Nieuwsbericht

WLTP: Ziet u door de bomen het bos nog wel?

Geplaatst op
door
Weg met bos

WLTP gaat zorgen voor meer inzicht in het verbruik en de uitstoot van auto’s. Vanuit duurzaamheid een goede ontwikkeling. De uitstoot, het verbruik en daarmee de Total Cost of Ownership worden immers reëler in te schatten. Hierdoor wordt de kwaliteit van de opgebouwde data beter en kan er een zuiverder advies gegeven worden over het verduurzamen van mobiliteit. Tegelijkertijd zien we nu wel de eerste hobbels op ons pad, want sommige auto’s passen ineens niet meer in het huidige leasebudget en er ontstaat steeds meer gedoe. Wegen de lange termijn voordelen nog op tegen deze korte termijn perikelen in het WLTP bos?

De komst van WLTP als vervanger van NEDC is een versneller om mobiliteit verder te verduurzamen

NEDC (New European Driving Cycle) is ontwikkeld in de jaren ’80 en baseert zich op theoretische rijomstandigheden. Wij hoeven u niet uit te leggen dat deze theoretische rijomstandigheden in de praktijk op geen enkele manier realistisch blijken te zijn. De gevolgen kennen we: verbruikscijfers die niet kloppen, uitstoot die in werkelijkheid hoger is en een tegenvallende actieradius van hybride en volledig elektrische auto’s. Toenemende weerstand op NEDC zorgde voor de ontwikkeling van WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Deze methode is gebaseerd op realistische rijomstandig-heden en sluit beter aan op de werkelijke prestaties op de weg. Geen (grote) verassingen meer tijdens het daadwerkelijke gebruik van een auto dus. Wat Athlon betreft een goede zaak, want hierdoor kunnen we appels met appels vergelijken en is de total cost of ownership beter in te schatten.

Veranderen is altijd moeilijk, zeker als de auto die je wil bestellen ineens niet meer in de huidige leaseregeling past

Op dit moment zien we steeds vaker praktische hobbels op de weg naar de volledige implementatie van WLTP. Een voorbeeld is een relatie die zowel een merkenbeleid, een CO2 plafond én een maximaal leasebudget per salarisschaal in de leaseregeling heeft verwerkt. Deze klant kan met de nieuwe WLTP regelgeving vanuit het niets nog maar uit 2 merken kiezen (voorheen 5 merken) en een auto in de compacte middenklasse in plaats van een middenklasse. Immers, zowel de uitstoot (CO2 plafond) als de prijs van de bewuste auto schoten uit de vastgestelde plafonds. Steeds meer wagenparkbeheerders krijgen te maken met dit soort praktische vragen van berijders, dus het is echt zaak om nu in actie te komen.

Vormen de bomen en het bos (uw huidige leaseregeling en WLTP) bij u nog wel één geheel?

De situatie zoals hierboven beschreven is slechts één van de velen hobbels waar Athlon momenteel met klanten over in gesprek is. Voorkomen is beter dan genezen en daarom is het belangrijk om de gevolgen van WLTP voor uw wagenpark goed in beeld te brengen. De vragen gaan namelijk verder dan nieuw te bestellen auto’s, want ook uw huidige wagenpark zal per 1 januari 2019 volgens de WLTP regels andere uitstoot (op papier dan) geven. Dit kan betekenen dat uw CO2 footprint volgens de huidige NEDC regels helemaal op orde lijkt te zijn, maar volgens de nieuwe WLTP regels toch ineens onvoldoende blijkt te zijn.

Uitdaging: niet voor elk merk en type auto’s zijn de gevolgen van WLTP al duidelijk

Helaas is nog niet voor elk merk en type auto nieuwe WLTP data beschikbaar. Hierdoor is nog niet voor elk merk en type auto duidelijk wat de gevolgen zijn. En toch is het belangrijk dat op basis van de thans bekende data een analyse wordt gemaakt van de impact van WLTP. Elke week komt er nieuwe data beschikbaar, waardoor het beeld steeds duidelijker wordt.

Athlon kan helpen om zicht te krijgen op de gevolgen voor uw wagenpark

Op verschillende manieren kan Athlon helpen bij het inzichtelijk krijgen van de gevolgen van WLTP. Allereerst hebben we nog een keer goed samengevat wat WLTP is en wat er op welk moment nog staat te gebeuren. Een uitgebreide analyse van WLTP kunt u HIER lezen. Daarnaast kunnen de relatie-beheerders bij Athlon op basis van uw huidige leaseregeling en wagenpark met u bespreken welke aanpassingen er preventief gedaan kunnen worden om klaar te zijn voor de invoering van WLTP. Dat nog niet alle gegevens beschikbaar zijn, is wat ons betreft geen reden om achterover te leunen.

Alexander Heijkamp

CSR Director Athlon Nederland

Terug naar nieuwsoverzicht