Nieuwsbericht

Vlaams-Brabant zet volop in op de fiets

Geplaatst op
Elke dag trekken honderdduizenden mensen naar en door Vlaams-Brabant, op weg naar het werk. Hoe zorgen we ervoor dat de provincie vlot bereikbaar blijft? En welke rol speelt de fiets daarbij? Athlon sprak met Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit van de provincie Vlaams-Brabant.

“Onze regio is erg goed gelegen, maar als alle toegangswegen dichtslibben, is dat eerder een nadeel dan een voordeel”, zegt Tom Dehaene. Dus probeert de provincie zoveel mogelijk verplaatsingen met de fiets of met het openbaar vervoer te laten plaatsvinden. “Dat doen we door te investeren in goede infrastructuur en door bedrijven aan te moedigen om de wagen aan de kant te laten staan en andere vervoersmiddelen te overwegen.”

Klimaatneutraal

“Onze visie werd nog versterkt toen we merkten dat de meeste vervuiling en uitstoot in Vlaams-Brabant van het autoverkeer komt”, gaat Dehaene verder. “We streven naar een klimaatneutrale provincie. Dat kunnen we alleen maar bereiken als er veilige en comfortabele alternatieven zijn voor de wagen.”
Dus investeert de provincie in een goede infrastructuur voor fietsers. “We leggen fietspaden en fietssnelwegen aan, zodat fietsers snel en veilig op hun bestemming komen. Gemeenten kunnen van ons subsidies krijgen om fietspaden aan te leggen of te vernieuwen, en we werken volop aan een bovenlokaal fietsnetwerk. Dat verbindt zoveel mogelijk belangrijke aantrekkingspolen als scholen, bedrijventerreinen, ziekenhuizen en stations met elkaar. Heel wat gemeenten en bedrijven werken daar al aan mee.”

Veilige oversteekplaatsen

Het blijft niet bij fietspaden alleen. “Een grote bekommernis van onze inwoners is veiligheid. Daarom werken we volop aan extra veilige oversteekplaatsen over of onder de Ring rond Brussel. Daar is nog heel wat werk aan de winkel”, zegt Dehaene. “Ook de ellenlange files en het sluipverkeer dat daardoor veroorzaakt wordt, speelt heel wat mensen parten. Om die problemen te lossen, moeten we een modal shift teweegbrengen: van de auto naar de fiets en het openbaar vervoer. Daarvoor moeten de inwoners zelf ook hun steentje bijdragen. We proberen hen te overtuigen van de voordelen van de fiets, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk vlak. Er zijn voldoende argumenten om de fiets te promoten.”

Fietstest

Hoe motiveer je mensen dan om op de fiets te kruipen? Vlaams-Brabant probeert het alvast met de “Fietstest”. Bedrijven krijgen drie weken lang een vloot met degelijke elektrische fietsen, bakfietsen en plooifietsen. Een veertigtal werknemers engageert zich om tijdens die periode zoveel mogelijk de wagen te laten staan en de fiets te nemen, eventueel in combinatie met het openbaar vervoer.

Voor werknemers die langere afstanden moeten overbruggen, is een elektrische fiets een uitstekende optie. “Ook het gebruik van speed pedelecs stimuleren we”, zegt Dehaene. “Zo’n speed pedelec haalt snelheden van meer dan 40km/u en is dus niet hetzelfde als een gewone fiets, maar het is een goed alternatief. Zeker op fietssnelwegen, waar je de snelheid van de speed pedelec ten volste kan benutten zonder anderen in gevaar te brengen.”

Met de Fietstest wil Vlaams-Brabant bedrijven anders laten nadenken over mobiliteit. “Hopelijk zet de positieve ervaring werknemers ertoe aan om in de toekomst met de fiets naar het werk te gaan. Deze zomer zijn we begonnen met vijf deelnemende bedrijven. De komende twee jaar hopen we daar nog eens zestien bedrijven aan toe te voegen.”

Mobiliteitsbudget

“We moedigen bedrijven ook aan om zelf fietsen aan hun personeel aan te bieden en voldoende faciliteiten te voorzien. Denk maar aan fietsenstallingen, douches, de juiste uitrusting …” Ook leasingmaatschappijen als Athlon spelen een belangrijke rol om de fiets aan de man te brengen. Dehaene: “Het mobiliteitsbudget laat helaas nog wat op zich wachten, maar leasingmaatschappijen kunnen al gelijkaardige systemen aan hun klanten aanbieden.”

Wilt u aan uw werknemers naast een bedrijfswagen ook een bedrijfsfiets aanbieden? Dat kan met Athlon Bikelease . Of laat u hen liever zelf hun zakelijke verplaatsingen regelen, op de manier die hen het beste uitkomt? Dan is de Athlon Mobility Card  misschien iets voor u! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht