CSR: Corporate Social Responsibility bij Athlon

CSR: Corporate Social Responsibility bij Athlon

Onze definitie, strategie, doelen en het rapport

  De impactdomeinen van Athlon

  Klimaat

  Omdat we klimaatverandering willen tegengaan, helpen we onze klanten emissiearm van A naar B te komen. Kom meer te weten over onze invloed, oplossingen, doelen en voortgang.

  Klik voor meer info

  Verkeersveiligheid

  Met een wagenpark van ruim 100.000 voertuigen vindt Athlon het haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen deze auto's zo veilig mogelijk gebruikt. Hoe?

  Klik voor meer info

  Sustainability & CSR report 2022

  Meer weten over wat Athlon doet op het gebied van duurzaamheid? In ons rapport 'De weg naar duurzame impact' lees je alles over onze impactdomeinen, ons beleid, acties, meetbare doelstellingen en resultaten.

  Klik voor meer info

  Social Impact

  Social Impact

  Bij Athlon ondersteunen wij goede doelen, niet alleen financieel. Ook in vrijwilligersactiviteiten op centrale thema's als mobiliteit, verkeersveiligheid, klimaat en kansengelijkheid.

  Klik voor meer info

  Vitaliteit

  We richten ons zowel op de fysieke als de mentale vitaliteit. Vitale medewerkers zijn gelukkiger en zowel thuis als op werk veerkrachtiger. Athlon ondersteunt en stimuleert hierin.

  Klik voor meer info

  Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

  Athlon wil een organisatie zijn waarin divers talent zich welkom en veilig voelt, waar medewerkers de ruimte krijgen en gestimuleerd worden om hun individuele talenten verder te ontwikkelen.

  Klik voor meer info

  De Sustainability en CSR-missie van Athlon

  Organiseren van duurzame mobiliteit van mensen door vanuit een gedeeld belang radicale oplossingen te bieden en impactvolle veranderingen te initiëren.

  Lees hier ons CSR-rapport 2022:
  De weg naar duurzame impact.

  Hoe bereid je voor op CSRD wetgeving?

  Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe richtlijn die centraal staat in de Green Deal*. In 2026 is Athlon net als veel Europese bedrijven verplicht om te rapporteren over de impact van haar activiteiten op mens en milieu. Wat houdt deze richtlijn in? Wat is de reden en hoe kan je als bedrijf voorbereiden op CSRD? En wat doet Athlon? We vertellen je er graag meer over.

  Voorbereiden op CSRD wetgeving

  Een passend CSR-beleid

  Vanuit de CSR-strategie ontwikkelt Athlon proactief initiatieven om onze omgeving te beschermen en toekomstbestendig waarde te creëren. Dat begint bij het verduurzamen van onze kernactiviteit: vervoer ofwel mobiliteit, van auto’s leasen tot andere mobiliteitsvormen. Vanuit onszelf en vanuit onze klanten. Maar Corporate Social Responsibility gaat bij Athlon ook over verkeersveiligheid, duurzame bedrijfsprocessen, het creëren van sociale impact, verduurzamen of elektrificeren van wagenparken, vitaliteit en inclusiviteit. Wij leggen jaarlijks verantwoording af voor onze CSR-strategie, -activiteiten en -resultaten in een Athlon CSR-rapport.

  Een passend CSR-beleid

  CSR-strategie en onze Sustainable Development Goals

  Wij koppelen onze CSR-strategie aan vier Sustainable Development Goals (SDG’s), de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Op deze vier SDG’s kan Athlon de meeste invloed uitoefenen en impact realiseren met onze activiteiten, producten en diensten.

  • Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
  • Duurzame consumptie en productie
  • Aanpak klimaatverandering
  • Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

  Bovendien is onze CSR-strategie gebaseerd op de Universal Declaration of Human Rights, het Global Compact van de Verenigde Naties en de richtlijnen voor internationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

  CSR-strategie en onze Sustainable Development Goals
  Onze kernwaarden, ons managementsysteem en CSR-certificaten

  CSR en onze kernwaarden

  Onze medewerkers zijn het hart van onze organisatie. Zij staan elke dag klaar voor onze klanten en zijn onmisbaar voor duurzaam succes. De zes Athlon-kernwaarden vormen de normen en waarden van onze organisatie. Ze geven ons richting: hoe gaan we met elkaar om, hoe zorgen we dat je jezelf kan zijn en hebben we oog voor je fysieke en mentale conditie. We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed, welkom en veilig voelt bij Athlon.

  Ons managementsysteem en CSR-certificaten

  We willen onze milieuprestaties continu verbeteren. Daarom werken we met drie duurzaamheidscertificaten. Deze keurmerken waarborgen de kwaliteit, voortgang en realisatie van onze CSR-doelstellingen. Elk certificaat is een externe bevestiging van ons CSR-beleid en de uitvoering daarvan.

  De Aspirant-status op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

  Athlon Nederland is beloond met de Aspirant-status op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Wat houdt dit in? Met dit kwaliteitskeurmerk toont TNO aan dat je aandacht besteedt aan sociaal ondernemen. Met andere woorden: wij zijn gericht bezig met het creëren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

  PSO-Prestatieladder

  Je wagenpark elektrificeren

  Elektrisch rijden heeft veel voordelen, voor leaserijders én werkgevers. Stap over naar duurzame mobiliteit en elektrificeer jouw wagenpark. Athlon vertelt hoe; van de voordelen tot een stappenplan.

  Wagenpark elektrificeren

  Ontdek duurzame mobiliteit

  Wil je als bedrijf je CO2-footprint verkleinen? Je zakelijke mobiliteit verduurzamen is dan een belangrijke stap. Werknemers vragen ook steeds vaker naar groene mobiliteit.

  Duurzaamheid en mobiliteit

  Athlon Verkeersveiligheidspakket

  Medewerkers veilig onderweg

  Autorijden is een van de meest risicovolle activiteiten tijdens je werkdag. Als werkgever kan je een belangrijke rol spelen om ongelukken te voorkomen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

  Verkeersveiligheid verbeteren

  People in work environment

  Word een Employer of Choice

  Als je een aantrekkelijke werkgever wilt zijn, is zakelijke mobiliteit belangrijk. Een goed mobiliteitsbeleid neemt de behoeften van werknemers als uitgangspunt. Ontdek alle mogelijkheden.

  Employer branding en mobiliteit

  Kom in contact met Athlon

  Hoe kunnen we jou helpen? 
  Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op.

  Bedrijfsgegevens
  Geef een toelichting zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen.