Terug naar overzicht

Is het Belgische stroomnet klaar voor zoveel elektrische auto’s?

Tegen 2030 rijden er naar schatting 1,5 à 2 miljoen elektrische auto’s op onze Belgische wegen. De vraag die velen zich stellen, is of ons elektriciteitsnet dat wel aankan. “Het antwoord is ‘ja’, als we de nodige maatregelen invoeren”, zegt een overtuigde Jochen De Smet, voorzitter van EV Belgium.

  Het lijkt misschien een groot aantal, maar de berekeningen op basis van de FOD Economie- en Febiac-cijfers wijzen allemaal in dezelfde richting. Tegen het eind van dit decennium zal minstens een kwart van het Belgische wagenpark aangedreven worden door batterijen. EV’s zijn aan een heuse opmars begonnen en door de verplichting om voor bedrijfsauto’s over te schakelen op ‘emissievrij’, zal het vanaf 2026 keihard gaan.

  “Bovendien zullen vele elektrische auto’s die vandaag verkocht worden, over enkele jaren als tweedehandsauto in ons park blijven. Voeg daarbij de komst van goedkopere modellen die ook toegankelijk zijn voor particulieren en je begrijpt waarom we bij EV Belgium uitgaan van minstens 1,5 miljoen EV’s tegen 2030”, verklaart Jochen De Smet.

  Pieken afschaven en spreiden in de tijd

  Al die extra EV’s, krijgen we die wel opgeladen? Jochen stelt gerust: “Aan productiezijde is er geen reden tot zorgen. We zien immers een lichte daling in de energieconsumptie vanuit de bedrijven. Zelfs al stijgt het aantal warmtepompen in de huishoudens en het aantal elektrische voertuigen op onze wegen sterk, dan nog zullen we amper of geen extra productiecapaciteit moeten voorzien.”

  “De uitdaging ligt aan de consumptiezijde. De huishoudens zorgen voor een piekverbruik tussen 17 en 20 u. Als we op hetzelfde moment met zijn allen de batterij van onze EV willen opladen, dan kan het net overbelast geraken. Maar daar zijn oplossingen voor. Enerzijds moeten we de ‘laadpiek’ uitstellen van 17 naar ná 20u. ’s Nachts is er immers voldoende capaciteit. Anderzijds moeten we onze EV’s ook meer overdag gaan opladen met lokaal geproduceerde zonne-energie thuis.”

  Moet je dat allemaal zelf gaan plannen en programmeren? “Neen, gelukkig niet. Alles wordt automatisch gestuurd, zodat je steeds op de ideale momenten je autobatterij oplaadt. Op termijn zal het zelfs mogelijk zijn om de stroom in de accu van je EV rechtstreeks aan te wenden voor je huishoudtoestellen, zodat je geen stroom afneemt van het net.”

  Elektrische auto’s zijn noodzakelijk

  Duurzame energie en elektrische auto’s gaan hand in hand. Op sommige momenten zal er een overaanbod zijn van zonne- en windenergie. Die kun je niet opslaan… tenzij je de batterijen van al die elektrische auto’s met het net verbindt, zodat ze als buffer kunnen worden ingeschakeld. Als er later een tekort is aan stroom op het net, geven de EV’s weer een deel van die energie af aan het net. Dat is het zogenaamde V2G-principe (vehicle-to-grid).

  Maar waarom zou je de batterij van je EV aan het net koppelen? “Simpel. De stroom die je op piekproductiemomenten afneemt van het net, zal goedkoper zijn. Geef je (een deel van) die stroom terug wanneer het net daarom vraagt, dan word je in theorie aan een hoger tarief vergoed. Andere mogelijkheid: je laadt je batterij op met je eigen zonne-energie en zet die later tegen een vergoeding op het net. Je hoeft overigens niet te vrezen voor een versnelde degradatie van je batterij. Langetermijnstudies over de levensduur van accu’s doen uitschijnen dat V2G geen zware impact heeft”, besluit Jochen De Smet.  

  Wees helemaal mee

  Abonneer je gratis en ontvang Athlon Mobility Reporter meteen in jouw mailbox.

  Schrijf gratis in