Belastingplan 2021

Belastingplan 2021

Belastingplan 2021: alle wijzigingen omtrent mobiliteit

Wat staat je de komende jaren te wachten op het gebied van mobiliteit? Op Prinsjesdag eerder dit jaar presenteerde de regering de plannen in de vorm van de Miljoenennota en de Rijksbegroting. Dat deed het kabinet dit jaar in een situatie van crisis: Covid heeft ook ons land hard getroffen. De belastingmaatregelen voor 2021 zijn nu definitief bekend, we zetten alles hieronder voor je op een rij.

  Klimaatakkoord

  In het Klimaatakkoord zijn de hoofdlijnen van de autobelastingen voor de periode tot en met 2025 al vastgelegd zijn. In 2020 is besloten dat het kabinet de fiscale maatregelen uit het Klimaatakkoord, met inbegrip van de maatregelen op het gebied van de mobiliteit, in een wetsvoorstel wil opnemen. Er komt om die reden geen wetsvoorstel met de titel Autobrief III.

  Het perspectief van het Klimaatakkoord en de Klimaatwet is een vermindering van de CO2-uitstoot met minimaal 49 procent in 2030, op weg naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Voor komend jaar zijn er verschillende maatregelen aangekondigd, zoals een CO2-heffing voor de industrie, een kleiner aandeel van kolencentrales in de elektriciteitsproductie, en maatregelen om de circulaire economie, waarin afval weer grondstof wordt, te stimuleren.

  Het perspectief van het Klimaatakkoord en de Klimaatwet is een vermindering van de CO2-uitstoot met minimaal 49 procent in 2030, op weg naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Voor komend jaar zijn er verschillende maatregelen aangekondigd, zoals een CO2-heffing voor de industrie, een kleiner aandeel van kolencentrales in de elektriciteitsproductie, en maatregelen om de circulaire economie, waarin afval weer grondstof wordt, te stimuleren.

  Het kabinet heeft ervoor gekozen het gehele fiscale pakket uit het Klimaatakkoord wettelijk te verankeren. In het Klimaatakkoord staan vijf sectortafels centraal welke discussiëren over de maatregelen die deze sectoren de komende 10 jaar en in de jaren daarna gaan nemen om de klimaatdoelen te halen. Deze sectoren zijn:

  Gebouwde omgeving
  Landbouw en landgebruik
  Elektriciteit
  Industrie
  Mobiliteit

  Wij gaan hier dieper in op de sectortafel Mobiliteit

  Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen emissies, uitstekende bereikbaarheid toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. Slimme, duurzame, compacte steden met optimale doorstroming van mensen en goederen. Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel is tussen wonen, werken en vrije tijd.

  Mobiliteitstafel

  Deze visie willen de deelnemers aan de Mobiliteitstafel bereiken door in te zetten op een integrale benadering van het mobiliteitssysteem, waarbij alle mobiliteitsoplossingen en de infrastructuur optimaal worden ontwikkeld, benut én uiteindelijk alle vervoersmiddelen klimaatneutraal zijn. Hiermee wordt er een significante bijdrage geleverd aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en het terugdringing van milieuschade.

  De uitkomsten vanuit de Mobiliteitstafel geven duidelijkheid betreffende het stapsgewijs afbouwen van de stimuleringsmaatregelen van de bijtelling, de hoogte van de bpm en houderschapsbelasting. Met het wettelijk verankeren van het Klimaatakkoord liggen de hoofdlijnen van de autobelastingen voor de periode tot en met 2025 vast. Athlon analyseert de plannen die je als werkgever of werknemer op het gebied van mobiliteit raken en vat deze samen:

  Bijtellingsvoordeel voor volledig elektrische auto naar 12% bijtelling in 2021

  Alle lichten staan al lange tijd op groen voor volledig elektrisch rijden. De technologie ontwikkelt zich razendsnel en de wereld staat op een kantelpunt als het om het verminderen van CO2-uitstoot gaat. Hoe stimuleert de overheid het elektrische rijden eigenlijk?

  In 2020 betaalde de leaserijder voor privégebruik van een volledige elektrische auto nog 8% bijtelling over de eerste 45.000 euro van de cataloguswaarde. Die plannen zijn gewijzigd. Vanaf 1 januari 2021 wordt de bijtelling voor een volledig elektrische auto verhoogd naar 12% over de eerste 40.000 euro van de cataloguswaarde. Over de rest van de cataloguswaarde, dus alles boven de nieuwe grens van 40.000 euro, geldt een bijtelling van 22% (net zoals bij een conventioneel aangedreven auto).

