Nieuwsbericht

Drie belangrijke lessen uit conferentie Platform Elektrische Bedrijfswagens

Geplaatst op
Tijdens de voorjaarsconferentie Platform Elektrische Bedrijfswagens op 27 maart kwamen ondernemers te weten hoe ze elektrische wagens in hun vloot kunnen invoeren. Philippe Decrock, woordvoerder bij Traxio, somt de drie belangrijkste lessen op.

Met het platform willen initiatiefnemers Traxio, BFFMM en The New Drive de transitie naar elektrische wagens bij Belgische bedrijven en organisaties versnellen. Uit de feedback van de deelnemende bedrijven distilleerde Philippe Decrock de volgende wetenswaardigheden.

1. Breng het beslissingsproces voor de aankoop van elektrische wagens in kaart

“Of een onderneming al dan niet kiest voor één of meerdere elektrische wagens in haar vloot, hangt af van verschillende partijen. De vlootverantwoordelijke maar ook het hr-personeel mogen hun zegje doen. Bij grote bedrijven moeten ook de ondernemingsraad en de vakbonden hun fiat geven. Tot slot speelt ook de financiële dienst van een bedrijf een doorslaggevende rol. Elektrische bedrijfswagens hebben immers een totaal ander kostenplaatje. De financiële dienst zal daarom het zogenaamde total cost of ownership moeten herberekenen. Pas als al deze partijen akkoord gaan, kunnen elektrische bedrijfswagens groen licht krijgen binnen een onderneming.”

2. Elimineer obstakels die deze beslissing bemoeilijken 

“Wanneer een bedrijf beslist om de overstap naar elektrische auto’s te maken, botst het vaak op verschillende obstakels. Zo schatten sommige bedrijven de meerkosten van elektrische bedrijfswagens te hoog in. Een elektrische wagen is inderdaad iets duurder in aankoop dan een brandstofwagen, maar vanaf 100.000 kilometer is dat verschil helemaal weggewerkt. Bovendien bestaan er vandaag verschillende fiscale premies voor bedrijven die elektrische wagens in hun vloot willen introduceren.”

“Nog zo’n heikel punt is de laadinfrastructuur die bedrijven moeten installeren, op het bedrijfsterrein maar ook bij de werknemers thuis. Wie draagt de kosten van die wallbox (laadpunt voor een elektrische auto, red.): de werkgever of de werknemer? Hoe zorg je er als bedrijf voor dat die stroomkosten niet op de rekening van de werkgever verschijnen? En wat gebeurt er met de thuisinfrastructuur als een werknemer ontslag neemt? Al die vragen proberen we van een gepast antwoord te voorzien. Vervolgens nemen we ze op in de clausules van de vernieuwde e-car policy.”

3. Maak een draaiboek dat bedrijven ondersteunt bij de omschakeling naar elektrische wagens 

“We werken momenteel volop aan een draaiboek dat kmo’s, vzw’s en overheden kunnen volgen om elektrische wagens in hun vloot op te nemen. Een belangrijke eerste stap is om een e-team binnen je bedrijf samen te stellen dat focust op de transitie. Dat e-team bestaat in het beste geval uit iemand van de hr-afdeling, iemand van de financiële dienst en een vertegenwoordiger van de werknemers. Het draaiboek zal ook een gedetailleerde lijst van de elektrische wagenmarkt bevatten: Wie biedt er laadinfrastructuur aan? En hoeveel kost die?”

“In mei willen we dit draaiboek klaar hebben. We zullen het verspreiden onder bedrijven, in eerste instantie bij koplopers die rechtstreeks bij ons project betrokken waren en hun vloot willen elektrificeren, zoals Eandis, Engie Electrabel en Lampiris. Maar we staan ook in contact met zo’n dertig ondernemingen die de ambitie hebben om hun vloot voor 2025 voor een bepaald percentage te elektrificeren. We denken daarbij in de eerste plaats aan vzw’s in de thuiszorg, die in België goed zijn voor een totale wagenvloot van 10.000 voertuigen. Als we die helemaal of gedeeltelijk kunnen vervangen door elektrische wagens, zou dat al een grote stap vooruit betekenen.”

Terug naar nieuwsoverzicht