Account Executive

Doel van de functie

Als interne commerciële medewerker staat de Account Executive dagelijks in contact met klanten (Car Fleet Managers en bestuurders), geeft pre-sales info, maakt offertes en volgt deze op, plaatst orders en bestellingen, met als doel de vooropgestelde targets te bereiken op het vlak van omzet en marge.Hij/zij staat in voor een uitstekende klantenservice en streeft naar een optimale klanttevredenheid. Hij/zij maakt gebruik van commerciële systemen en tools om alle informatiestromen, zowel intern als extern, accuraat te beheren en te borgen. Hij/zij streeft ernaar processen continu te verbeteren en draagt actief bij aan een optimaal dagelijks en wekelijks capaciteitsmanagement (visual management).

Jouw takenpakket

1. De Account Executive is verantwoordelijk voor klantenservice- en opvolging. Dit houdt o.a. in:

 • Het beantwoorden van telefonische oproepen en e-mails van Car Fleet Managers en bestuurders;
 • Instaan als persoonlijk contact voor klanten inzake het bieden van oplossingen, het geven van pre-sales info, het opvolgen van offertes, orders en leveringen met als doel de vooropgestelde targets te bereiken;
 • Voortdurend optimaliseren van klantenrelaties, zorg dragen voor een kwalitatieve en accurate uitvoering van de dienstverlening en ‘First Time Right’;
 • Op basis van een behoefteanalyse offertes opmaken, advies verlenen en nieuwe of alternatieve producten/ diensten voorstellen die interessant kunnen zijn voor de klant;
 • Doorlooptijden managen ten behoeve van een optimale customer experience;
 • De Strategic Account Manager en de Client Services Manager ondersteunen bij de opmaak van tenders en studies;
 • Proactief eindecontracten commercieel opvolgen ten behoeve van klantretentie;
 • Customer feedback en klachtenbehandeling.

2. De Account Executive is verantwoordelijk voor het offerte -en bestelproces. Dit houdt o.a. in:

 • Klantbehoeftes analyseren en vertalen in aantrekkelijke en accurate offertes, offertes opvolgen en proactief feedback vragen binnen de gestelde doorlooptijd (24u);
 • Conversieratio van offerte naar bestelling monitoren en actief voorstellen ter verbetering formuleren naar de betrokken Strategic Accountmanager en/of Client Services Manager;
 • Bestellingen plaatsen volgens de goedgekeurde offerte en verwerking van alle klantspecificaties;
 • Bestellingen wijzigen in geval van een commerciële/pricing impact;
 • User management bij outsourcingsprocessen en ad hoc aanvragen.

3. De Account Executive is verantwoordelijk voor het opvangen van de operationele eerstelijns- en tweedelijns vragen. Dit houdt o.a. in:

 • Eerstelijns aanvragen afkomstig van de Car Fleet Manager (en bij uitzondering bestuurders) afhandelen;
 • Aanvragen voor bijvoorbeeld transport ophalingen, bestuurderswijzigingen, transferten en contractaanpassingen doorsturen naar de juiste afdeling.

4. De Account Executive is verantwoordelijk voor een correcte en kwalitatieve (administratieve) opvolging. Dit houdt o.a. in:

 • De klantspecificaties van bestellingen correct verwerken in het systeem;
 • Mantels creëren en encoderen in het systeem, gestandaardiseerde mantelaanpassingen doorvoeren (dienstverlening);
 • Rapporten halen uit datawarehouse op aanvraag van de klant;
 • Referentielijsten doorsturen naar fleet consultants;
 • Een correcte commerciële input in de CRM-tool: contactpersonen, stakeholders, gesprekken, bijeenkomsten, voorstellen, offertes, etc.

Jouw competenties

 • Analyseren: Door zich een kritisch en rationeel oordeel te vormen over de beschikbare informatie en door het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden, inzicht krijgen in oorzaak en gevolg.

 • Werk structureren: Structuur aanbrengen in een veelheid aan verschillende taken door een prioriteitenlijst op te stellen en deze op een consequente manier af te werken binnen de gegeven tijd.

 • Klantgericht optreden: Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

 • Communiceren: De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

 • Objectieven behalen: Resultaten genereren door de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de correctheid van de geleverde prestaties, opportuniteiten te herkennen en doelgericht, op het juiste moment en binnen deadlines acties te ondernemen.

Solliciteer hier