  Benieuwd naar meer informatie over de bijtellingspercentages van 2021 of ben je op zoek naar een voorbeeldberekening? Hier vind je een volledige berekening voor een elektrische en reguliere auto in 2021.

  Vooruitblik bijtellingspercentages na 2021 voor elektrische auto’s

  De komende jaren stijgt het bijtellingspercentage stapje voor stapje nog verder. De bijtelling wordt in 2022 verhoogd naar 16% over de eerste 40.000 euro van de cataloguswaarde en vanaf 2025 naar 17%. Vanaf 2026 geldt voor een elektrische auto voor de gehele cataloguswaarde de standaard bijtelling van 22%.

  Bron: Klimaatakkoord

  Wel blijft er een overgangsregeling van kracht waarmee het bijtellingspercentage voor 60 maanden geldt vanaf de Datum Eerste Toelating. Het kabinet blijft deze regeling wel evalueren en behoudt de mogelijkheid de regeling bij te stellen voor nieuwe situaties.

  Wil je meer weten over de gevolgen van de bijtellingspercentages ná 2021? Hier vind je een overzicht over de bijtellingspercentages van 2022.

  Subsidie elektrische auto voor particulieren

  Ook in 2021 is er weer subsidie beschikbaar voor particulieren bij het aankopen of leasen van een nieuwe of tweedehands elektrische auto. De subsidie geldt dus zowel voor het aankopen van een elektrische auto als het kiezen voor private lease. In 2020 was de subsidiepot voor elektrische private leaseauto’s snel leeg, maar in 2021 wordt deze regeling weer opnieuw opengesteld. Het subsidiebedrag voor een nieuwe elektrische auto is € 4.000,-. Voor een tweedehands elektrische auto ontvang je een bedrag van € 2.000,-. Er zijn een aantal voorwaarden van toepassing om in aanmerking te komen hiervoor. Hier vind je meer informatie over de subsidie voor particulieren.

  Overweeg je een overstap naar een elektrische auto en wil je gebruikmaken van deze subsidieregeling? Bekijk dan hier ons aanbod elektrische private leaseauto’s en hier het aanbod elektrische occasions.

  Subsidieregeling emissieloze bedrijfsvoertuigen

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt momenteel aan een subsidieregeling voor elektrische en waterstofbedrijfswagens. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat vanaf 2025 zo’n 30 Nederlandse steden een zero- emissiezone invoeren. Daarbij is ook afgesproken dat er ondersteuning komt voor ondernemers die in zo’n zone moeten zijn. De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs tot een maximum van € 5.000 per bedrijfsauto. Op dit moment heeft de overheid een concept-subsidieregeling opgesteld. Tot 11 januari 2021 kan er gereageerd worden op deze conceptregeling, daarna zal de overheid op basis van de reacties komen met een definitieve regeling.

  Waterstof- of zonnecel?

  Voor waterstofauto’s is de bijtelling gelijk aan de elektrische auto zonder maximering op cataloguswaarde. In het Klimaatakkoord is afgesproken om deze uitzondering ook uit te breiden met zonnecelauto’s. Wil je meer weten over de mogelijkheden van rijden op waterstof en wat de voor- en nadelen zijn? Lees hier ons expert interview.

  Waterstof- of zonnecel?

  Verhoging accijns op diesel per 2021

  In het Klimaatakkoord is vastgesteld dat het accijns op diesel met 1 eurocent omhoog gaat. Voor 2023 staat er nogmaals een verhoging van 1 eurocent gepland.

  Bpm in combinatie met CO2-uitstoot

  Bpm staat voor 'belasting van personenauto's en motorrijwielen', een belasting die je eenmalig betaalt op een nieuwe auto of motor. Voor volledig elektrische auto’s blijft tot en met 2024 de bpm-vrijstelling bestaan. Vanaf 2025 geldt voor deze auto’s alleen de vaste voet van 360 euro. De bpm-tarieven voor andere auto’s dan elektrisch zijn per 1 juli 2020 vastgesteld op basis van de nieuwe WLTP-testmethode voor de CO2-uitstoot. In de bpm wordt verder de toeslag voor auto’s met een compressieontsteking zo gewijzigd dat deze alleen blijft gelden voor dieselauto’s. 

