Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze visie

Athlon is ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen de enige logische werkwijze is voor een onderneming die haar klanten centraal stelt. Dat wordt duidelijk als je kijkt naar de bredere context waarin we werkzaam zijn.

Om onze klanten een optimale dienstverlening te geven, moeten we heel wat factoren in elkaar laten passen. De verwachtingen van onze klanten, de expertise van onze medewerkers, de betrouwbaarheid van onze leveranciers en de goodwill van onze omgeving: ze vormen samen een uitdagende en complexe puzzel. Wie die puzzel wil leggen, moet het overzicht bewaren.

In een traditionele bedrijfsvoering zou men corporate social responsibility (maatschappelijk verantwoord ondernemen) daarbij als een extra complicatie beschouwen. Maar bij Athlon zien we geen conflict tussen duurzaam ondernemen en onze bedrijfsdoelstellingen. Integendeel, door rekening te houden met de bredere maatschappelijke context waarin we opereren, doen we inspiratie op en ontstaan er onverwachte kansen.

De verwachtingen van onze klanten

Bij Athlon anticiperen we op de mobiliteit van morgen. De holistische denkwijze van corporate social responsibility is daarvoor het ideale kader. Zo nemen we niet alleen een voorsprong op het toekomstige mobiliteitsvraagstuk. We verruimen ook onze blik om opportuniteiten te zien die buiten ons traditionele werkdomein liggen.

Een voorbeeld: sinds 2006 bieden we gebruikers van een bedrijfswagen een brede waaier aan mogelijkheden. Zo kunnen ze verschillende vervoersmiddelen combineren in functie van hun noden en het verkeer, zonder meerkosten voor de werkgever. Sinds 2012 zien we een gestage groei van onze multimodale vervoersoplossingen. Toen in 2018 het mobiliteitsbudget werd ingevoerd, had Athlon er al jaren ervaring mee.

De expertise van onze medewerkers

Mensen leveren hun beste werk als ze betrokken zijn en zich goed voelen op de werkvloer. Hoe dat idee ons inspireerde om ons kantoorgebouw te transformeren tot een (letterlijk) bloeiende biotoop, ontdekt u hier. Hoe dat onze medewerkers engageert, inspireert en helpt herbronnen, merken onze klanten elke dag.

De betrouwbaarheid van onze leveranciers

Wanneer we zelf op zoek zijn naar leveranciers, koesteren we dezelfde verwachtingen als onze eigen klanten. We kennen de kracht van duurzaam ondernemen, dus zoeken we naar leveranciers met hetzelfde engagement. Zo leggen we de basis voor een sterke, duurzame samenwerking.

De goodwill van onze omgeving

Onze wereld is ruimer dan onze klanten, medewerkers en leveranciers. We hebben een impact op onze buurt, onze maatschappij en ons milieu en omgekeerd. Of onze bijdrage nu groot is of klein, onze inzet en ambitie zijn telkens even groot. Die visie delen we met onze moedermaatschappijen: Daimler Mobility AG en Daimler AG.

In de praktijk in Machelen

 

Milieu en duurzaamheid bij Athlon

Wie onze kantoren bezoekt, ziet meteen dat we onze visie op corporate social responsibility op de tong dragen. Geen strak gemaaide grasperkjes of hagenrijtjes met klinkerpaadjes rond een steriele kantoorruimte. Wel een wilde bloemenweide, hooimijten en fruitbomen. Deze omgeving leeft, evolueert en inspireert. En daar plukken onze werknemers de vruchten van, soms letterlijk.

Voor het groenbeheer rond het gebouw werken we samen met Herman, biodiversiteitspecialist en voorzitter van de lokale Natuurpuntafdeling. Hij helpt ons nog steeds bij het onderhoud van het bijenhotel, de bloemenweides, de takkenwallen, de bezinkingspoel, het grasland … Door een doordacht beheer zonder pesticides is de omgeving van ons gebouw een toevluchtsoord voor heel wat bijzondere planten en dieren. Zo spotten we al meer dan 16 verschillende vlindersoorten.

We hebben ook heel wat verhardingen weggehaald en vervangen door grasdallen. Die zorgen – net als de bezinkingspoel – voor een betere insijpeling van water en creëren op zichzelf een minibiotoop. Dat we daarvoor onze medewerkersparking een paar honderd meter moesten opschuiven, bleek een onverwachte bonus. Wie bij Athlon werkt, start en eindigt de werkdag met een verfrissende wandeling door onze eigen kleine biotoop. Dat kan ook tijdens de werkdag: in een omgeving als de onze stimuleren we wandelvergaderingen. Ideaal om een frisse neus te halen en out-of-the-box-ideeën te doen ontspruiten.

