Voordelen elektrisch rijden

Voordelen elektrisch rijden

Waarom kiezen voor 100% elektrisch vervoer?

  Van elektrische auto’s tot fietsen

  Het aanbod van elektrische leaseauto’s wordt steeds groter. Steeds meer automerken zijn klaar voor de inhaalslag op het gebied van elektrische voertuigen. Hierdoor wordt elektrisch rijden voor steeds meer mensen bereikbaar en betaalbaar. Maar ook steeds meer elektrische alternatieven veroveren de markt, denk bijvoorbeeld aan de e-bikeelektrische bedrijfswagens, de e-scooter en de elektrische motorfiets.

  Goedkoper dan brandstof

  Zoals met elke technologische ontwikkeling, wordt een product steeds goedkoper naarmate de tijd vordert. Dit is ook het geval met elektrische auto’s. De kosten van accu’s zijn sinds 2010 met meer dan 200% gedaald. Naar verwachting dalen de kosten tot 2025 nog verder met 50%.

  Eigen onderzoek wijst daarnaast uit dat de Total Cost of Ownership (TCO), ondanks de hogere aanschafprijs van een elektrische leaseauto, in een toenemend aantal gevallen nu al lager ligt. Dit wordt veroorzaakt door lagere onderhouds- en gebruikskosten.

  Geen houderschapsbelasting en bpm
  Lagere (brandstof)kosten per kilometer
  Een verwachte langere levensduur van de auto
  Volop keuze: een groeiend aantal elektrische auto’s
  Privé gebruiken? Laag bijtellingspercentage

  Meer laadpunten dan benzinepompen

  De toenemende beschikbaarheid van laadpunten maakt elektrisch rijden ook steeds toegankelijker. Niet alleen langs de snelweg staan (snel)laadpunten, maar ook steeds meer organisaties zorgen voor laadmogelijkheden voor het personeel. Complete woonwijken gaan van het gas af om te verduurzamen en als de straat dan toch openligt: waarom niet meteen toekomstbestendige laadinfrastructuur aanleggen? Daarnaast is er steeds meer samenwerking op het gebied van laden tussen bijvoorbeeld supermarkten, fastfoodketens, hotels en leveranciers.

  Op naar een groenere toekomst

  De gevolgen van klimaatontwrichting zijn steeds zichtbaarder. Eén van de oorzaken is de CO2-uitstoot. Steeds meer mensen willen een eigen bijdrage leveren door over te stappen van een brandstofauto naar een elektrisch aangedreven voertuig. Mobiliteit zorgt in Nederland namelijk voor ongeveer een kwart van onze totale CO2-uitstoot en is daarmee een belangrijk agendapunt voor de overheid en het bedrijfsleven.

  Overstappen naar een elektrische auto (of andere vorm van groene mobiliteit) steunt de klimaatdoelstellingen en zorgt uiteindelijk voor een toekomstbestendige leefomgeving.

  Invoering van milieuzones

  Athlon verwacht dat de ontwikkeling van milieuzones de komende jaren, zowel qua aantallen als (steeds strengere) voorwaarden, gaat toenemen. Door de verstedelijking in grote delen van Europa móeten steden wel maatregelen nemen om de leefbaarheid in de stad te waarborgen. Met leefbaarheid bedoelen we in dit geval de bereikbaarheid van de stad, maar ook de luchtkwaliteit. Een deel van de oplossing wordt hierbij gezocht in milieuzones. Rotterdam maakt bijvoorbeeld een statement door emissievrije voertuigen in de categorieën taxivervoer, besloten busvervoer en goederenvervoer een ontheffing te geven voor het medegebruiken van busbanen. Uitstootvrije bestel- en vrachtwagens krijgen in deze stad ook ruimere laad- en lostijden in voetgangersgebieden.

  Two people on bikes next to car

  Fiscale voordelen

  Iedereen die zakelijk een leaseauto rijdt en deze leaseauto privé ook gebruikt, krijgt te maken met bijtelling. De overheid ziet deze vorm van vervoer als een deel van het inkomen en belast dit. Het reguliere bijtellingspercentage is 22%, maar als je kiest voor een elektrische leaseauto krijg je korting. Dit voordelige percentage wordt de komende jaren afgebouwd: hoe eerder je dus overstapt naar een elektrische leaseauto, des te meer voordeel je hebt. Hier vind je meer informatie over de bijtellingspercentages van komende jaren.

  Gewijzigde bijtelling voor elektrische fietsen

  Sinds een paar jaar is zakelijk een elektrische fiets leasen eenvoudiger geworden. Verstrekt jouw werkgever jou een e-bike? Dan krijg je te maken met een bijtellingspercentage van 7%. Athlon biedt ook elektrische leasefietsen aan: Athlon BikeLease noemen we dat.