  Hieronder vind je de nieuwe bpm-tabel voor 2021:

  Basis (vanaf 1 g/km CO2)

  € 366

  € 372

  bpm per g/km CO2/ 1e schijf

  € 1

  € 1

  2eschijf

  € 57

  € 60

  3eschijf

  € 124

  € 132

  4eschijf

  € 204

  € 216

  5eschijf

  € 408

  € 432

  tarieven benzine + diesel

  1-7-2020 (WLTP)

  1-1-2021 (WLTP)

   

  CO2-schijven benzine + diesel

   

  Vrijstellingsgrens

  0 g/km

  0 g/km

  1eschijf

  1-90 g/km

  1-86 g/km

  2eschijf

  91-116 g/km

  87-111 g/km

  3eschijf

  117-162 g/km

  112-155 g/km

  4eschijf

  163-180 g/km

  156-172 g/km

  5eschijf

  > 180 g/km

  > 172 g/km

   

  dieseltoeslag

   

   

  CO2-grens dieseltoeslag

  80 g/km

  77 g/km

  Dieseltoeslag (per g/km)

  € 78,82

  € 83,59

   

  tarieven PHEV’s ** / ***

   

   

  bpm per g/km CO2/ 1eschijf

  € 24

  € 24

  2eschijf

  € 83

  € 84

  3eschijf

  € 199

  € 202

   

  CO2-schijven PHEV’s

   

   

  1eschijf

  0-34 g/km

  0-34 g/km

  2eschijf

  35-60 g/km

  35-60 g/km

  3eschijf

  > 60 g/km

  > 60 g/km

  ** Plug-in hybride elektrische auto’s (PHEV’s) met dieselmotor betalen ook de dieseltoeslag 
  *** De vaste voet van € 366 geldt niet voor PHEV’s

  Wat is WLTP? Een nieuwe emissietest voor auto’s die een realistischer beeld van de daadwerkelijke uitstoot en brandstofverbruik van een auto weergeeft. En dat heeft gevolgen voor jouw wagenpark.

  Denk aan budgetten of CO2-plafond in jouw autoregeling. Benieuwd naar welke gevolgen WLTP heeft voor jou? Wordt het tijd om jouw mobiliteitsbeleid te herzien? Bekijk hier ons advies.

  Wegenbelasting voor schone auto’s stijgt

  Dat we wegenbelasting betalen dat weten we allemaal. We weten ook dat je voor een dieselauto meer wegenbelasting betaalt. Maar hoe zit het eigenlijk voor plug-in hybrides en elektrische auto’s?

  Hiervoor is een korting op de wegenbelasting ingesteld en daarmee blijven auto’s met een uitstoot tot 50 gram/km een stuk voordeliger. Deze korting voor schone auto’s verdwijnt langzaam maar zeker. Voor een plug-in hybride auto (maximale CO2-uitstoot tot 50 gram/km) betaal je slechts 50% van het normale tarief en dat blijft zo tot en met 2024. In 2025 betaal je 75% van dit tarief en vanaf 2026 betaal je ook voor deze auto’s de volledige wegenbelasting. Volledig elektrische auto’s hoeven tot en met 2024 geen wegenbelasting te betalen. Vanaf 2025 wordt dat een kwarttarief. Vanaf 2026 betaal je het volledige tarief.

  Wegenbelasting voor schone auto’s stijgt

  Fiets

  In 2020 werd door het kabinet zakelijk fietsen al interessanter gemaakt voor zowel werkgevers als werknemers door een nieuwe regeling aan te kondigen. De belangrijkste wijziging was dat werknemers die via hun werkgever een fiets – bijvoorbeeld een e-bike – leasen, een vaste bijtelling van 7% krijgen voor het privégebruik. Het doel van het kabinet is hiermee steeds meer forenzen uit de auto en juist op de fiets te krijgen. Eén van de maatregelen om het dichtslibben van Nederland tegen te gaan én de uitstoot te verlagen.

  Daarnaast is voor de aanleg van fietsenstallingen € 75 miljoen opgenomen in de begroting van 2021. Deze stallingen komen bij ov-knooppunten, zoals stations. Op de fiets is het makkelijk om 1,5 meter afstand tot anderen te houden. De fiets past daarom goed bij de anderhalvemetersamenleving. Het kabinet hoopt dat de fiets voor veel mensen een aantrekkelijk vervoermiddel blijft. Ben je geïnteresseerd in een e-bike? Athlon biedt (elektrische) fietsen aan om te leasen met Athlon BikeLease.

  Fiets

  Veilige, slimme en duurzame mobiliteit

  Het COVID-19 virus houdt ons land en de rest van de wereld in zijn greep. Het virus heeft allereerst enorme gevolgen voor de volksgezondheid. En door alle maatregelen die nodig zijn, heeft het tegelijkertijd indringende gevolgen voor onze manier van samenleven, werken en reizen. Tijdens de COVID-19-crisis is de drukte op de weg afgenomen, echter inmiddels zit het autoverkeer al weer bijna op hetzelfde niveau als voor de crisis.

