Nieuwsbericht

Voordeel alle aard en solidariteitsbijdrage aangepast

Geplaatst op
Wie een bedrijfswagen heeft, zal daar vanaf 1 januari meer belastingen op betalen. Dat komt omdat de uitstootnorm die in de berekening van de belasting wordt meegenomen, daalt. Deze aanpassing moet de keuze voor groenere bedrijfswagens aanwakkeren.

De werknemers die ook in zijn vrije tijd met de bedrijfswagen mag rondrijden, betaalt daarop een forfaitair bedrag, het voordeel van alle aard. De belasting die de werknemer op dat voordeel betaalt, wordt berekend op basis van de cataloguswaarde, de ouderdom en de CO₂-uitstoot van de wagen. Vanaf 1 januari zal de uitstoot zwaarder doorwegen in het berekenen van de belasting.

In de berekeningswijze wordt de uitstoot vertaald naar een CO₂-percentage. 5.5 %, het basis-percentage, geldt voor auto’s met een standaarduitstoot. Die uitstoot ligt binnenkort lager dan voorheen:

  • Voor een dieselwagen daalt de standaard-uitstoot van 89g/km naar 87g/km
  • Voor een benzine, aardgas of lpg-wagen daalt de standaard-uitstoot van 107 g/km naar 105 g/km

Aan de regels voor elektrische wagens, die geen CO₂ uitstoten verandert er niks. Daar wordt het minimum van 4% gerekend.

Hoe berekent u het voordeel van alle aard?

Cataloguswaarde x ouderdomspercentage x CO₂-percentage x 6/7 Het ouderdomspercentage zorgt ervoor dat het VAA elk jaar 6% daalt. Dit zal de impact van de wijziging van de uitstootnormen voor rijdende wagens beperken. Het bedrag wordt toegevoegd aan het belastbare loon.

Solidariteitsbijdrage werkgevers

Niet alleen de werknemers maar de werkgevers betalen een extra belasting op een bedrijfswagen die in de privésfeer wordt gebruikt. Ook deze solidariteitsbijdrage hangt af van de CO₂-uitstoot en het type brandstof van de wagen. De forfaitaire bijdrage is bovendien gekoppeld  aan het gezondheidsindexcijfer, dat elk jaar op 1 januari wordt aangepast.

Voor 2017 bedraagt de indexcoëfficiënt 1.2487. De minimumbijdrage per maand bedraagt vanaf januari dan ook 26.01 euro.

Hoe berekent u de CO₂-solidariteitsbijdrage? 

 

Terug naar nieuwsoverzicht