Terug naar overzicht

Leveringstermijn en contractduur hebben enorme impact op de TCO

Bedrijfsauto’s die (deels) op fossiele brandstoffen rijden, worden voortaan fiscaal steeds duurder. De TCO stijgt gedurende hun gebruikstermijn en ‘timing’ is van het grootste belang. Dit is wat je moet weten als je vandaag een (plug-in) hybrid, diesel of benzine bestelt.

  Nieuwe voertuigfiscaliteit

  Sinds 1 juli 2023 is de nieuwe Belgische voertuigfiscaliteit van toepassing. Voor elektrische auto’s verandert er op korte en middellange termijn zo goed als niets, maar voor plug-inhybrides, full hybrids, diesels en benzines is het tegendeel waar. Je leest er alles over in dit overzichtelijke dossier: Autofiscaliteit 2021 - 2031: alle wijzigingen in een handig overzicht.

  “Deze wijzigingen impliceren dat voor een en dezelfde auto de TCO de komende jaren niet constant zal blijven. Enerzijds daalt de fiscale aftrekbaarheid vanaf 2025, anderzijds stijgt de solidariteitsbijdrage. De mate waarin deze parameters evolueren, hangt af van het brandstoftype”, zegt Philippe Fouyn, Strategic Consulting Manager bij Athlon Belgium.

   

  Dalende fiscale aftrek

  “Voor een plug-inhybride is de daling van de fiscale aftrekbaarheid in verhouding het grootst. In 2023 en 2024 behoudt hij zijn huidige percentage – vaak 100% - maar vanaf 2025 gaat er per jaar 25% vanaf. Uiteindelijk zal het percentage tot nul worden herleid in 2028”, verklaart Philippe.

  “Een diesel, benzine of full hybrid zien hun maximale aftrekbaarheid volgens hetzelfde stramien verminderen. Wel vertrekken ze sowieso al van een lager percentage – gemiddeld 55 à 65%. Het gemiddelde percentage daalt in verhouding dus minder snel dan bij de plug-inhybride.”

   

  Stijgende CO2-bijdrage

  Een element dat de TCO steeds sterker zal bepalen, is de CO2-bijdrage (solidariteitsbijdrage). Voor niet-emissievrije voertuigen die je vandaag bestelt, wordt ze vermenigvuldigd met een factor 2,25 vandaag. Deze factor stijgt trapsgewijs tot 5,5 vanaf 2027.  

  Uitzondering op de regel zijn auto’s die op de minimumbijdrage uitkomen als resultaat van de berekeningsformule. Plug-inhybrides ontsnappen op die manier aan de vermenigvuldigingsfactor. Wel blijft de jaarlijkse indexering vanzelfsprekend van toepassing.

   

  Snelle levering, kortere looptijd

  Wat dat nu betekent voor de TCO van de verschillende brandstoftypes? “We hebben de gemiddelde TCO berekend voor de Mercedes-Benz A-Klasse in drie aandrijfvormen: benzine (180), diesel (180 d) en plug-inhybride (250 e), bij gelijke uitrusting. Wat blijkt? Dat de TCO uiteindelijk minder sterk stijgt voor de A 250 e dan voor de A 180 d en A 180”, zegt Philippe.

  “Er is echter nog een veel belangrijkere les te trekken, namelijk dat de TCO sterk beïnvloed wordt door de startdatum van het contract enerzijds en de contractduur anderzijds. Hoe sneller de auto geleverd wordt, hoe hoger de gemiddelde aftrek en hoe lager de gemiddelde TCO. Hoe langer hij geleased wordt, hoe meer hij gemiddeld kost vanuit TCO-standpunt.”

   

  Hoeveel stijgt de TCO?

  Concreet: een Mercedes A 180 die pas in januari 2025 wordt geleverd en 48 maanden in dienst blijft, is gemiddeld 5,6% duurder dan dezelfde auto die in januari 2024 de weg op gaat. Bij de A 180 d bedraagt de stijging 6,4%, bij de A 250 e plug-inhybrid 4,7%.

  Laat je de auto bovendien 60 maanden rijden, zal door het extra 5e jaar waarin de fiscaliteit nog nadeliger gaat inwerken, de gemiddelde TCO met respectievelijk 8,2%, 7,3% en 6,2% alsnog naar omhoog gaan. Wel kan door de langere looptijd de leaseprijs zelf weliswaar een stukje dalen waardoor de TCO stijging iets minder hoog uitvalt. “ Het is in ieder geval zinvol om bij de voertuigkeuze rekening te houden met de leverbaarheid. Ook raden we aan om de leaseperiode van een niet-elektrische auto in te korten als die vandaag bijvoorbeeld standaard 60 maanden bedraagt. Korter kan in dit geval goedkoper betekenen.”