Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit WPM

  Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

  Heeft jouw organisatie 100 of meer werknemers? Dan moet je vanaf 1 juli 2024 jaarlijks rapporteren over zakelijk en woon-werkverkeer. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

  Het doel is een reductie van 1,5 megaton CO2 van werkgebonden mobiliteit in 2030. Op basis van de ingediende gegevens berekent de RVO de CO2-uitstoot.

  CO2-registratie werkgebonden personenmobiliteit

  Voor wie geldt de registratie werkgebonden personenmobiliteit?

  Dit geldt voor Nederlandse werkgevers met 100 of meer werknemers op één kvk-nummer.

  Wanneer en waar indienen?

  • De rapportage over 2024 moet uiterlijk 30 juni 2025 zijn ingediend
  • Indienen kan online bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  Wat is werkgebonden personenmobiliteit?

  Wat is werkgebonden personenmobiliteit?

  Onder werkgebonden mobiliteit vallen alle zakelijke en woon-werkritten in alle vormen van vervoer, behalve bedrijfswagens.

  De werkgever rapporteert het aantal kilometers, het vervoersmiddel en de brandstof, gesplitst naar zakelijk en woon-werkverkeer.

  De RVO geeft vervolgens inzicht in de CO2-emissie van de werkgebonden mobiliteit van jouw organisatie, zodat je hierop kan bijsturen.

   

   

  Welke gegevens heb je nodig?

  • Kilometers per vervoersmiddel, per brandstoftype (auto benzine, e-bike, trein, etc.)
  • Splitsing tussen zakelijke en woon-werkmobiliteit
  • Alleen voor werknemers met een vast dienstverband van minimaal 20 uur per maand

  Je hebt geen handmatige rittenregistratie of een kostbaar registratiesysteem in je auto’s nodig om de werkgebonden personenmobiliteit van je medewerkers te rapporteren. Wij helpen je om relatief eenvoudig aan deze gegevens te komen.

  Wat is het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit?

  Op 1 juli 2024 gaat het 'Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit' in. Het doel: de CO2-uitstoot in 2030 met minimaal 1,5 megaton verminderen.

  Bijna de helft van de uitstoot door personenmobiliteit komt door woon-werk- en zakelijke mobiliteit. Als werkgever heb je dus een grote invloed op het verminderen van deze uitstoot. De regeling verplicht werkgevers om inzicht te geven in het zakelijke verkeer van hun medewerkers. De overheid kan uiteindelijk overgaan tot een verplicht CO2-plafond. Maar zover is het nu nog niet.

  Wat is het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit?

  Veelgestelde vragen werkgebonden personenmobiliteit

  • De regeling geldt voor Nederlandse werkgevers met 100 of meer werknemers op één kvk-nummer.
  • De mobiliteitsregistratie is van toepassing op werknemers met een vast dienstverband van minimaal 20 uur per maand.
  Vanaf 1 juli 2024 moeten organisaties met 100 of meer werknemers verplicht jaarlijks rapporteren.
  Deadline: uiterlijk op 30 juni 2025 moet je de gegevens van 2024 indienen.

  Indienen kan online bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  • Kilometers per vervoersmiddel, per brandstoftype (auto benzine, e-bike, trein, etc.)
  • Splitsing tussen zakelijke mobiliteit en woon-werkmobiliteit

  De werkgebonden mobiliteitsrapportage bevat geen persoonlijke gegevens van je medewerkers. Het is gebaseerd op totalen: het totaal aantal medewerkers en het totaal aantal kilometers. Er wordt dus ook niet per medewerker gerapporteerd.

  Vrijblijvend advies?

  Onze mobiliteitsadviseurs staan voor je klaar. Vul hier je gegevens in en wij nemen contact met je op!

  Hoe kunnen wij je helpen?

  Bedrijfsgegevens
  Geef een toelichting zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen.