Nieuwsbericht

“Businessmodel bedrijfswagen davert op zijn grondvesten”

Athlon op innovatiefestival Hack Belgium

Geplaatst op
Stel u even voor: België als ‘kruispunt van de wereld’, beroemd dankzij grootschalige, multimodale en duurzame verkeersstromen. Dat droombeeld bombardeerde het driedaagse innovatiefestival Hack Belgium tot een van haar vijftien taken van Hercules. Athlon zet mee haar schouders onder het baanbrekende initiatief. “We staan voor een ongeziene revolutie in onze omgang met mobiliteit”, onderstreept Erwin Ollivier, CEO van Athlon België. Waarom zet Athlon mee haar schouders onder Hack Belgium en welke rol neemt Athlon daarbij op?

Erwin Ollivier: “Ik denk dat de sector van de bedrijfswagens voor een even disruptieve evolutie staat als de telecomsector in de jaren 90. Die moest zijn businessmodel toen volledig heruitvinden om te evolueren van monopolistische oplossingen naar een volwaardige mobile provider. Vandaag ligt de bedrijfswagen vanuit verschillende hoeken onder vuur: Europa wil een eind maken aan de oversubsidiëring, politici zetten het mobiliteitsbudget en de kilometerheffing op de agenda ... Er komt zoveel op ons af dat de fundamenten van ons businessmodel gaat veranderen. Athlon kiest ervoor om dat niet te ondergaan, maar er proactief mee om te gaan door de traditionele denkpatronen te verlaten en onze manier van werken heruit te vinden. Initiatieven als Hack Belgium zijn ideaal om buiten de gebaande paden te treden en met nieuwe netwerken en inzichten in contact te komen.”

Hack Belgium wil ons land op de kaart zetten als ‘het kruispunt van de wereld’, beroemd dankzij grootschalige, multimodale en duurzame verkeersstromen. Waar iedereen zich veilig, comfortabel en snel verplaatst. Hoe ver zijn we van dat droombeeld verwijderd?

“Ik denk dat we er nog een heel eind van verwijderd zijn. Ten eerste is er een probleem van vraag en aanbod. Iedereen heeft de mond vol van multimodaliteit, maar de manier waarop de ruimtelijke ordening in de jaren 70 georganiseerd is, heeft de functies wonen en werken volledig uit elkaar getrokken. We werken in bedrijvenzones aan de rand van de stad en wonen in landelijke, afgelegen gebieden, met een verkeersinfrastructuur waarin de afgelopen dertig jaar amper nog geïnvesteerd is. Daar komt nog bij dat we België op de kaart willen zetten als logistieke draaischijf van Europa, wat heel wat vrachtvervoer op de been brengt. Het openbaar vervoer is dan weer toegespitst op centrumsteden: wie met het openbaar vervoer naar zijn werk wil gaan, moet vaak twee tot drie keer overstappen en dat is gewoon te veel.”
“De laatste jaren wordt er enorm geïnvesteerd in fietsinfrastructuur, en dat vind ik een goede zaak, zeker nu elektrische fietsen aan populariteit winnen. Voor korte verplaatsingen is de fiets het meest efficiënte vervoersmiddel. We zien dat bedrijven daarop beginnen in te spelen. Maar dat wil niet zeggen dat bestuurders bereid zijn om hun bedrijfswagen links te laten liggen. Ondanks de files is de wagen immers nog altijd de snelste oplossing. Ook qua comfort en privacy scoort hij beter dan het openbaar vervoer en de fiets. Veel mensen brengen hun kinderen met de wagen naar school en rijden dan door naar hun werk of doen op weg naar huis boodschappen. De grote uitdaging is dus: hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen vragende partij worden om zich wel duurzaam en multimodaal te verplaatsen? En hoe kunnen we het aanbod veel kwalitatiever, efficiënter en meer op maat maken, zonder miljarden te investeren, want dat geld is er vandaag niet. Dat is een stukje van de denkoefening die we samen met Hack Belgium moeten maken.”

