Lage-emissiezones in België: mag je auto de stad nog in?

  donderdag 6 juni 2019

  Om lokale luchtverontreiniging aan te pakken, voeren steeds meer Belgische steden en gewesten een lage-emissiezone in. Waar mag welk voertuig nog binnen? Een stand van zaken.

  Lage-emissiezones in België

  Verkeer draagt voor 50 procent bij aan lokale roet- en stikstofdioxidenconcentraties die een bedreiging voor onze gezondheid vormen. Om op lokaal niveau de gezondheidsimpact van vervuilend verkeer te verminderen, voeren daarom heel wat steden een lage-emissiezone (LEZ) in. In die zone zijn de meest schadelijke voertuigen zeven dagen per week en 24 uur per dag niet meer toegelaten. Welke steden voerden tot nu toe al een LEZ in? En waar zijn zulke zones nog gepland? In België is de regelgeving bepaald per gewest.

  Vlaanderen

  In Vlaanderen beslist elke stad of gemeente zelf waar en vanaf wanneer er een lage-emissiezone komt. Sinds februari 2017 gelden in Antwerpen al toegangsvoorwaarden, maar ook in andere Vlaamse steden staan lage-emissiezones op de planning. Zo voert Gent vanaf 2020 een LEZ in en zijn ten vroegste vanaf 2021 de meest vervuilende wagens ook in Mechelen en Willebroek niet meer welkom.

  Wat zijn de regels?

  Twee kenmerken bepalen of een voertuig de lage-emissiezone binnen mag:

  • De categorie van het voertuig:
   De toegangsregels gelden niet alleen voor personenwagens, maar ook voor onder andere bestelwagens, bussen, kampeerwagens en vrachtwagens die op diesel, benzine of aardgas rijden. Voertuigen die wel worden toegelaten zijn bijvoorbeeld bromfietsen en moto’s, elektrische voertuigen, plug-inhybrides met een maximale CO2-uitstoot van 50 gram per kilometer en voertuigen die op waterstof rijden.

  • De euronorm van het voertuig:
   Te lage euronormen mogen lage-emissiezones niet binnenrijden. Check in dit overzicht of jouw wagen de juiste euronorm heeft. Ken je de euronorm van je wagen niet, dan kan je die nagaan via de datum van de eerste inschrijving.

  Een stad of gemeente beslist zelf of een niet toegelaten voertuig na registratie of tegen betaling toch toegang krijgt. De voorwaarden zullen in 2020 en in 2025 strenger worden.

  Brussel

  In alle negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt er sinds 1 januari 2018 een lage-emissiezone. Alleen de Brusselse Ring en enkele toegangswegen vallen daar niet onder.

  Wat zijn de regels?

  De LEZ in Brussel geldt alleen voor personenwagens, bestelwagens lichter dan 3,5 ton, bussen en autocars. Via een online test kan je nagaan of je met je auto de Brusselse lage-emissiezone mag binnenrijden.

  Is je voertuig niet toegelaten, dan kan je een dagpas kopen. Wie telkens 35 euro betaalt, kan tot maximum acht dagen per jaar onze hoofdstad toch inrijden. Buitenlandse voertuigen mogen alleen binnen na registratie en ook kunnen een aantal afwijkingen worden aangevraagd.

  Wallonië

  Vanaf 1 januari 2020 kunnen ook Waalse steden en gemeenten lage-emissiezones invoeren, maar Wallonië wil in de nabije toekomst veel verder gaan:

  • Vanaf 2023 zullen oude diesel- én benzineauto’s stelselmatig worden verboden in het hele gewest.

  • Tegen 2026 mogen alleen nog wagens met een Euro 5-norm (auto’s ingeschreven vanaf 2009) in Wallonië rondrijden.

  • Vanaf 1 januari 2030 moet je auto minstens aan de Euro 6D Temp-norm voldoen.

  Ook het Waalse Gewest ontwikkelde al een online test voor bestuurders. Daarmee kan je nagaan of je auto nog welkom is in Wallonië en tot wanneer. Zijn sowieso wel toegelaten: bromfietsen en moto’s, elektrische voertuigen, plug-inhybrides met een CO2-uitstoot niet hoger dan 50 gram per kilometer en voertuigen aangedreven door waterstof.

   

  Hou de vinger aan de pols in mobiliteitsland

  Abonneer u gratis en ontvang de Mobility Reporter meteen in uw mailbox.
  Abonneer u gratis