  Er is veel onzekerheid, sociaal en economisch. De volledige impact van deze crisis zal gedurende de komende maanden steeds zichtbaarder worden en zal zich ook vertalen in verder beleid en daarmee het nemen van de juiste maatregelen. We staan voor een grote opgave om uit deze crisis te komen.

  De coronacrisis heeft grote invloed op onze mobiliteit. Hoe zich dit precies gaat ontwikkelen is nog onzeker, maar het beleid is er op de korte termijn vooral op gericht om Nederland draaiende te houden op een veilige en duurzame manier. Een veilig en bereikbaar Nederland, waarbij niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook de kwaliteit van de leefomgeving omhoog moet.

  Verkeersveiligheid

  Vanuit de ingediende begrotingen zien we dat een betere verkeersveiligheid prioriteit blijft houden. Als Athlon steunen wij dit maximaal. Verkeersveiligheid van medewerkers is in veel organisaties nog onderbelicht terwijl het –in onze ogen- een belangrijke verantwoordelijkheid van de werkgever is.

  Aandacht voor veilig en bewust reizen heeft een aantal waardevolle effecten: minder ongevallen, minder schade voor maatschappij en werkgevers, minder CO2-uitstoot en vooral veel minder menselijk leed. Met de juiste informatie, programma’s en tools maakt jouw organisatie veiliger, efficiënter en duurzamer gebruik van mobiliteit. Bekijk ook hier onze whitepaper voor meer achtergrond waarom bijdragen aan verkeersveiligheid ook goed werkgeverschap is én hoe jouw organisatie kan bijdragen aan veiliger weggebruik door medewerkers.

  Duurzame mobiliteit

  Door de COVID-19 crisis zijn veel bedrijven (financieel) hard getroffen. Dit betekent ook een extra uitdaging voor het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord. In 2021 wordt er verder gewerkt aan het uitvoeren van het Klimaatakkoord tezamen met de mobiliteitssector, overheden en maatschappelijke organisaties. Het doel is dat in 2030 alle nieuwe personenauto’s emissieloos zijn.

  De aanschafsubsidie voor gebruikte en nieuwe elektrische auto’s wordt voortgezet (totale omvang 2020 ‒ 2025: 252 miljoen euro). Halverwege 2021 wordt bezien of de ingroei van elektrisch vervoer nog op het beoogde ingroeipad zit. Daarbij ondersteunt het Rijk middels innovatie, financiering, samenwerking en regelgeving dat de benodigde laadinfrastructuur en de toegankelijkheid daarvan verder worden uitgerold. In 2021 wordt verder gewerkt om via een geleidelijk en zorgvuldig proces in 30 tot 40 steden in Nederland zero-emissie stadslogistiek in te voeren.

  Verduurzaming van de organisatie gaat overigens steeds vaker verder dan mobiliteit alleen. Het gaat nadrukkelijk steeds vaker ook over het creëren van (lokale) social impact en het verbeteren van de verkeersveiligheid in Nederland. Daarnaast vindt Athlon het belangrijk dat medewerkers vitaal zijn en dat medewerkers zichzelf kunnen zijn. Daarom zijn vitaliteit, diversiteit & inclusiviteit belangrijke onderdelen van de Corporate Social Responsibility (CSR) strategie van Athlon.

  Athlon gelooft in een toekomst waarin zij als mobiliteitspartner relevante stakeholders met elkaar verbindt en impactvolle coalities vormt. Denk hierbij aan samenwerking met partners in de keten, onze klanten en leveranciers, maar ook aan organisaties zoals Veilig Verkeer Nederland. Deze coalities werken samen aan een duidelijk antwoord op de toekomst van duurzame mobiliteit, waarin mensen elke dag eigen duurzame en veilige keuzes maken met betrekking tot hun vervoer. Deze keuzes hebben invloed op het milieu. Door het stimuleren van ander gedrag en gewoonten, het ontwikkelen van nieuwe manieren van mobiliteit en het verminderen van de uitstoot van auto’s heeft Athlon een belangrijke opdracht te vervullen. Athlon zet zich hiervoor in, op alle aspecten. Hoe? Je leest het hier.

  Heb je vragen?

  Neem contact op!

  Heb je vragen?

  Heb je vragen over wat de bovenstaande plannen betekenen voor jou als werkgever of werknemer? Neem gerust contact op met jouw vaste contactpersoon bij Athlon, bel met 036-5474356 of mail ons.