Nieuwsbericht

Wat je moet weten over het voordeel alle aard voor bedrijfswagens

Geplaatst op
Wanneer een werknemer een bedrijfswagen ook voor privédoeleinden mag gebruiken (ook het woon-werkverkeer valt hieronder), dan wordt dit als een voordeel van alle aard beschouwd. Maar hoe wordt dit voordeel bepaald en wat kost het aan de werkgever en de werknemer? We doen het voor jou uit de doeken.

Wat wordt gezien als voordeel alle aard?

Soms kent een werkgever of onderneming bovenop het gewone loon een voordeel toe aan haar werknemers in de vorm van een bepaald goed of een dienst die ook privé mag worden gebruikt. Vaak is dat een bedrijfswagen, een smartphone, een laptop of tablet, of een tussenkomst in de internetkosten die de werknemer thuis maakt. Dat privégebruik wordt beschouwd als een voordeel van alle aard.
Omdat dit voordeel van alle aard fiscaal gezien als een beroepsinkomen geldt, moet de werknemer er belastingen op betalen, meer bepaald op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel. Het voordeel van alle aard is ook onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing.

Bedrijfswagens en het voordeel alle aard

Stel je als werkgever een bedrijfswagen ter beschikking, dan is het privégebruik van die wagen een VAA voor de werknemer. Gebruikt de werknemer de bedrijfswagen uitsluitend voor beroepsverplaatsingen — bv. van kantoor naar klanten — dan wordt er geen VAA aangerekend en hoeven er geen belastingen te worden betaald.

Hoe wordt het VAA berekend?

Het VAA wordt berekend op basis van de cataloguswaarde, de brandstofsoort en de CO2-uitstoot van de wagen. Men houdt ook rekening met de leeftijd van de wagen: gedurende het eerste jaar van inschrijving geldt de initiële cataloguswaarde als basis. Daarna rekent men degressief, waardoor de cataloguswaarde elk jaar met 6% daalt, tot een minimum van 70% van de oorspronkelijke waarde.

Deze 3 parameters bepalen mee het VAA

1. Cataloguswaarde van het voertuig in nieuwstaat

Onder cataloguswaarde verstaat men de catalogusprijs in nieuwstaat bij verkoop aan een particulier, zonder korting. Ook de werkelijk betaalde btw en opties en/of accessoires tellen mee.

2. Leeftijd van het voertuig

Voor de leeftijd van een voertuig begint men te rekenen van de datum van eerste inschrijving. Vanaf het tweede jaar na de datum daalt de cataloguswaarde jaarlijks met 6%. Het aandeel in het VAA daalt dus naarmate je bedrijfswagen ouder wordt, tot een minimum van 70%.

3. CO2-percentage

Het CO2-percentage wordt bepaald door de mate waarin de gekozen auto afwijkt van een jaarlijks herzienbare referentiewaarde. Die bedraagt in 2021 84 g/km voor dieselwagens (inclusief al dan niet oplaadbare hybrides) en 102 g/km voor voertuigen met een benzinemotor (inclusief al dan niet oplaadbare hybrides). Hoe milieuvriendelijker het voertuig, hoe lager het VAA. 

Wat betekent dat concreet?  
Het bedrag van het VAA wordt als volgt berekend:

Jaarlijks VAA = [5,5% + (CO2 – referentiewaarde) x 0,1% ] x cataloguswaarde x (6/7) x leeftijd%
Het basispercentage van 5,5% wordt dus verhoogd of verlaagd naargelang van de CO2-waarde van het voertuig. Het minimumpercentage is evenwel 4%, terwijl de bovengrens werd vastgelegd op 18%. Voor elektrische auto’s geldt steeds het minimumpercentage. Het minimumbedrag van het VAA werd vastgelegd op €1.370 per jaar voor 2021.

Voor de zogenaamde fake hybrides die sinds 1 januari 2018 aangekocht of geleaset zijn, moet het VAA berekend worden op basis van de CO2-uitstoot van het overeenkomstige model met verbrandingsmotor. Als dat model niet bestaat, dan wordt de CO2-uitstoot van de fake hybride vermenigvuldigd met 2,5. 

Kosten voor werkgever 
Ook voor de werkgever brengt het toekennen van een voordeel van alle aard kosten met zich mee. Als onderneming of werkgever betaal je een patronale bijdrage op het voordeel van alle aard, die integraal deel uitmaakt van de verworpen uitgaven van het voertuig. Op deze verworpen uitgaven is de werkgever vennootschapsbelasting verschuldigd. Het percentage dat wordt aangerekend, bedraagt 17% van het VAA indien de werkgever niet tussenbeide komt in de brandstofuitgaven van het voertuig en 40% van het VAA als dat wel het geval is. 

Wil je het belastbaar voordeel alle aard van je leasewagens zo laag mogelijk houden?

Neem contact op met Athlon . Eén van onze experts helpt je graag op weg naar de meest voordelige keuze voor jouw bedrijf.

Blijf up-to-date over autoleasing en mobiliteit

De fiscale regels rond bedrijfswagens en leasing zijn continu in beweging.
Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ben je steeds helemaal mee!
Schrijf gratis in

Terug naar nieuwsoverzicht