De BPO klokkenluidersregeling

PDF

Naleving van wettelijke vereisten en interne voorschriften is een topprioriteit voor Daimler. Alleen wanneer aan regels en normen wordt voldaan, kunnen we voorkomen dat schade wordt veroorzaakt aan ons bedrijf, onze medewerkers en onze zakelijke partners. Wangedrag moet daarom vroeg worden geïdentificeerd. We hebben in 2006 een klokkenluidersregeling ingesteld om ernstige inbreuken op een eerlijke en passende manier te onderzoeken. Medewerkers van de Daimler Group en externe partijen kunnen ernstige overtredingen van wetten of interne voorschriften melden bij onze Business Practices Office (BPO). Dit kan bijvoorbeeld gaan om corruptie, inbreuken op de antitrustwetgeving, omkoping of schendingen van boekhoudregels.

Bij het verwerken van de rapporten garandeert het BPO volledige vertrouwelijkheid. Daarnaast hecht onze klokkenluidersregeling veel belang aan rechtvaardigheid - zowel bij de klokkenluiders als bij degenen die te maken hebben met een beschuldiging.

Als u concrete aanwijzingen hebt van ernstige overtredingen van de wet of voorschriften in verband met de Daimler Groep, kunt u contact opnemen met de BPO via de volgende contactgegevens:

Daimler AG
Business Practices Office (BPO)
HPC 0655
70546 Stuttgart
Germany
E-Mail: bpo@daimler.com

BPO rapportageformulier

U kunt ook - indien gewenst anoniem - het rapportageformulier gebruiken om meldingen te doen bij het BPO. Het BPO rapportageformulier vindt u hier.