Persbericht

"Het gaat veel meer over brede mobiliteit"

by Athlon
Athlon bestaat ruim 100 jaar. Wat doet de lease-gigant om mee te kunnen bewegen met digitale ontwikkelingen en de almaar groter wordende wensen van de klant? Directeur Marchel Koops: ‘Van werkgever naar eindgebruiker: dat is de uitdaging.’

Op het gebied van mobiliteit is er sprake van een heuse aardverschuiving. Verstedelijking, flexibilisering, internet of things, digitalisering, elektrisch rijden en nieuwe toetreders als Uber, Google en Tesla veranderen in rap tempo het landschap. Marchel Koops, algemeen directeur van Athlon, schiet in de lach bij dit bombardement. ‘Dit zijn allemaal ontwikkelingen die al een tijdje terug zijn ingezet en waar wij op acteren. Wij zijn groot geworden met carlease. Maar we hebben niet voor niets onze naam gewijzigd van Athlon Car Lease naar Athlon. Het gaat veel meer over brede mobiliteit en die gaat verder dan carlease.’

Mobiliteitsbudget

Inmiddels richt Athlon zich op nieuwe, andere doelgroepen met bredere oplossingen. Athlon wil mobiliteit bieden aan iedereen: werkgevers, álle medewerkers én particulieren. Koops: ‘Onze ambitie is mensen zo makkelijk mogelijk van A naar B te brengen. We praten nu over bredere mobiliteit met andere - digitale - producten en diensten. Zo kunnen mensen met een mobiliteitsbudget zelf bepalen hoe ze reizen. Voor de één is dat een leaseauto, voor de ander een e-bike of scooter. Een derde neemt de trein in combinatie met een OV-fiets. Dat is multi-mobiliteit die wij als mobiliteitsprovider faciliteren.’ Athlon verwacht dat het flexibele mobiliteitsbudget de komende jaren flink aan populariteit wint. En dat heeft ook een praktische reden: ‘Vanaf 2019 gaan de nieuwe IFRS boekhoudregels gelden en moeten onze beursgenoteerde klanten leaseauto’s als schuld op de balans vermelden.’

Smart City

Welke innovaties hebben de komende jaren de meeste invloed? Koops: ‘Verstedelijking is een belangrijke trend. De steden slibben dicht. Dit stelt hoge eisen aan infrastructuur, milieu en mobiliteit. Daar zijn nieuwe technologieën voor nodig. Daarnaast zien we nieuwe bedrijven exponentieel groeien, vooral door de inzet van digitale platforms in combinatie met telematica. Wij verwachten veel van nieuwe zogeheten Smart City-oplossingen die groeiende steden met slimme technologie leefbaarder en duurzamer maken. Zoals connected cars (de auto in verbinding stellen met internet, red.), zelfrijdende auto’s, deelconcepten en elektrisch vervoer.’ Athlon focust op digitale serviceconcepten en werkt daarnaast met een aantal start-ups. ‘We zien daar dat slimme mobiliteitsconcepten heel snel tot stand kunnen komen. Daarom hebben we een partnership met Startupbootcamp, een organisatie die zich bezighoudt met de professionele begeleiding van start-ups. Onze mentoren begeleiden een aantal startende bedrijven. Als wij een goede start-up langs zien komen die zich ontwikkelt in de toekomst van de mobiliteit, zijn we bereid te investeren. Onze ideeën worden door hen doorontwikkeld. Heel interessant.’

Digitaal serviceconcept

Een nieuw digitaal serviceconcept is mobiliteitsmanagement. ‘In plaats dat een bedrijf zakendoet met drie leasemaatschappijen, laten ze hun hele mobiliteitsportefeuille aan ons over. We stroomlijnen het proces, transfereren de traditionele autoregeling naar mobiliteit voor alle medewerkers en maken de totale kosten van mobiliteit inzichtelijk. We worden daarmee onderdeel van de waardeketen van de klant. We brengen daarmee de efficiency omhoog en kosten omlaag, zonder de medewerkerstevredenheid en het milieuaspect uit het oog te verliezen. Want doordat mobiliteitskosten verspreid liggen in een organisatie, is vaak niet duidelijk dat mobiliteit de 3e grootste kostenpost voor een bedrijf is. Denk aan declaraties, treinkaartjes, leaseauto’s, brandstofkosten, taxi’s, laadpalen… Met onze digitale tooling krijgen we per medewerker de totale mobiliteit inzichtelijk: operationeel, financieel ºen milieutechnisch. Dat kunnen we vervolgens benchmarken aan andere klanten.’

In het DNA van Daimler

En dan is er nog de overname door Daimler Financial Services. Koops: ‘Ja, die is bijzonder positief. Mobiliteit, technologie, digitalisering, de connected car: het zit allemaal in het DNA van Daimler. Natuurlijk moeten we winst maken, dat is een onderdeel van de deal, maar Daimler staat maximaal open voor investeren in de nieuwe mobiliteitswereld. Dat is goed voor Athlon. En goed voor de klant.’
Terug naar persberichten overzicht