Autovakantie Tunesië

Autovakantie Tunesië

Hier vindt u specifieke regels en tips voor een autovakantie naar Tunesië.

Buitenlandverklaring

 • Als u naar Tunesië reist moet u een buitenlandverklaring opvragen. Athlon zendt de buitenlandverklaring naar de Kamer van Koophandel (KvK) om de handtekening van de tekenbevoegde bij Athlon te verifiëren*.
 • Vervolgens ontvangt u de ondertekende en door de KvK geverifieerde buitenlandverklaring. Hiermee gaat u voor verdere legalisatie eerst naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en daarna naar het Tunesische consulaat.
 • Let op! Deze procedure is verplicht volgens de Tunesische wetgeving.
 • Een buitenlandverklaring kunt u aanvragen via het daarvoor bestemde formulier.

Voorrang

 • Trams hebben altijd voorrang.
 • Op kruisingen van gelijkwaardige wegen, hebben bestuurders van rechts voorrang.
 • Bestuurders op een hoofdweg hebben voorrang.
 • Rijdt u op een bergweg, dan heeft een stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer.

Inhalen

 • Voertuigen, breder dan 2m of langer dan 7m (inclusief aanhanger), moeten op smalle wegen vaart minderen en zonodig stoppen om andere voertuigen te laten inhalen of passeren.
 • Trams moet u rechts inhalen, tenzij u op een eenrichtingsweg rijdt. In dat geval is links inhalen ook toegestaan. Links inhalen van de tram mag ook, als u daarbij niet op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer komt.

Geluidssignalen

 • Geluidssignalen zijn ’s nachts en binnen de bebouwde kom uitsluitend toegestaan als er direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Geluidssignalen zijn overdag en buiten de bebouwde kom toegestaan om andere weggebruikers te waarschuwen.

Stopverbod

U mag niet stoppen:
 • Binnen 3m van een voetgangersoversteekplaats bij een kruispunt.
 • Binnen 10m van een kruising (binnen de bebouwde kom is dat 3m).
 • Binnen 30m van een tram- of spoorwegkruising (binnen de bebouwde is dat 10m).
 • Aan de linkerkant van een eenrichtingsweg, als er door aan de rechterkant geparkeerde voertuigen minder dan 3m wegruimte overblijft.
 • Als de overblijvende ruimte onvoldoende is voor andere voertuigen om te passeren.
 • Op de top van een heuvel, onder viaducten en in tunnels.
 • Bij riooldeksels en brandkranen.

Parkeren

 • U moet aan de rechterkant van de weg parkeren, behalve als het een eenrichtingsweg betreft. Hier mag u ook links parkeren.
 • Bij onvoldoende straatverlichting moeten de parkeerlichten van een geparkeerd voertuig branden.
 • Parkeerplaatsen in Tunis zijn gemarkeerd door blauwe strepen op de weg. In deze ‘blauwe zones’ kunt u tegen betaling beperkte tijd parkeren.

Parkeerverbod

 • Ter hoogte van een gele streep langs de weg mag u niet parkeren.
 • Ter hoogte van een rood-witte streep langs de weg mag u niet parkeren.
 • Op meer dan 30cm van de stoeprand mag u niet parkeren.
 • Binnen 20m van een voetgangersoversteekplaats die zich niet bij een kruispunt bevindt, mag u niet parkeren.

Rijden onder invloed

 • In Tunesië geldt een totaal alcoholverbod.
 • Het is verboden onder invloed van drugs te rijden.

Telefoneren

 • Tijdens het rijden mag u geen mobiele telefoon gebruiken.