Terug naar overzicht

Bestelwagens: alles over premies, aftrekbaarheid en (verhoogde) investeringsaftrek

Het Brussels Gewest trekt premies uit voor kmo’s en zelfstandigen die hun oude lichte vrachtvoertuig inruilen. Op federaal niveau kunnen bedrijven genieten van een verhoogde investeringsaftrek. Maar moeten bestelwagens vanaf 2026 ook emissievrij zijn?

Bestelwagens

  Vervangingspremie LEZ Brussel

  Vrachtvoertuigen in de zogenaamde categorie N1 (dat wil zeggen: met een maximaal toegelaten massa van 3,5 ton) worden in de hoofdstad onderworpen aan dezelfde lage-emissiezoneregels als personenwagens. Op 1 januari 2022 ging de (virtuele) deur dicht voor Euro 4-diesels, op straffe van een flinke boete. Vanaf 2025 zijn Euro 5-diesels niet meer welkom.

  Om eigenaren van deze oudere bestelwagens een financieel duwtje in de rug te geven richting een nieuwe, milieuvriendelijke van, voorziet Brussel interessante premies die kunnen oplopen tot wel 15.000 euro.

  Voorwaarden vervangingpremie:

  • Het nieuwe voertuig moet aangekocht of financieel geleaset worden
  • De eigenaar moet minstens één actieve vestiging hebben in Brussel
  • Enkel kmo’s en zelfstandigen komen in aanmerking
  • De nieuwe bestelwagen moet bestemd zijn voor goederenvervoer
  • De aandrijving moet ofwel elektrisch zijn, ofwel op benzine of aardgas (mits aankoop voor 2025 en enkel voor voertuigen klasse N1 II en III).

  Financiële incentives voor het inleveren van Euro 4-diesel en Euro 5-diesel

  Wie zijn Euro 4-diesel voor 31 december 2023 inlevert, krijgt tot 30 procent van de aankoop- of leasekosten vergoed. Heb je een Euro 5-diesel, dan krijg je bij de overschakeling op elektrisch zelfs een tussenkomst van maximaal 40 procent tot 31 maart 2025. Er geldt een plafond van 10.000 euro voor middelgrote ondernemingen en 15.000 euro voor zelfstandigen en kleine bedrijven.

  Benzine, hybrid en aardgas

  Ook benzine, hybride en aardgas komen in aanmerking als aandrijvingsvorm, maar dan bedraagt de premie maximaal 20 procent van de kosten. Ook hier is een plafond voorzien: 2.000 euro voor middelgrote ondernemingen, 3.000 euro voor de bescheidener bedrijven en de zelfstandigen.

  Verhoogde investeringsaftrek van 125 procent

  In het kader van de coronasteunmaatregelen staat de federale overheid toe dat kleine en middelgrote Belgische ondernemingen bepaalde aankopen voor 125 procent kunnen aftrekken in plaats van 100 procent. Ook lichte vrachtvoertuigen besteld voor 31 december 2022 komen in aanmerking, voor zover ze 100 procent beroepsmatig worden gebruikt.

  De voorwaarden voor de investeringsaftrek zijn in elk geval:
  De afschrijvingsperiode moet minstens drie jaar bedragen. Het voertuig moet ofwel aangekocht worden, ofwel in financiële leasing worden genomen.

  Verplicht emissievrij 2026?

  Tussen 2021 en 2031 zullen de federale fiscale regels voor personenwagens gekocht of geleaset door bedrijven en zelfstandigen grondig evolueren. Auto’s die vanaf 1 januari 2026 worden besteld, moeten emissievrij zijn om nog van enige aftrekbaarheid te genieten. Lees meer in ons dossier 'Autofiscaliteit'.

  Lichte bedrijfsvoertuigen zijn echter geen betrokken partij. Ongeacht hun aandrijving blijven ze voor bedrijven 100 procent aftrekbaar na 2026. Voor zelfstandigen hangt het percentage af van de mate van beroepsgebruik.  

  Elektrische bestelwagens (Athlon VanLease)

  Ook al zijn ze duurder in aankoop, er is geen verhoogde aftrek voor elektrische bestelwagens. De meerprijs kan wel gecompenseerd worden door de lagere energiekosten en het feit dat een e-van veel minder onderhoud nodig heeft.

  Wil je meer weten over bestelwagenleasing en de voordelen waarop je bij Athlon kunt rekenen?
  Ontdek meer via
  Athlon VanLease.