Nieuwsbericht

Prinsjesdag 2019: dit betekent het voor mobiliteit

Van leasefiets via je werkgever tot 8% bijtelling voor elektrische leaseauto

Geplaatst op
door Athlon Nederland

De Miljoenennota en Rijksbegroting 2020 zijn gepresenteerd. Wat kan de automotive sector de komende tijd verwachten? Niet alleen verandert de bijtelling voor leaserijders met een elektrische auto die deze ook privé gebruiken, ook komt er een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Daarnaast ligt een mogelijke versobering van de Milieu Investerings Aftrek (MIA) op de loer. Athlon analyseert de plannen en wat dit voor u betekent.

De leasefiets met 7% bijtelling

Zakelijk fietsen wordt nog interessanter voor zowel werkgevers als werknemers, nu het kabinet een nieuwe regeling aankondigt. De belangrijkste wijziging is dat werknemers die via hun werkgever een fiets – bijvoorbeeld een e-Bike – leasen, een vaste bijtelling van 7% krijgen voor het privégebruik.

De werkgever en de werknemer stemmen onderling af of het gehele leasebedrag van de fiets wordt betaald door de werkgever of dat de werkgever een deel van het leasebedrag voor haar rekening neemt. Het doel van het kabinet is hiermee steeds meer forenzen uit de auto en juist op de fiets te krijgen. Eén van de maatregelen om het dichtslibben van Nederland tegen te gaan én de uitstoot te verlagen.

Volledig elektrische auto naar 8% bijtelling in 2020

In 2019 betaalt de leaserijder voor privégebruik van een volledige elektrische auto nog 4% bijtelling over de eerste 50.000 euro van de cataloguswaarde. Die plannen zijn gewijzigd. Vanaf 1 januari 2020 wordt de bijtelling voor een volledig elektrische auto verhoogd naar 8% over de eerste 45.000 euro van de cataloguswaarde. Over de rest van de cataloguswaarde, dus alles boven de nieuwe grens van 45.000 euro, geldt een bijtelling van 22% zoals bij een conventionele auto.

De komende jaren stijgt het bijtellingspercentage nog verder. De bijtelling wordt in 2021 verhoogd naar 12% over de eerste 40.000 euro van de cataloguswaarde, naar 16% in 2022 en 17% in 2025. Vanaf 2026 geldt voor een elektrische auto voor de gehele cataloguswaarde de standaard bijtelling van 22%.

Beleid stimulering Bron: klimaatakkoord

Het kabinet stimuleert de aanschaf van een tweedehands elektrische auto

Vanaf 2020 start het kabinet met het extra stimuleren van de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s. Tot aan 2024 wordt hier 100 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Nederland werkt zo aan de doelen van het Klimaatakkoord. Concreet: stimuleringsregelingen voor elektrische personen-, bestel- en vrachtauto’s, schonere brandstoffen én het instellen van zero-emissiezones in middelgrote steden. Dit najaar worden de regelingen verder uitgewerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanschafsubsidie of laadtegoed voor de auto. En over laadpalen gesproken: automobilisten kunnen vanaf 2020 hun EV koppelen aan slimme laadpalen. In de komende jaren komen er zo’n 1,8 miljoen laadpunten in Nederland bij, waaronder ook deze slimme laadpunten die de capaciteit van het stroomnetwerk verbeteren.

Verhoging accijns op diesel per 2021

Verder kijkend naar 2021 staat er meer te veranderen op het gebied van autobelastingen. In het Klimaatakkoord is namelijk vastgesteld dat het accijns op diesel dat jaar met 1 eurocent omhoog gaat. Deze aanpassing maakt geen deel uit van de begroting voor 2020, maar zal er de komende jaren wel belangrijk onderdeel van uitmaken. Voor 2023 staat er nogmaals een verhoging van 1 eurocent gepland.

Versobering MIA ligt voor de hand

De kans dat de duurzame subsidie zoals de Milieu Investerings Aftrek (MIA) wordt versoberd is aanwezig. Er wordt momenteel gesproken over een aanschafsubsidie voor zowel nieuwe, als gebruikte EV’s. De komende maanden zal bekend worden in welke mate deze subsidie de versobering van de MIA gaat compenseren.

Heeft u vragen over wat de plannen betekenen voor u als wagenparkbeheerder? Neem gerust contact op met uw accountmanager bij Athlon.

Terug naar nieuwsoverzicht