Persbericht

Athlon zet bedrijven op weg naar de invoering van het mobiliteitsbudget

Interne mobiliteitsenquĂȘte geeft unieke inzichten

by Athlon Belgium
Een half jaar nadat de Kamer het mobiliteitsbudget goedkeurde, zitten nog heel wat bedrijven ermee in de knoop. Hoe kunnen ze de verschillende maatregelen in hun beleid en car policy integreren?

Als mobiliteitsaanbieder neemt Athlon graag het voortouw. Het bedrijf werkt aan een oplossing om klanten te helpen met de invoering van het mobiliteitsbudget en het voor hen te beheren. Nu al kan Athlon bedrijven adviseren, dankzij opgebouwde kennis en ervaring over alternatieve mobiliteitsoplossingen. Een recente survey onder eigen medewerkers gaf nog meer inzichten. Erwin Ollivier, Country Manager, en Thierry Devresse, Strategic Alliances en Projects Director bij Athlon Belgium, lichten de resultaten toe.

Wat was het doel van de enquête?

Thierry Devrese: “We wilden in de eerste plaats een objectief beeld krijgen van de interesses van onze medewerkers, in het bijzonder degenen die een bedrijfswagen hebben. De survey behandelde onderwerpen zoals het mobiliteitsbudget, elektrische mobiliteit en alternatieven voor de auto, zoals de fiets en openbaar vervoer. Op basis van de resultaten zullen we ons mobiliteitsbeleid verbeteren.”

Erwin Ollivier: “We gebruiken ons eigen verhaal bovendien altijd als een testbank voor concepten en producten die we in de markt willen zetten. Zo kunnen we deze enquête bijstellen vooraleer we ze aan klanten aanbieden om de mobiliteitsbehoeftes van hun medewerkers in kaart te brengen.”

Lagen de resultaten binnen de verwachtingen of doken er ook verrassingen op?

Thierry Devrese: “We zagen toch een belangrijke focus op het meten en belonen van goed gedrag inzake mobiliteit.”

Erwin Ollivier: “Dat past ook binnen onze visie op het mobiliteitsbudget. We willen de filosofie erachter vertalen naar een car policy. Dat wil zeggen dat je mensen inzicht geeft in de gevolgen van hun mobiliteitskeuzes, die gevolgen meetbaar maakt en ervoor zorgt dat die zo concreet mogelijk naar hen terugvloeien. Het gaat eigenlijk meer over responsabiliseren dan om sturen.” 

Hoe groot is de interesse in het mobiliteitsbudget?

Thierry Devresse: “Vijftig procent van onze werknemers geeft aan dat ze zouden overwegen om het mobiliteitsbudget te gebruiken. Als we dat samenleggen met andere antwoorden in de survey, waaruit we kunnen afleiden of iemand een geschikte kandidaat is, blijft er ongeveer een kwart concrete kandidaten over. De overgrote meerderheid blijft wel kiezen voor een wagen, ookal gebruiken ze het mobiliteitsbudget. Volgens onze survey zou maar 1 of 2 procent zijn bedrijfswagen helemaal opzeggen.”

Erwin Ollivier: “Als we willen bijdragen aan de vergroening van de mobiliteit moeten we daar rekening mee houden. Op dat vlak biedt het mobiliteitsbudget een meerwaarde tegenover de car policies van vandaag. Daarin wordt het budget voor een leasewagen maximaal ingevuld, want alles wat je niet gebruikt, ben je kwijt. Met het mobiliteitsbudget komt er een duidelijk wettelijk kader om een zuinigere wagen te kiezen en de overschot te verzilveren in de vorm van alternatief vervoer of zelfs cash.” 

Thierry Devresse: “We hebben in de mobiliteitssurvey gepolst naar de oplossingen die mensen nodig hebben om voor een kleinere wagen te kiezen of de wagen op te geven. Daar komt heel duidelijk naar voor dat ze de mogelijkheid moeten hebben om tijdelijk een grotere auto te lenen.”

Hebben jullie tips voor bedrijven die het mobiliteitsbudget willen invoeren?

Thierry Devresse: “De laatste paar maanden heb ik met verschillende klanten gesproken die met het mobiliteitsbudget willen starten. Elke keer beseffen ze na een paar vragen dat er nog veel voorbereiding nodig is en dat het veel manueel werk vraagt om dat systeem zelf te beheren. Want ieder bedrijf zal een plan moeten uitwerken voor zijn werknemers en zijn specifieke situatie. Er zal een groot aanbod zijn aan mogelijkheden, dus moet je beslissen wat je wil aanbieden en wat niet.” 

“Wij werken aan een oplossing waarbij we klanten begeleiden bij de invoering van het mobiliteitsbudget en het volledig voor hen beheren. Het gaat over een platform dat de administratie beheert, maar dat werknemers ook de mogelijkheid geeft om eenvoudig andere vormen van vervoer te gebruiken. De bedoeling is dat klanten minder tijd spenderen aan het beheer van het mobiliteitsbudget dan aan het beheer van hun huidige vloot.” 

Tijdens de Week van de Mobiliteit gaan jullie met de resultaten van de survey aan de slag. Hoe gaat dat in z’n werk?

Thierry Devresse: “Onze mobiliteitsweek focust op de lessen die we uit de survey getrokken hebben. We merken bijvoorbeeld dat de praktijk rond het thuiswerken niet steeds aanleunt bij wat onze medewerkers in theorie zouden wensen. In het kader van de Week van de Mobiliteit willen vooral sensibiliseren en zorgen dat mensen de dialoog aangaan met teamleaders en managers.” 

Erwin Ollivier: “Elektrische mobiliteit zal ook een aandachtspunt zijn. We willen onze werknemers veel meer de kans geven om elektrische wagens te testen. Dan kunnen ze niet alleen dat bijzondere rijgevoel ervaren, maar ook zien hoe het opladen van zo’n wagen in hun dagelijks leven zou passen.”

 ***

Over Athlon

Athlon is een van de toonaangevende dienstverleners op het vlak van voertuigleasing en wagenparkbeheer in Europa. In België zet het bedrijf zo’n 52.500 wagens op de baan, in Luxemburg 2.300. Daarmee is het een van de grootste spelers op de Belgische en Luxemburgse leasingmarkt. Al meer dan honderd jaar ontwikkelt Athlon vernieuwende, duurzame en kostenefficiënte mobiliteitsoplossingen. Dankzij Athlon kunnen mensen zich probleemloos verplaatsen doordat ze kunnen rekenen op geïntegreerde en duurzame wagenpark- en mobiliteitsoplossingen. Athlon verlegt voortdurend grenzen en maakt zo de weg vrij voor de klanten, die graag onderweg zijn.

Meer informatie op www.athlon.com.

Terug naar persberichten overzicht