Nieuwsbericht

“Nieuwe fiscale regels missen doel”

Geplaatst op

“De nieuwe fiscale regels voor hybride wagens zijn een maat voor niets.” Dat zegt Ludovic De Borle, product manager bij Athlon, in een opiniebijdrage. “Hybrides moeten belast worden op hun gebruik en niet op technische gegevens.”

Om het Belgische voertuigenpark verder te vergroenen heeft de federale regering gesleuteld aan de regels voor de fiscale aftrekbaarheid en het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens. Op zich een goede zaak, ware het niet dat de nieuwe regels hun doel compleet dreigen te missen.

Bovendien verandert de fiscus de spelregels opnieuw op twee maanden tijd. Dat terwijl beslissingsprocessen en investeringscyclussen van bedrijven voor bedrijfswagens op minimaal vier jaar liggen en een bedrijf enkele maanden nodig heeft om een car policy aan te passen.

Een van de maatregelen viseert de zogenaamde ‘nephybrides’. Concreet zullen plug-in hybrides een batterij van een bepaalde grootte moeten hebben om fiscaal voordelig te blijven. Die regeling biedt echter geen enkele garantie dat het oneigenlijke gebruik van hybrides op lange termijn daarmee definitief van de baan is.

Laatste uur voor nephybrides

Maar laten we eerst eens de wetswijzigingen onder de loep nemen. Om ‘nephybrides’ te onderscheiden van ‘echte hybrides’ houdt de regering-Michel rekening met de verhouding gewicht-batterijvermogen:

  • Is de energiecapaciteit hoger of gelijk aan 0,6 kWh per 100 kg van het voertuiggewicht, dan geldt de CO2 – uitstoot van de plug-in hybride als referentie voor de aftrekbaarheid en voordeel alle aard (VAA).
  • Is de energiecapaciteit lager dan 0,6 kWh/100 kg, dan is de CO2 -uitstoot van de auto met verbrandingsmotor waarop de plug-in is gebaseerd de berekeningsbasis voor de aftrekbaarheid en VAA.
  • Bestaat er geen klassieke versie van het plug-in hybride model, dan wordt de CO2 –uitstoot van de plug-in met 2,5 vermenigvuldigd.

Belasten op gebruik

De fiscus belast plug-ins dus op basis van hun technische gegevens, terwijl ze op hun gebruik zouden belast moeten worden. Hij wil immers het oneigenlijke gebruik tegengaan: bestuurders die een plug-in hybride kozen omwille van het gunstige fiscale regime, maar hem vervolgens nooit opladen en continu op brandstof rijden.

Volgens de nieuwe regeling halen momenteel slechts vijf wagens de drempel: de Volkswagen Passat GTE, Kia Optima Sportswagon en Mitsubishi Outlander, maar ook luxewagens als de nieuwe Porsche Panamera plug-in en Audi Q7 e-tron. 

Afgestraft

Dat wil zeggen dat de bestuurders van deze vijf plug-ins ook na 2017 rustig op brandstof kunnen rijden zonder ook maar een keer te laden en tegelijk te genieten van het fiscale voordeel. En een plug-in bestuurder die zijn voertuig wel dagelijks trouw oplaadt, maar onder de drempel valt, wordt volgens deze regeling afgestraft.

Fiscaliteit moet gedrag sturen, zorgen voor een echte vergroening en verbetering van onze luchtkwaliteit maar daarin slaat deze nieuwe regeling de bal compleet mis.

Anno 2017 is het technisch perfect mogelijk om te monitoren hoeveel bestuurders tanken en hoe vaak ze laden. Dat gebeurt nu al via de rapportage van slimme laadpunten, laadbadges of via de software van de wagens zelf. Om de fiscale aftrekbaarheid voor hybride wagens te bepalen moet de fiscus de bewijslast bij de klant leggen: hoeveel heb je geladen versus hoeveel heb je getankt? Dat levert volgende formule op:

% laadbeurten vs. % tankbeurten bij Plugin-Hybrides

Bijvoorbeeld: een werknemer legt op een jaar tijd 9000 km elektrisch af en 1000 km op benzine. 9000 km (elektrisch / 10.000 km (totaal aantal km per jaar) = 90% fiscale aftrek

Heeft een werknemer slechts 5000 km elektrisch gereden, of kan hij geen geldige bewijsstukken voorleggen, dan bedraagt de aftrekbaarheid 50%.

Met de verdeelsleutel van de tankbeurten en laadbeurten kan de fiscus zich een accuraat beeld vormen over de inspanningen die een bedrijf en zijn medewerkers doen om zoveel mogelijk kilometers elektrisch af te leggen. Deze regeling zou werkgevers en hybriderijders er wel toe aansporen om een laadpunt te installeren, publiek te laden en zo veel mogelijk elektrisch te rijden.

Laten we hopen dat ook de Raad van State dat inziet en de fiscus opnieuw zijn huiswerk laat maken.

Terug naar nieuwsoverzicht