Nieuwsbericht

Voor het eerst een leaseauto? Zo werkt de bijtelling

Geplaatst op
door Athlon Nederland

Heb je een zakelijke leaseauto en rijd je hiermee ook privékilometers? Grote kans dat de fiscale bijtelling van toepassing is. Dat is namelijk het geval als je op jaarbasis meer dan 500 kilometer privé rijdt met je leaseauto. Waarom is bijtelling van toepassing? Het privégebruik van een zakelijke leaseauto geldt als loon in natura. Via de bijtelling betaal je hier belasting over.

Wat telt als een zakelijke of privérit?

Bij het bepalen van de aard van de rit (zakelijk of privé) wordt gekeken naar het hoofddoel van de reis. Zo tellen woon-werkkilometers als zakelijke kilometers, net als bijvoorbeeld klantbezoeken. Rijd je op weg naar huis na een klantbezoek nog even langs de supermarkt? Deze ‘omrijdkilometers’ tellen als privégebruik. Deze splitsing is belangrijk als je geen bijtelling wilt betalen en dus onder de 500 privékilometers moet blijven. In dat geval is een nauwkeurige kilometerregistratie vereist.

Hoe werkt de bijtelling precies?

Sinds 1 januari 2017 zijn er nog twee categorieën voor bijtelling. Voor nieuwe auto’s geldt 22% bijtelling, met uitzondering van nul-emissie-auto’s, daarvoor geldt een korting van 18%. Hierdoor komt de bijtelling uit op 4% voor deze nul-emissie auto’s.

Nieuw in 2019 is een aftopping voor elektrische auto’s. Daarvoor geldt de 18% korting (en dus 4% bijtelling) alleen tot een cataloguswaarde van € 50.000. Daarboven geldt de volle 22% bijtelling. Voor een elektrische auto van € 75.000 betekent dit: € 50.000 x 4% + € 25.000 x 22% = € 7.500. Deze aftopping geldt niet voor waterstofauto’s.

Het bijtellingspercentage wordt vermenigvuldigd met de cataloguswaarde van de auto (inclusief bpm en btw). Houd er rekening mee dat accessoires die zijn aangebracht aan de auto (door of namens de fabrikant of importeur) vóór het moment van registratie ook worden opgeteld bij de cataloguswaarde van de auto. Het bedrag dat daaruit komt wordt opgeteld bij je belastbaar inkomen. Dit wordt belast volgens de belastingschijf waar je invalt inclusief de bijtelling. Het uiteindelijke netto bijtellingsbedrag (de extra belasting) hangt dus af van belastingschijf waarin je valt.

Tabel bijtelling

Bijtelling geldt 5 jaar

Het bijtellingspercentage geldt vijf jaar vanaf de datum eerste toelating (DET). Dat is de datum wanneer de auto voor het eerst is geregistreerd. Deze vijf jaar gaat in vanaf de eerste volledige maand na registratie. Heb je bijvoorbeeld dit jaar een nieuwe leaseauto ontvangen die werd geregistreerd op 5 februari 2019, dan is de bijtelling geldig van 1 maart 2019 tot 31 maart 2024. Daarna wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de fiscale wetgeving die op dat moment geldt. Dat nieuwe percentage geldt dan weer voor vijf jaar.

Heb je een oudere leaseauto?

Heb je een oudere leaseauto, bijvoorbeeld omdat je een occasion least? Dan geldt het bijtellingspercentage uit het jaar dat de auto voor het eerst werd geregistreerd. Dit percentage geldt ook voor vijf jaar.

Nieuw bijtellingspercentage vaststellen na vijf jaar

Wanneer de bijtellingsperiode afloopt na vijf jaar, zal het percentage opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de fiscale wetgeving die op dat moment geldt. Dit kan per auto verschillen, aangezien de CO2 emissie, datum eerste toelating en de bijtellingsregels uit dat jaar hier invloed op hebben.

Ontwikkelingen bijtelling
*Voor volledig elektrische auto’s geldt 4% bijtelling tot een catalogusprijs van maximaal € 50.000. Daarboven geldt 22% bijtelling.

Terug naar nieuwsoverzicht