Nieuwsbericht

Auto's lease, oké! Maar een tapijt?

Geplaatst op
MR_desso Een wagen leasen in plaats van kopen, voor die dienstverlening zijn steeds meer mensen gewonnen. De Europese Commissie wil nog een stap verder gaan en tegen 2025 verregaand evolueren van een bezitseconomie naar een diensteneconomie. Tapijtfabrikant Desso, onderdeel van de Tarkett Group, werkt nu al volgens dat nieuwe, circulaire businessmodel. DLL, moedermaatschappij van Athlon, maakte die ommezwaai mee mogelijk. Is ook uw bedrijf klaar voor de economie van morgen?

Waarom moeten we radicaal anders omspringen met materialen?

“Smartphones, auto’s, tapijten … Om die te vervaardigen hebben we heel wat grondstoffen nodig. Maar veel van die natuurlijke hulpbronnen zijn schaars en raken stilaan uitgeput omdat we er zo veel van gebruiken. Bovendien vind je in de Europese ondergrond nauwelijks grondstoffen. Dat maakt onze regio sterk afhankelijk van het buitenland en prijsschommelingen op de internationale markt.”

Wat is de oplossing?

“We moeten afstappen van het lineaire model van ‘kopen, gebruiken en weggooien’ en evolueren naar een circulaire economie. Die gaat uit van de grondstoffen die al in producten aanwezig zijn en hoe we die zo efficiënt mogelijk kunnen hergebruiken. Die aanpak moet bedrijven miljarden euro’s opleveren, zorgt voor tienduizenden jobs en is een opsteker voor milieu en klimaat.”

Hoe werd jullie product, tapijten, concreet aangepast aan die nieuwe richting?

“Desso ontwerpt tapijt volgens het Cradle to Cradle-principe. Dat begint bij het ontwerp van het product: dat moet gemaakt zijn uit zuivere, gezonde materialen. Een tapijt bestaat uit 80 tot100 chemische elementen. Die worden stuk voor stuk gescreend door het onafhankelijke Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA) onder leiding van prof. Dr. Michael Braungart, een van de bedenkers van het Crade to Cradle-concept. Tegen 2020 willen we dat meer dan 80% van onze gebruikte materialen beantwoordt aan de Cradle to Cradlecriteria  . Daarnaast hebben we de productie zo aangepast dat we onze tapijten kunnen recycleren. Desso heeft als eerste tapijtfabrikant ter wereld een gouden Cradle to Cradle-certificaat behaald voor een volledige tapijttegelcollectie.”

Gebruikt tapijt wordt teruggenomen en gerecycleerd. Hoe gaat dat in zijn werk?

“Ook dat begint bij het ontwerp: het moet gemakkelijk zijn om elk onderdeel te demonteren. In 2009 heeft Desso een innovatieve scheidingstechniek ontwikkeld met de naam Refinity®, waarmee we de garens en andere vezels van de tapijtrug kunnen scheiden. Zo ontstaan twee materiaalstromen die gerecycleerd kunnen worden.: de garens die we voor recyclage aan onze garenleveranciers bezorgen en het bitumen (momenteel het meest gebruikte materiaal voor een tapijtrug) dat wordt hergebruikt in de wegenbouw. Daarnaast heeft Desso een tapijtrug uit polyolefine ontwikkeld, de EcoBase™ backing. Die kunnen we voor 100 procent veilig recycleren in ons eigen productieproces.”

Maakt het C2C-model jullie producten duurder dan die van concurrenten?

Cradle to Cradle-producten hoeven niet duurder te zijn. De EcoBase™ tapijtrug en de tapijtgarens zijn voor 100% recycleerbaar en gebruiken we als grondstof voor nieuw tapijt. Dat proces kan men telkens opnieuw herhalen, wat van onze materiaalkost en prijs uiteraard drukt.”  Desso is de eerste tapijtfabrikant ter wereld die een gouden Cradle to Cradle-certificaat heeft behaald.

Wat is de volgende stap?

“Onze ambities reiken ver. In 2020 moet 80%  van onze materialen vrij zijn van toxines. Bovendien willen we tegen dan het grootste deel van de energie die we nodig hebben zelf duurzaam produceren. Vandaag hebben we al 25.000 vierkante meter zonnepanelen op onze daken liggen, maar dat aantal moet nog gevoelig omhoog.”

Hoe belangrijk is de ondersteuning van een partner als DLL om die ambities waar te maken?

“DLL heeft een complete leasingformule uitgewerkt, zodat klanten onze tapijttegels ook kunnen leasen. Desso blijft eigenaar van het tapijt en staat in voor installatie, onderhoud, terugname en recyclage.”

DLL won op het World Economic Forum in Davos de Circular Economy Investor Award 2016. Een terechte erkenning?

“Absoluut. Leasing van producten, eerder dan aankoop, is het sluitstuk van de circulaire economie. Daarbij betalen bedrijven voor het gebruik van een product, niet om het te bezitten. Een auto biedt bijvoorbeeld de dienst ‘mobiliteit’ aan, een gebouw biedt ‘ruimte’ aan, een tapijt verbetert de akoestiek. Wat telt, is de snelle en eenvoudige toegang tot die diensten. En daar staat DLL met haar financieringsformules voor in.”

1Positief gedefinieerd = alle ingrediënten zijn geclassificeerd als Groen (optimaal) of Geel (aanvaardbaar) volgens de beoordelingscriteria van Cradle to Cradle®. Zoals beschreven in de Cradle to Cradle® CertifiedCM Product Standard, versie 3.1.

Terug naar nieuwsoverzicht