Het kantoorgebouw zelf stond al tien jaar te verkommeren: een stereotiep administratief centrum vol kunststof en gyproc. Om het op een totaal andere manier in te richten, deden we een beroep op Nearly New Office Facilities (NNOF), een Vilvoords bedrijf gespecialiseerd in circulair kantoormeubilair. Kleinschalige werkplekcombinaties creëren ruimte voor verschillende manieren van werken: heel sociaal of juist hypergeconcentreerd. Door samen te werken met NNOF bespaarden we tijdens de renovatie 7 ton CO2.

Bij een gezonde werkomgeving hoort een gezonde manier van werken. Dat stimuleren we met praktische voorzieningen als gratis vers fruit en douches voor wie graag naar het werk fietst of sport tijdens de middag. Maar het betekent ook flexibiliteit, vertrouwen en zelfbeschikking geven aan onze medewerkers. We voorzien opleidingen rond stressmanagement en burn-outpreventie op alle niveaus van onze onderneming. We zijn er trots op dat er op elk van die niveaus een gezonde balans tussen mannen en vrouwen is en een verrijkende diversiteit op het vlak van afkomst en achtergrond.

Dit alles gebeurt niet in isolement. We spelen onvermijdelijk ook een rol in onze buurt. Door die rol actief op te nemen, kunnen we veel voor elkaar betekenen. We verwelkomen onze buren met plezier op ons jaarlijkse familiefeest en onze kerstmarkt. Doorheen het jaar streven we naar open en laagdrempelige communicatie, zodat buurtbewoners weten bij wie ze terecht kunnen als er bijvoorbeeld eens een laaghangende tak gesnoeid moet worden.  

Uw partner in corporate social responsibility

 

De werking van Athlon is opgebouwd rond één centrale denkoefening. Wat is belangrijk voor onze klant? Dat gaat veel verder dan een antwoord bieden op een vraag. Dienstverlening in een snel evoluerende sector als mobiliteit is anticiperen op de vraag van morgen. Daarin zullen duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid onvermijdelijk een grote rol spelen. Door daar met volle overtuiging op in te spelen, blijven we niet alleen in lijn met corporate social responsibility. Het zorgt ook voor betere, slimmere oplossingen: smarter mobility.

Met het huidige verkeer is het niet meer zinvol om de grootst mogelijke auto voor het budget te kiezen en er vervolgens mee in de file te staan. Daarom ontwikkelden we het Duurzaam Mobiliteitsplan. Al sinds 2008 bekijken we samen met onze klanten welke waaier aan mogelijkheden bij hun mobiliteitsvraag past. Daarin kan openbaar vervoer of de fiets als vervanging van of aanvulling op een bedrijfswagen dienen. Zo hebben onze klanten de vrijheid om duurzame vervoersmiddelen te kiezen wanneer het kan en een bedrijfswagen te gebruiken wanneer het nodig is.

Door alternatieven voor de dieselmotor, zuinigere wagens en een ecologische rijstijl actief te promoten, verminderen we de uitstoot van onze klanten en zijn zij alvast voorbereid op strengere richtlijnen. Dat is ook een van de redenen waarom we sterk inzetten op elektrische mobiliteit. We waren in 2011 de eerste leasingmaatschappij in België om in e-mobility te investeren. Die voortrekkersrol bestendigen we vandaag met een 360°-aanbod van stekker tot stoplicht. Daarmee kunnen onze klanten zorgeloos genieten van het comfort, de innovaties en de fiscale voordelen van elektrisch rijden.

De ervaring die wij hebben kunnen opbouwen, delen we natuurlijk graag. Ondernemers uit allerlei sectoren bezoeken regelmatig onze kantoren om inspiratie op te doen en best practices uit te wisselen. We spelen graag een activerende rol in ons netwerk. Onze meest ervaren duurzaamheidsexperts doen dat bijvoorbeeld door lezingen te geven in alle uithoeken van het land. Zo kunnen we doorgeven wat we zelf geleerd hebben en zelf ook nog goede ideeën oppikken om onze eigen werking doorlopend te verbeteren. Ook dat is corporate social responsibility voor Athlon.