Nieuwsbericht

Wonen in 2030: heb jij je parkeerplaats al gereserveerd?

Geplaatst op
Het aantal inwoners in ons land stijgt jaarlijks gemiddeld met 50.000. In 2060 zijn we volgens het Federaal Planbureau al met 13 miljoen. Vooral Vlaanderen en Brussel dreigen hun limieten te bereiken. We zullen slimmer moeten omgaan met de inrichting van ons land als we het leefbaar willen houden.

Download de whitepaper

 

De bevolking van België groeit met gemiddeld 137 personen per dag. Het platteland loopt leeg en de steden blijven maar drukker worden. Dat zorgt voor overvolle wegen, woningtekort en een nijpend tekort aan parkeerplekken. En dat is nog maar het begin. Vlaanderen, Brussel en Wallonië hebben er elk hun eigen plannen voor een leefbaar België.

De fiets verbindt Vlaanderen en Wallonië

De vervoersnetwerken van Vlaanderen en Wallonië verschillen dan wel dag en nacht van elkaar, de oplossing kan uit dezelfde hoek komen.

Vlaanderen heeft het meeste lintbebouwing in heel Europa. Dat maakt dat Vlaamse woonkernen extreem versnipperd zijn en dat heeft nefaste gevolgen voor de mobiliteit. Heel eenvoudig: wie ver buiten de kern woont, gebruikt vaker de auto. Wallonië heeft daarentegen vrij dichte en goed verdeelde vervoersnetwerken voor lagere bevolkingsaantallen. De Waalse uitdaging is om de aparte vervoersnetwerken van naburige regio’s op elkaar aan te sluiten. Liefst met dienstregelingen die comfortabel én rendabel zijn.

Verder investeren in het openbaar vervoer of inzetten op multimodaliteit, dat zijn de opties voor de overheid. Zowel de Waalse, als de Vlaamse én de federale regering zien een glansrol weggelegd voor de fiets in de mobiliteitsmix. De tweewieler is vaak de missing link tussen openbaar vervoer en vertrekplaats of eindbestemming. Vandaar dat de fiets gepromoot wordt door fiscale voordelen en zeker ook door de aanleg van fietsinfrastructuur. Download onze nieuwste whitepaper voor een uitvoerige beschrijving van de cruciale rol voor de fiets.

Een leefbare en aantrekkelijke hoofdstad

Brussel blijft het pad volgen dat het ingeslagen is. Een van de speerpunten van het mobiliteitsplan Good Move is de creatie van 50 autoluwe wijken tegen 2030. In die autoluwe wijken ontstaat meer ruimte voor ontmoeting in de binnenstad en minder overlast in de wijken. De Brusselaars krijgen letterlijk en figuurlijk meer zuurstof: extra groen, extra terrasjes, extra ontmoetingsplekken en extra speelruimte. Kortom: een leefbare en aantrekkelijke hoofdstad.

Het federale mobiliteitsbudget kan mensen ook stimuleren om de auto te laten staan. Woon je binnen de 5 kilometer van je gebruikelijke werkplek? Of werk je in één werkmaand meer dan 50% van thuis uit? Dan kun je een deel van je mobiliteitsbudget spenderen aan de huur of de hypothecaire interestlasten van je woning. Meer over het mobiliteitsbudget lees je in onze nieuwste whitepaper.

De architecten van de toekomst

Vandaag komen mobiliteitsproviders, gemeente en ontwikkelaars al bij elkaar nog voor de eerste schop in de grond gaat. Wonen, werken en mobiliteit worden op voorhand door de architect van een woonwijk of -complex uitgetekend. Elk nieuw project is een totaalconcept waar de lokale overheid in haar beleidsvorming dus ook al actief deelneemt.

De nodige partijen worden ingeschakeld om te voorzien in elke denkbare nood van de bewoners. Denk bijvoorbeeld aan parkeerplaatsen voor deelauto’s of oplaadpunten voor elektrische fietsen. Waarom nog een auto of fiets voor jezelf kopen als die 95 procent van de tijd stilstaat? We gaan de fietsen en zelfs auto’s delen en neerzetten op een gezamenlijke plek. En met een mobiliteitsbudget kan je hier makkelijk voor betalen.

Meer weten over wonen in 2030? Lees onze nieuwste whitepaper: Wonen, Werken en Mobiliteit in 2030.


Download onze nieuwste whitepaper voor een uitvoerige beschrijving van de cruciale rol voor de fiets.

Download de whitepaper

 

Terug naar nieuwsoverzicht