Nieuwsbericht

“Bedrijven stimuleren hun werknemers steeds vaker om de fiets te nemen”

Geplaatst op
“Mensen uit de rand van de stad op de fiets krijgen: dat wordt de grote uitdaging voor de komende jaren.” Dat zegt Eva Van Eenoo, voorzitster van de Fietsersbond in Gent en sinds kort onderzoekster aan de VUB. Het Netwerk duurzame mobiliteit heeft haar verkozen tot mobiliteitspersoonlijkheid van 2017. “Ook bedrijven kunnen hun werknemers op allerlei manieren stimuleren om te fietsen.”

In 2018 kreeg Van Eenoo niet alleen een onderscheiding voor haar inspanningen, maar ook een nieuwe baan. Sinds kort werkt de Gentse als onderzoekster aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze blijft ook onverminderd ijveren voor een kwalitatief fietsbeleid.

Wat gaat u precies doen aan de VUB?

“Ik ga werken als assistente bij Kobe Boussauw, professor Mobiliteit en ruimtelijke planning. Voor mijn doctoraatstudie zal ik zelf ook onderzoek doen rond dat thema. Kobe werd trouwens in 2015 ook verkozen tot mobiliteitspersoonlijkheid van het jaar. Dat we nu samenwerken is puur toeval, hoor.”

Wat zijn volgens u de pijlers voor een modern, duurzaam mobiliteitsbeleid?

“Volgens mij kunnen we de fiets nog vaker inzetten om de mobiliteit in Belgische steden te bevorderen. Veel steden zetten daar nu al op in. Gent, Antwerpen en Brugge werken bijvoorbeeld al hard aan autoluwe maatregelen en aan een degelijke fietsinfrastructuur in hun historische kernen. Maar ook buiten die historische kernen moeten we de mensen op de fiets krijgen. Belgen die in randstedelijke gebieden wonen, nemen vandaag niet altijd de fiets om naar het stadscentrum te komen. De tweewieler een prominente rol geven in die stedelijke rand, daar ligt volgens mij de uitdaging voor de komende jaren.”

“De fietsinfrastructuur is daarbij van cruciaal belang. Maar we moeten ook bekijken of we niet meer auto-onafhankelijke leefomgevingen kunnen creëren. Mensen die op een plaats wonen waar ze geen auto of hoogstens een deelwagen nodig hebben, zullen veel sneller de fiets nemen.”

Kan de fiets ook een oplossing zijn voor het groeiende fileprobleem in ons land?

“De fiets gaat de dagelijkse woon-werkfiles volgens mij niet kunnen oplossen. Dat probleem moeten we structureler aanpakken. Laat ons mobiliteit vooral niet verengen tot het Belgische fileprobleem. Veiligheid en levenskwaliteit vind ik minstens even belangrijk. De fiets kan wel een hulpmiddel zijn: de helft van de dagelijkse verplaatsingen in ons land bedraagt minder dan 3 kilometer maar gebeurt nog steeds met de auto. Als we voor al die korte afstanden de fiets nemen, verbeter je in onze steden alvast sterk de levenskwaliteit.”

Merkt u dat ook bedrijven de fiets steeds meer omarmen?

“Jazeker. Het woon-werkverkeer met de fiets zit in de lift. Ik zie ook veel bedrijven die het fietsgebruik bij hun werknemers stimuleren, op eigen initiatief. En met succes. Voor mijn masterproef rond stedenbouwkundige ruimtelijke planning onderzocht ik bijvoorbeeld twee bedrijven die een leasesysteem voor fietsen hebben opgezet. De werknemers konden bij hen een fiets op maat leasen, zoals een vouwfiets voor pendelaars en een bakfiets voor werknemers met jonge kinderen. Of kijk naar De ideale woning, een sociale huisvestingsmaatschappij in Antwerpen: zij heeft voor haar dienstverplaatsingen enkele elektrische fietsen aangekocht in plaats van wagens. Bedrijven kunnen dus zeker actie ondernemen om de fiets te promoten.”

Tot slot: Hoe is het vandaag met de fietsinfrastructuur in België gesteld? 

“Dat varieert enorm. Ik fiets zelf elke dag door Brussel en dat is toch een behoorlijke opdracht. In het historische centrum van Gent is het dan weer heel aangenaam en veilig fietsen. Het probleem is dat we in België nog met heel wat ‘missing links’ hebben: kruispunten of wegen waar je met de fiets niet over geraakt. De overheid zou dus nog meer mogen investeren in een goede fietsinfrastructuur en een goed fietsnetwerk. Zonder die twee pijlers voelen mensen zich niet veilig op de fiets en krijg je ze dus ook niet zover.”

Terug naar nieuwsoverzicht