In een connected auto rijden

Rijd jij al in een connected car?

De ‘connected car’ kom je steeds vaker tegen. Maar, wat betekent dit voor jou als wagenparkbeheerder? Mobility Reporter spreekt Hans Schaap hierover en hij neemt ons mee in de laatste ontwikkelingen in een speciaal geschreven blog.

  Wat is de impact van de connected car?

  Terwijl ik terugvlieg vanuit naar San Francisco schrijf ik dit blog. Een reis van twee weken, waarbij ik dankzij huis- en autoruil de beschikking had over een huis met een Audi Q5 Quattro 3.2. Een jaar geleden probeerde ik nog te voorspellen wat de impact van de ‘connected car’ zou zijn. Ik realiseer mij dat we vandaag de dag veel verder zijn dan ik verwacht had.

  Revolutie in mobiliteit

  Een ‘connected car’ betekent in de basis niets meer dan dat de auto een internetverbinding heeft en informatie communiceert over positie, gebruik en status. Zo klinkt het al minder spannend. De toepassingsmogelijkheden zijn echter wel spannend. Die veroorzaken, naar verwachting, een enorme verandering in de auto-industrie. Auto’s worden een onderdeel van een groter mobiliteitsnetwerk waar alle vormen van transport met elkaar verbonden zijn. En een netwerk waarin wij veel slimmer met auto’s om zullen gaan. Bill Ford (Exectutive Chairman van de Ford Motor Company en achter-achterkleinzoon van de oprichter van Ford) verwoordde dit mooi: ‘we have to be a thoughtful integrator of other peoples’ technologies and understand where we add value.’

  Hoe is een auto verbonden?

  Je ziet vaak dat een auto ofwel rechtstreeks via de leverancier verbonden is, ofwel via een extra kastje in de auto zelf. Hierdoor kan de auto bepaalde diensten leveren. Tesla is verreweg het meest vooruitstrevend: deze auto’s krijgen regelmatig een software update waarbij nieuwe functies worden toegevoegd. De autopilot, waarmee de auto zelfrijdend wordt, is een mooi voorbeeld en kan ‘Over The Air’ (OTA) gedownload worden. Andere fabrikanten zijn nog niet zover. Duurdere modellen hebben vaak een internetverbinding die gebruikt wordt voor een alarmmelding bij een ongeluk. Volkswagen heeft met de Volkswagen App tegenwoordig een ‘retrofit’-oplossing voor bepaalde type voertuigen: de auto wordt met een klein kastje geleverd, de eigenaar kan status informatie via een app inzien.

  Nieuwe toepassingen

  Car Sharing oftewel deelauto-initiatieven, schieten als paddenstoelen uit de grond. Succesvolle voorbeelden zijn onze eigen Car2Use, Snappcar, Car2Go, Greenwheels (auto delen) of BlaBlacar (rit delen). Ook innovatieve mobiliteitsservices zoals de ‘Fast Trak’ in California worden mogelijk. Hierdoor kun je op tolwegen kosteloos langs de file rijden als je met meer dan twee mensen in de auto zit. Het verbonden zijn faciliteert ook het gebruik van elektrische en hybride voertuigen: waar kan laden het snelst op basis van de huidige locatie en batterijstatus van mijn auto?

  Wat betekent dit voor mijn wagenpark?

  Door te kijken wat voor wagenpark je hebt en hoe dat gebruikt wordt. En dat is dus precies wat juist zo lastig is. De asset ‘voertuigen’ op de financiële balans is een lastig te managen waarde. Je kunt niet sturen op kostenfactoren, zoals het gebruik van de auto’s (wel of juist niet netjes rijden), het brandstof verbruik (waarom is de ene auto of bestuurder zuiniger dan de andere), verschil in onderhoudskosten tussen verschillende types voertuigen, de schadelast van verschillende bestuurders, et cetera. En wanneer al die data beschikbaar is dan nog kun je slechts reactief sturen.

  En dat is precies waar een zogenoemde verbonden auto het verschil gaat bieden. Het levert transparantie, je weet precies wat er buiten je gezichtsveld gebeurt met de waardevolle assets – de voertuigen en mensen op de weg. En op basis van feiten kun je actief gaan sturen op optimalisatie van het wagenpark en mobiliteit.

  Veiligheid, brandstof en rijgedrag

  We leggen het sturen op basis van feiten graag uit via een voorbeeld. Via GreenStar zijn duizenden voertuigen ‘connected’. Van al deze voertuigen meten wij het rijgedrag en onder andere het brandstofverbruik. Ook wordt de schadelast aan het rijgedrag gekoppeld. Bestuurders die gemiddeld 1 punt beter scoren op rijgedrag besparen gemiddeld 7 procent tot 8 procent brandstof – dus ook 7 tot 8% minder CO2-uitstoot. En wij zien een vergelijkbaar patroon voor schadelast en veiligheid. Gemiddeld scoren bestuurders die schade rijden 5 procent tot 10 procent slechter dan het totaal bedrijfsgemiddelde. Jouw schadepreventie-adviseur gaat vast watertanden bij deze gegevens. Dergelijke statistieken zijn gebaseerd op harde feiten. Ze halen daarmee de discussie uit de subjectiviteit. Wagenparken, auto’s en hun bestuurders worden vergeleken met hun gelijken. Er ontstaan succesvolle praktijkvoorbeelden, waardevol vergelijkingsmateriaal en leuke competities.

  Continu leren en optimaliseren

  Waar het om gaat is dat een verbonden wagenpark de mogelijkheid biedt om continu te verbeteren en te leren. En dat is slechts een eerste stap. Hierna zou je kunnen kijken naar de verschillende voertuigen en waar deze voertuigen voor worden ingezet. Stel: Je biedt nu merk en model X aan je mensen aan. Levert het jou iets op om, op basis van de inzet van de voertuigen, merk en model Y aan te bieden? En wat kunnen hybride en elektrische voertuigen voor jou betekenen?

  Blijven optimaliseren

  Wanneer je deze verandering doormaakt en start met optimaliseren, dan zijn de mogelijkheden eindeloos. Dit zou kunnen betekenen dat je geen eigen auto’s meer hebt straks, maar men gebruik maakt van een pool van auto’s. Via een online app kiezen jouw werknemers het juiste vervoersmiddel uit, per rit. Dit kan een auto zijn, het openbaar vervoer of bijvoorbeeld een elektrische deelfiets. De keuze is afhankelijk van hun behoefte. En kies je voor zonnepanelen bovenop jouw kantoor? Dan worden de kosten van jouw (elektrische) mobiliteitsaanbod een stuk lager. Al met al betekent deze verandering meer flexibiliteit in mobiliteit, kostenefficiëntie en actief bijdragen aan een schonere lucht.

  En wij?

  Met ons team hebben wij onlangs een interne rijgedrag-battle afgerond. Wij hebben ons doel om gemiddeld een 8,8 op rijgedrag te scoren gehaald. De beloning? We gaan met het hele team een avondje karten.