Voornaamste taken en verantwoordelijkheden:

•De volledigheid en actualiteit van klanteninformatie beoordelen als basis voor de krediet- en risicoanalyse en beslissingen;
•Het risico van de klant/eindgebruiker analyseren als gefundeerde basis voor de besluitvorming rond kredietaanvragen van eindgebruikers;
•Ratings van (het risico van) eindgebruikers bekijken en aanpassen om te allen tijde de controle te behouden;
•Rapporten van kredietaanvragen opstellen als solide basis voor de eigen besluitvorming of de besluitvorming door het plaatselijke of internationale risicocomité (afhankelijk van het autorisatieniveau);
•Het plaatselijke risicocomité inzake besluitvorming met betrekking tot kredietaanvragen van eindgebruikers adviseren, voorbereiden en eraan deelnemen om Athlon te helpen om de Expected Loss-doelstellingen te behalen;
•Globale beleidslijnen en voorschriften op het vlak van kredieten en risico's invoeren en toepassen, en bijdragen aan de ontwikkeling van plaatselijke beleidslijnen en richtlijnen om ervoor te zorgen dat ze aansluiten bij de plaatselijke voorschriften en eisen;
•De Credit Manager de verkoop helpen op te volgen op basis van verleende mandaten, en overleggen en contact onderhouden met de verkoopafdeling om de afstemming van en controle over de krediet- en risicoprocessen te garanderen;
•De Credit Manager ondersteunen bij het verstrekken van informatie, ondersteuning en opleiding, en de stakeholders op één lijn krijgen wat de beleidslijnen, processen en problemen inzake krediet en risicobeheer betreft om een degelijke (krediet)risico-organisatie en (krediet)risicobeoordelingscultuur te ontwikkelen;
•Als SPOC (Single Point of Contact) optreden voor andere entiteiten van de groep;
•De Credit Manager ondersteunen bij het creëren, ontwikkelen en vernieuwen van controleverslagen ten aanzien van de plaatselijke directie en het bedrijfsrisico.

Profiel:

•Minstens 3 tot 5 jaar relevante ervaring op het vlak van kredietanalyse en financiële analyse.
•De kandidaat heeft een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands, Engels en Frans.
•Hij/Zij is sterk geïnteresseerd in het creëren, wijzigen en maken van rapportage- en controledossiers en -procedures.
•De kandidaat heeft een universitair diploma in economie, bedrijfseconomie en/of een financiële richting behaald.

Daarnaast beschikt de kandidaat over de volgende competenties:

•Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
•Sterke analytische vaardigheden;
•Gestructureerd en ordelijk;
•Autonoom;
•Staat open voor verandering en is bereid om initiatief te nemen om veranderingen en verbeteringen door te voeren;
•Stressbestendig;
•Sterke beïnvloedende en overtuigende vaardigheden ten aanzien van de verkoopafdeling: moet assertief genoeg zijn om doeltreffend te kunnen omgaan met de verkoopafdeling;
•Planning en organisatie: kan zijn/haar werk efficiënt en autonoom organiseren/uitvoeren, kan prioriteiten stellen.

Hoe solliciteren?
Stuur uw cv met uitgebreide motivatiebrief naar jobs-be@athlon.com.