Beloningsbeleid Athlon Car Lease Nederland B.V.

Beloningsbeleid

  Beloningsbeleid Athlon Car Lease Nederland B.V.

  Athlon Car Lease Nederland B.V. is onderdeel van de Mercedes-Benz groep en heeft een beloningsbeleid dat zowel de strategie van Athlon als van Mercedes-Benz ondersteunt. Het belang van onze klanten en medewerkers is daar een belangrijk onderdeel van.

  Eerlijke en aantrekkelijke beloning staat centraal in ons beleid en is een voorwaarde voor een hoge betrokkenheid en behoud van medewerkers. In lijn met onze high-performance cultuurbenadering integreert het beloningssysteem alle elementen van een holistisch beloningsbeleid. Daarnaast worden er geen ongerechtvaardigde verschillen op grond van geslacht, leeftijd, etniciteit, geloofsovertuiging of andere discriminerende criteria gehanteerd.

  Athlon Car Lease Nederland B.V. hanteert een beloningsbeleid dat gericht is op concurrentievermogen en prestatiegerichtheid en steunt op de onderstaande pijlers.

  Concurrentievermogen door

  • Functiewaardering met behulp van een beproefde functiewaarderingsmethode om het “gewicht” van elke functie te bepalen
  • Benchmarking van ons basissalaris met de relevante marktgegevens (op mediaanniveau)
  • Een belonings- en arbeidsvoorwaardenstructuur die in lijn is met de markt

  Prestatiegerichtheid op basis van

  • Definitie van bonuspercentage per niveau
  • Bonusmodel gebaseerd op bedrijfsprestaties op het niveau van ons moederbedrijf met zowel financiële als niet-financiële doelstellingen
  • Meten van de individuele prestaties van de medewerker (bijdrage & gedrag) via onze performance-management-cyclus

  Compensatie-elementen

  De beloning bij Athlon is onderverdeeld in de volgende elementen:

  • Vaste vergoeding
  • Collectieve variabele beloning binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving
  • Overige arbeidsvoorwaarden/toeslagen

  Long Term Incentive (LTI): Performance Phantom Share Plan (PPSP)

  PPSP is een virtueel (phantom) aandelenplan voor de lange termijn dat het senior management in staat stelt mee te delen in bedrijfssucces op langere termijn. Elke schending van de Mercedes-Benz Integriteitscode of de taken van de werknemer gedurende de gehele looptijd van het plan kan leiden tot een gedeeltelijke of volledige verlaging van de PPSP.

  Doelgroep

  Voor het senior management (L1-3) geldt het corporate beloningsbeleid, vastgesteld door ons moederbedrijf Mercedes-Benz. Voor alle andere medewerkers van Athlon Car Lease Nederland B.V. met een Nederlandse arbeidsovereenkomst geldt het beloningsbeleid van Athlon, dat direct is afgeleid van het corporate beloningsbeleid.
  Er zijn in Nederland geen medewerkers met een variabele beloning van meer dan 1 miljoen euro.

  Opleiding & training

  We investeren in de expertise van onze medewerkers door het aanbieden van opleidingen en trainingen, zodat we de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze klanten kunnen garanderen. Al onze medewerkers die financiële diensten aanbieden zijn onderworpen aan een verplichte opleiding.

  Overige arbeidsvoorwaarden

  Overige arbeidsvoorwaarden (zoals, maar niet beperkt tot, pensioen, leaseauto, promotie/salarisverhoging) zijn vastgelegd in het beloningsbeleid of in de lokale arbeidsvoorwaarden.