jeffrey Matthijs: “We staan elk jaar langer in de file, wat betekent dat verplaatsingen met de wagen steeds moeilijker worden. Zeker in Brussel en de Vlaamse steden staan we voor heel wat mobiliteitsuitdagingen en zijn beschikbare parkeerplaatsen schaars. Daarnaast staan we steeds positiever tegenover kleine dingen die we zelf kunnen doen om de klimaatopwarming tegen te houden.”

  “Mede daardoor is de deeleconomie en dus ook gedeelde mobiliteit populairder geworden. Jonge mensen staan er meer voor open om diensten enkel te gebruiken en niet meer te bezitten. Daardoor schuiven steeds meer mensen hun privéwagen aan de kant en kiezen ze voor een alternatief.”

  “Die groeiende populariteit wordt versterkt door de auto-industrie die zelf interesse begint te tonen in het concept. BMW en Daimler bouwden samen ShareNow uit, dat vandaag meer dan drie miljoen leden kent. Er zit dus een enorme geldmachine achter autodelen, wat zich vertaalt in meer infrastructuur en beter uitgewerkte technologie. Ook dat verklaart het toenemende succes.”

  Recent werd het mobiliteitsbudget van kracht. Verwacht u dat ook die maatregel autodelen populairder zal maken?

  “Een van de pijlers van het mobiliteitsbudget bestaat uit de keuze voor alternatieve vervoersoplossingen, zoals autodelen. Dat die keuze niet wordt belast, is een stap in de goeie richting.”

  “In het kader van het mobiliteitsbudget zullen er zeker mensen voor autodelen kiezen, maar dat zal wel een minderheid zijn. Om te beginnen kunnen werknemers kiezen of ze al dan niet instappen in het mobiliteitsbudget. Bovendien kunnen ze zelf beslissen waaraan ze hun budget besteden. Daarnaast kunnen mensen die vandaag niet over een bedrijfswagen beschikken geen gebruik maken van het mobiliteitsbudget. Pas als een maatregel als het mobiliteitsbudget naar het hele publiek wordt opgetrokken, zal het effect op duurzame mobiliteitsoplossingen zoals autodelen zichtbaar worden.”

  Van bezit naar gebruik

  Ook elektrische wagens maken stilaan hun intrede in het autodeelcircuit. Zullen ze de toekomst van het autodelen veranderen?

  “Binnen het Vlaams Netwerk Autodelen staan wij uiteraard achter het idee van zero-emissie-autodelen. Toch zijn we ons bewust van de dubbele uitdaging: zowel autodelen als elektrisch rijden zijn voor de meeste mensen een drempel waar ze over moeten.”

  “Een van de grootste uitdagingen waar aanbieders van elektrisch autodelen mee kampen, is het tekort aan laadinfrastructuur. Zolang er in België te weinig laadpalen zijn, zullen kleine en grote spelers te weinig geneigd zijn om elektrische deelwagens in te voeren. Vandaag moeten we vooral inzetten op de mentaliteitswijziging van bezit naar gebruik, bijvoorbeeld via promoties en incentives die mensen motiveren om deelwagens te gebruiken. Ook meer gereserveerde parkeerplaatsen in de stad kunnen voor een grotere bewustwording zorgen.”

  “Op korte termijn moeten we investeren in de nodige infrastructuur voor elektrisch autodelen en in de bewustmaking rond elektrisch rijden. We moeten bestuurders duidelijk maken dat elektrische wagens vlot rijden, geen lawaai maken en dat hun angst voor een beperkte actieradius vaak onterecht is. De gemiddelde bestuurder rijdt minder dan 50 kilometer, wat ruim binnen de actieradius van de elektrische voertuigen ligt.”

  Hoe kunnen leasingmaatschappijen en rental services zoals Athlon inspelen op de groeiende populariteit van autodelen?

  “Met initiatieven zoals Car2Use en FlexDrive zet Athlon vandaag al een stap in de goede richting. Er lopen wereldwijd heel wat experimenten om b2b-deelwagens te integreren binnen de car policy van bedrijven. In België hebben we een sterke bedrijfswagencultuur, maar in de toekomst moeten we ook kijken naar alternatieven die dergelijke leasewagens kunnen aanvullen of vervangen. Door wagens te delen tussen bedrijven in de vorm van b2b-car sharing, slaat Athlon vandaag al de juiste weg in en neemt het bedrijf een voorsprong op andere leasemaatschappijen.”

  Hou de vinger aan de pols in mobiliteitsland

  Abonneer je gratis en ontvang de Mobility Reporter meteen in jouw mailbox.


  Schrijf gratis in