Nieuwsbericht

Wordt uw bedrijf waterstofpionier?

Primeur: eerste publieke waterstoflaadstation in België komt in Zaventem

Geplaatst op
In april opent in Zaventem het eerste publieke laadstation voor waterstof in ons land. En op het Autosa-lon in januari presenteerden Toyota en Hyundai twee piekfijn afgewerkte waterstofauto’s die u nu al kunt bestellen. Ludovic De Borle van Athlon: “De technologie bestaat al geruime tijd, maar nu vinden veel spelers de tijd duidelijk rijp om waterstof nieuw leven in te blazen.” Ook Athlon verkent of er toekomstmuziek schuilt in deze nieuwe aandrijfvorm.

In april opent in Zaventem het eerste publieke laadstation voor waterstof in ons land. En op het Autosa-lon in januari presenteerden Toyota en Hyundai twee piekfijn afgewerkte waterstofauto’s die u nu al kunt bestellen.  Ludovic De Borle van Athlon: “De technologie bestaat al geruime tijd, maar nu vinden veel spelers de tijd duidelijk rijp om waterstof nieuw leven in te blazen.” Ook Athlon verkent of er toe-komstmuziek schuilt in deze nieuwe aandrijfvorm.

Een autonomie van meer dan 500 kilometer, een laadbeurt van minder dan vijf minuten en geen vervui-lende uitstoot tijdens het rijden: geen broeikasgassen, geen fijn stof en geen geluidshinder. De water-stofwagen heeft alles om uit te groeien tot de auto van de toekomst. De enige missing link is de laadin-frastructuur. Die moet nog grotendeels uitgebouwd worden.

Kip of ei?

Dat kip- en eiprobleem willen het chemische bedrijf Air Liquide en autoconstructeur Toyota samen door-breken. Ze sloegen de handen ineen voor de bouw van het eerste waterstoflaadstation in ons land op een terrein van Toyota Motor Europe in Zaventem. Het nieuwe station voor auto's op waterstof krijgt financiële steun van het Europees fonds Fuel Cells and Hydrogen-Joint Undertaking. Dat publiek/privaat partnerschap ondersteunt de ontwikkeling van waterstofenergietoepassingen.

Wereldwijd bouwde Air Liquide al 75 waterstofstations. In Europa opende de groep al stations voor het grote publiek in Rotterdam en in Düsseldorf. Dankzij het station in Zaventem sluit ook België aan op het Europese waterstofnetwerk.

Wie wil testen?

Ludovic De Borle: “Het is duidelijk dat er schot in het waterstofverhaal komt. Ook Athlon wil de mogelijk-heden en opportuniteiten van die nieuwe aandrijfvorm verkennen. Dat willen we graag samen met onze klanten doen, een beetje naar analogie met de proeftuinplatformen voor elektrische voertuigen die de Vlaamse Regering vijf jaar geleden opstartte: bedrijven en organisaties testten er innovatieve technolo-gieën, producten, diensten en concepten in een echte leef- en werkomgeving. Athlon wil samen met haar klanten bekijken welke bedrijven die pioniersrol vandaag willen opnemen voor de waterstofwagen. Daarnaast zijn we benieuwd naar de kosten van onderhoud en herstellingen. Op die manier bereiden we ons voor op de toekomstige introductie van de waterstofauto in de vloten van Belgische bedrijven.”

Chemische industrie: groot potentieel

Vooral bij chemische bedrijven zou een introductie van de waterstofwagen een slimme keuze kunnen zijn. “In de chemische industrie wordt nu al veel waterstof aangemaakt, maar die wordt nauwelijks nuttig toegepast”, zegt Ludovic De Borle.

Voor meer informatie of interesse: contacteer uw accountmanager.

Waterstofauto: zo werkt het

De technologie van een waterstofauto leunt aan bij die van de elektrische wagen. Hij heeft ook een elek-tromotor en rijdt op elektriciteit. Die ontstaat in een brandstofcel door waterstof te mengen met zuur-stof. Waterstof wordt gewonnen uit water: door elektrolyse ontstaat H2 (waterstof) en O (zuurstof). Bij samenvoeging in de brandstofcel komt er weer elektriciteit vrij. Het enige afvalproduct is water.

De voordelen

  • De waterstofauto stoot geen vervuilende stoffen uit.
  • Hij is zo goed als geruisloos.
  • Hij heeft een bereik van rond de 500 km.
  • Laden duurt minder dan 5 minuten.
  • Water is een grondstof die overal ter wereld beschikbaar is. In principe zou elk land dus in zijn ei-gen energiebehoefte kunnen voorzien. Bovendien verdwijnt tijdens het proces geen water; het restproduct na elektrolyse is even veel water als nodig voor de productie.
  • Voor de vervaardiging van een waterstoftank zijn geen schaarse grondstoffen nodig (in tegenstel-ling tot de zeldzame materialen die voor de batterij van een elektrische wagen nodig zijn). Daar-door is ook de productie minder belastend voor het milieu en is recyclage perfect mogelijk.

De achilleshiel

  • De infrastructuur van waterstoflaadstations moet nog grotendeels uitgebouwd worden.
  • Het aanmaken van waterstof vraagt heel veel energie. De totale keten blijft natuurlijk enkel mi-leuvriendelijk indien de gebruikte waterstof een afvalproduct uit een ander proces is of indien ze met groene energiebronnen aangemaakt wordt (wind-, zon-, waterkracht-, etc…).
Terug naar nieuwsoverzicht