1 januari 2021: welke impact heeft de WLTP op uw vloot?

  vrijdag 1 januari 2021

  Eindelijk is het zover: op 1 januari schakelden we in België wettelijk over op de WLTP-norm voor de CO2-uitstoot en komt er een einde aan de overgangsmaatregelen. Aftrekbaarheid, solidariteitsbijdrage, VAA: voor nieuwe auto’s worden ze vanaf dan berekend op basis van de – meestal hogere – CO2-waarde die voortvloeit uit de strengere homologatiemethode. Wat is de impact voor uw vloot?

  uw vloot

  De WLTP-norm is niet nieuw. Nieuwe voertuigen worden al sinds september 2018 volgens de WLTP-methode gehomologeerd. Deze nieuwe testmethodiek biedt een nauwkeurigere weergave van de verbruiksgegevens en dus de CO2-uitstoot van het voertuig. Aangezien het overschakelen naar deze nieuwe WLTP-norm een belangrijke impact heeft op de CO2-waarden van het voertuig en bijgevolg voor de hele fiscale regelgeving, werd er bij wijze van overgangsmaatregel geopteerd om tijdelijk een NEDC-Correlated (NEDC-2.0) te hanteren. 

  Aan deze “teruggerekende” NEDC-waarde kwam op 1 januari 2021 een einde. Op die datum werd de WLTP in België bij wet de nieuwe CO2-norm. Wel is het tot 31 december 2021 voor autoconstructeurs toegelaten nog steeds een NEDC 2.0-waarde te communiceren naast de nieuwe WLTP-waarde. Voor plug-inhybrides met een uitstoot van maximaal 50 g/km zijn ze dit tot eind 2022 zelfs verplicht. Dit betekent dat bepaalde voertuigen over twee CO2-waarden zullen beschikken in 2021 en zelfs in 2022. 

  Twee CO2-waarden

  Het spreekt voor zich dat de laagste CO2-waarde zich in een gunstigere fiscaliteit vertaalt. De federale overheid heeft beslist dat, indien constructeurs in 2021 beide CO2-normen communiceren, de eigenaar van het voertuig zelf mag bepalen welke gehanteerd wordt. In het belang van onze klanten en hun berijders heeft Athlon ervoor geopteerd om steeds de meest gunstige waarde te nemen voor de berekening van de bijhorende fiscale parameters. Dit betekent een optimale fiscale aftrek, alsook een voordeligere CO2-bijdrage en dito Voordeel van Alle Aard.

  Ons online offertesysteem werd op 1 januari 2021 als dusdanig ingeregeld. Deelt de invoerder louter de WLTP-norm mee, dan geldt deze CO2-waarde als berekeningsbasis. De verbruiksgegevens meegedeeld op het gelijkvormigheidsattest (COC) zijn bepalend.

  Voor de BIV en de jaarlijkse wegenbelasting blijft alles bij het oude. Bij een operationele leasing wordt de auto immers ingeschreven door de leasemaatschappij en worden de voertuigbelastingen berekend op basis van de motorinhoud en het vermogen van de verbrandingsmotor. De CO2-uitstoot heeft in dit geval geen impact.

  Ook voor uw rijdende vloot verandert er niets: voertuigen ingeschreven tot 31 december 2020 behouden sowieso hun NEDC-homologatie.

  Indien u na het lezen van dit artikel nog andere vragen heeft over WLTP, kan u een Q&A document met de belangrijkste vragen en antwoorden opvragen bij uw vertrouwde Athlon contactpersoon. 

   

  Hou de vinger aan de pols in mobiliteitsland

  Abonneer je gratis en ontvang de Mobility Reporter meteen in jouw mailbox.

  Schrijf gratis in