Terug naar overzicht

Federaal mobiliteitsbudget: Athlon-medewerkers zetten theorie om in praktijk

Practise what you preach: dat is het motto dat vijf Athlon-medewerkers zich eigen hebben gemaakt door als pionier in te stappen in het federale mobiliteitsbudget. Deze formule is het nieuwe speerpunt in Athlons mobiliteitsvisie en maakt het bedrijven mogelijk om hun verplaatsingen van hun werknemers te verduurzamen terwijl deze van diverse fiscale voordelen geniet.

  Anno 2023 is gedeeltelijk thuiswerken voor vele bedrijven standard practice geworden, net als het voorzien van een leasefiets. Tegelijk hebben sommige medewerkers geen boodschap aan een leasewagen en zouden ze liever van een ander fiscaal voordeel genieten.

  Cécile Liénard, Senior Product Manager bij Athlon België: “Het federale mobiliteitsbudget is een kostenneutrale manier om de verplaatsingen van je werknemers te vergroenen en hen à la carte te laten kiezen uit een waaier van alternatieven voor de bedrijfsauto. Het is voor bedrijven dan ook dé manier om zich op te stellen als employer of choice.”

  Maximaal budget in pijler 2

  Voor alle duidelijkheid: binnen het federale mobiliteitsbudget kun je nog steeds een auto kiezen, maar hij mag dan niet meer dan 95 CO2 g/km uitstoten. “De auto helemaal aan de kant zetten, dat was voor mij geen optie. Het was zaak om een milieuvriendelijk voertuig te vinden waarmee ik nog voldoende budget zou overhouden om te spenderen aan de tweede pijler – meer bepaald aan mijn hypothecaire lening”, verklaart Eva Vereecken.

  Net die mogelijkheid om het budget te spenderen aan woonkosten heeft Eva overtuigd. “Als je binnen een straal van tien kilometer rond je werk woont, of je werkt minstens vijftig procent thuis, dan mag je het budget aanwenden voor je woningkosten”, verduidelijkt Cécile Liénard. “Dat onder het credo: de groenste verplaatsing is degene die je niet maakt.”

  Collega Sofie Vannmeenen koos niet voor een auto binnen het systeem en zet maximaal in op de tweede pijler. “Omdat we bij Athlon deels mogen thuiswerken, stond mijn bedrijfsauto grotendeels stil. Tegelijk droomden we met ons gezin van een kampeerwagen. Daarom heb ik mijn firmawagen ingeleverd en spendeer ik mijn budget maximaal in pijler twee. Een groot deel gaat naar woningkosten. Daarnaast heb ik ook een elektrische fiets aangeschaft. Ook nemen we regelmatig de bus en de trein. Met de prepaid mobiliteitskaart van Athlon kun je gemakkelijk tickets kopen in de apps van bijvoorbeeld De Lijn en de NMBS”.

  Dieter Baras is een van de medewerkers van Athlon die zijn volledige mobiliteit onder pijler twee organiseert. “Ik woon in het Leuvense en spoor naar het werk. Vroeger, voor het mobiliteitsbudget, kwam Athlon deels tussen in kosten. Nu worden die integraal gedekt én houd ik nog budget over. Een auto kost immers veel meer dan een treinabonnement.”

  Bedrijfsauto overhevelen naar mobiliteitsbudget

  Je hoeft overigens niet te wachten tot het einde van het huidige leasecontract om over te stappen naar het mobiliteitsbudget. “Bij Athlon kregen we de kans om sneller de switch te maken door ons voertuig over te hevelen naar de eerste pijler, weliswaar op voorwaarde dat de auto voldoet aan de CO2-criteria. Bij mij was dat zo: ik rijd met een plug-inhybride”, zegt Frédéric Ginion. 

  “Mijn leasecontract was berekend op 30.000 kilometer per jaar, maar zoveel rijd ik niet met de auto. Ik kon dus die ‘onbenutte kilometers’ gebruiken om mijn contract te laten herrekenen en te vertalen naar een kortere looptijd, met het oogmerk om sneller te kunnen overstappen naar een volledig elektrische auto.”

  Ook Tico Slachmuylders heeft zijn bedrijfsauto overgeheveld. “Door de looptijd en het kilometeraantal van mijn bedrijfsauto aan te passen aan mijn werkelijke gebruik, kon ik toch wat budget vrijspelen in de tweede pijler. Dat budget gaat grotendeels naar mijn lening, omdat ik meer dan de helft van mijn werkuren thuis presteer.”

  Of hij zijn mobiliteitsgedrag daadwerkelijk heeft aangepast? “Je gaat met meer verantwoordelijkheidszin om met je auto. Heb je een ongeval in fout, dan betaal je zelf de franchise. Rij je meer dan de voorziene kilometers, dan moet je dat uit eigen zak bekostigen. Je denkt twee keer na voordat je een verplaatsing maakt.”

  Wist je dat vijf Athlon-medewerkers een podcast hebben opgenomen waarin ze getuigen over hun motivatie en hun ervaringen met het federale mobiliteitsbudget?