België is filekampioen in Europa, met de meeste verliesuren en vertraging. Hoe krijgen we de fileknoop ontward? Door extra weginfrastructuur? De invoering van het mobiliteitsbudget?

“Het is inderdaad een en-enverhaal. Kijk naar Nederland: dat was tien jaar geleden filekampioen, maar door hun wegennet te herdenken en hertekenen, is de doorstroming gevoelig verbeterd. België wacht ondertussen al jaren op de verbreding van de Brusselse ring en op de Oosterweelverbinding. Die infrastructuurwerken zijn cruciaal, want de wagen blijft in mijn ogen ook in de toekomst een onderdeel van de oplossing.”
“De kilometerheffing gaat er zeker komen – daar ben ik niet naïef in – en die kan helpen om mensen bewuster te leren omgaan met hun mobiliteit. Ook het fietsnetwerk moet uitgebreid worden en we moeten nadenken over hoe we bestaande verkeersstromen beter benutten door autodelen.”

Twee op de drie werkgevers is gewonnen voor het mobiliteitsbudget, blijkt uit onderzoek van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM). Welke obstakels ziet u nog?

“Ik ben ervan overtuigd dat het mobiliteitsbudget er komt, wellicht al bij de volgende budgetcontrole van de federale overheid in april of mei 2017. In politieke kringen is het concept dus al goed ingeburgerd, nu is de vraag hoe het concreet uitgewerkt zal worden. Werknemers een nettobedrag geven dat ze naar believen kunnen spenderen, is in mijn ogen geen goed idee. Bestuurders zullen langer met hun wagen blijven rijden, waardoor het Belgische wagenpark veroudert en vervuilender wordt. Mensen een budget geven waarmee ze hun mobiliteit beter kunnen organiseren, daar geloof ik wel in. Maar de praktische uitwerking daarvan is een huzarenstuk dat verschillende domeinen raakt, van fiscaliteit over loonwetgeving tot regelgeving rond btw en taksen.”  

In het magazine FLEET van februari 2015 onderstreepte u dat leasingmaatschappijen hun businessmodel moeten herzien: van een traditioneel leasingbedrijf naar een bedrijf dat mobiliteitsoplossingen aanbiedt. Waarom is die omslag nodig? Ziet u enige beweging in de markt?

“Athlon was de eerste leasingmaatschappij die mobiliteitsoplossingen uitwerkte voor haar klanten. Ondertussen zijn een beperkt aantal collega’s ook op die kar gesprongen. Dat is goed nieuws, omdat we elkaar zo uitdagen om het steeds beter te doen. Tegelijk stel ik vast dat die nieuwe mobiliteitsproducten niet ingegeven zijn door een strategische beleidsbeslissing om het bedrijf voor te bereiden op de wereld van morgen en het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen.”   “We staan echt voor een revolutie in de manier waarop de maatschappij en de wetgever met mobiliteit zullen omgaan. Dat is een uitdaging die we alleen samen en zo breed mogelijk gedragen kunnen aangaan. Kijk naar de automobielsector, van oudsher een protectionistisch bastion, waar concurrenten nu met elkaar in zee gaan om samen te innoveren. De leasingsector mag niet de pretentie hebben dat hij op eigen houtje een brede oplossing kan uitdenken.”

In 2016 peilde Deloitte naar de mobiliteitskeuzes en de verwachtingen rond autobezit. Een kwart van de generatie Y-consumenten (geboren tussen ’77 en ’94) is niet van plan de eerstvolgende jaren een auto te kopen of te leasen. Hoe bereidt een leasingmaatschappij als Athlon zich voor op die evolutie?

“Ik hoor en lees die cijfers ook en dan vraag ik me af of het louter een vertraging is in aankoop of echt een fundamentele wijziging in de omgang met mobiliteit. Zolang jongeren nog studeren, kunnen ze zich vaak prima redden zonder wagen. Maar eens ze werken of kinderen krijgen, zetten ze vaak wel de stap naar een wagen.” “Ik heb dus mijn vragen bij dat soort onderzoeken. Maar ik zie wel degelijk een evolutie van bezit naar gebruik. Dat geldt niet alleen voor bedrijfswagens, ook voor andere producten: buurtbewoners die bijvoorbeeld samen een grasmaaier kopen, in plaats van elk een eigen exemplaar aan te schaffen. Ook een wagen leent zich daar perfect voor, want voor 80 procent van de tijd staat die stil.” “Ik zal niet zeggen dat Athlon 100 procent klaar is voor die evolutie, maar we zijn goed op weg om daarrond oplossingen uit te werken. Zo hebben we recent met Car2u een pilootproject opgestart om een concept van autodelen voor bedrijventerreinen te toetsen. Aanvankelijk zal 80 procent van de mensen wellicht een eigen wagen verkiezen, maar Athlon heeft nu al een valabel alternatief in huis voor die overige 20 procent, die langzaam zal uitgroeien tot 30, 40 en zelfs 50 procent.”

Op welke termijn verwacht u dat de zelfrijdende auto in de winkel staat?

“Heel wat spelers op de markt zien momenteel niet in hoe disruptief de zelfrijdende auto zal zijn voor bepaalde bestaande mobiliteitsconcepten. Als de zelfrijdende auto morgen ingeburgerd is, waarom zouden mensen dan nog beroep doen op openbare vervoersmaatschappijen als MIVB, De Lijn en TEC? Op elk moment kun je een zelfrijdende auto oproepen om je naar jouw bestemming te vervoeren. Op die manier zullen een soort taxipools ontstaan. Openbare vervoermaatschappijen moeten zich volgens mij heruitvinden, zo niet dreigen andere spelers – wie weet leasingmaatschappijen – hun plaats in te nemen. Uber heeft zijn toekomstvisie al in die zin geformuleerd en gaat op termijn voor een vloot met zelfrijdende wagens. De impact daarvan is enorm, zelfs als mensen per gezin nog maar één auto zouden bezitten. België telt één miljoen tweede en derde wagens, op een totaal van vijf miljoen. Haal je die van de baan, dan is je fileprobleem zo goed als opgelost.”

Hoe verplaatsen we ons in 2050?

“Ik denk dat het persoonlijke bezit van een wagen in 2050 een luxeconcept zal zijn. Het grootste deel van de verplaatsingen zal gebeuren met zelfrijdende technologie. Voor korte en middellange afstanden gebruiken mensen alternatief aangedreven fietsachtige toestellen. Het individuele transport primeert dus en het gemeenschappelijke vervoer wordt afgebouwd, behalve voor lange trajecten, zoals Brussel-Parijs, waarvoor hogesnelheidstreinen of – wie weet – de hyperloop van Elon Musk (een transportsysteem in de vorm van een luchtdrukbuis, red.), de slimste keuze zijn. Vliegtuigen worden louter gebruikt voor intercontinentale vluchten.”

Er staat ons nog veel te wachten …

“Dat mag je wel zeggen, we zitten midden in een uiterst boeiende periode!”

Hack Belgium vindt plaats op 4, 5 en 6 mei in Brussel. Duizend professionals uit uiteenlopende hoeken buigen zich over vernuftige oplossingen, technologie en businessinnovatie voor een beter België. Inschrijven voor het festival is nog mogelijk. Meer info op www.hackbelgium.be. Hack Belgium is op zoek naar 200 vrijwilligers om voor en tijdens het event de handen uit de mouwen te steken. Ben jij een creatieve duizendpoot of manusje-van-alles en wil je inspirerende mensen ontmoeten op een baanbrekend event? Schrijf je dan nu in via deze link.

Terug naar nieuwsoverzicht