Een greep uit de afdelingen

Commercie

Commercie bestaat uit de afdelingen Sales Key Accounts,  Large Accounts en Business Accounts en Private Lease

Driver Desk

Om de leaserijder zo goed mogelijk van dienst te zijn, is de Athlon Driver Desk opgericht: één adres voor alle vragen. De leaserijder kan hier terecht met vragen over de auto; schades, bekeuringen, brandstof, reparaties, onderhoud en banden.

Flex Force

De flexforce kun je zien als het interne detacheringsbureau van Athlon. De collega’s van de flexforce worden zowel ingezet als tijdelijke vervanging of uitbreiding op een afdeling, als ook ter ondersteuning van allerlei projecten.

Operations

Remarketing

De afdeling Remarketing is verantwoordelijk voor de verkoop en de daarbij behorende administratie van ex-leaseauto’s. Tevens heeft de afdeling een ondersteunende taak voor Commercie voor het afgeven van overnameprijzen (verkoop berijders/bedrijven), het controleren van restwaarde (indien noodzakelijk) en het inkopen van auto’s.

Damage & Claims

Het krijgen van schade aan de auto is een vervelende aangelegenheid. De afdeling schade begeleidt onze berijders vanaf het moment van de schademelding tot en met het herstel van de schade.

Purchase & Delivery

De afdeling Purchase & Delivery is onder andere verantwoordelijk voor het vastleggen van de klantkortingen, orderverificatie, het verzenden van leveringsopdrachten en juiste levertijdbewaking.

Maintenance & Repair

Voor alle vragen over onderhoud en banden. Maar ook voor reparaties aan de auto die geen betrekking hebben op schade kun je op deze afdeling terecht.

Insurance

De afdeling Insurance zorgt voor verzekering van het totale wagenpark van Athlon en houdt zich bezig met het maken van verzekeringspakketten, het verstrekken van informatie over verzekeringspremies, het maken van schaderapportages/schade-analyse en het geven van adviezen omtrent het verzekeringspakket.

Centrale Diensten

Centrale Diensten is de afdeling die zich bezig houdt met het verwerken van verschillende administratieve bulk processen. Bijvoorbeeld registeren en verwerken van alle declaraties van bestuurders, dat zijn er ongeveer 50.000 per jaar.

Finance

Billing & Mantel

De afdeling is verantwoordelijk voor de financiële wijzigingen op de leasecontracten. Denk hierbij aan het inzetten van contracten, herberekeningen, aanvullende investeringen, beëindigingen en afrekenen na beëindiging van de contracten. Ook de verwerking van de houderschapsbelasting en het aanmaken en wijzigen van mantels gebeurt op deze afdeling.

Business & Asset Analysis

Deze afdeling houdt zich bezig met het beheer van autogegevens en het maken van auto-gerelateerde analyses en rapportages.

Accounting

De afdeling Accounting heeft een breed pallet aan taken en verantwoordelijkheden. De belangrijkste taak van de afdeling is betalen; betalen van bekeuringen, facturen en declaraties. Daarnaast stellen ze o.a. rental-, bekeuringen en algemene kosten betaalbaar.

Business & Risk Portfolio Analysis

Risk & Control is verantwoordelijk voor de opzet en de goede werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Het uiteindelijke doel is het kunnen afgeven van een in-control statement voor Athlon.

ICT

Application Delivery & Support

Deze afdeling zorgt er voor dat de Athlon applicaties onze bedrijfsprocessen en werkzaamheden ondersteunen. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het functioneel applicatiebeheer van de bij Athlon in gebruik zijnde applicaties en de kwaliteitsbeoordeling daarvan na aanpassingen in deze applicaties. Mocht er een storing ontstaan dan helpen de medewerkers iedereen zo snel mogelijk weer aan de slag. Zij staan garant voor een hoge beschikbaarheid van onze systemen en het optimaal functioneren van onze infrastructuur.

Algemeen

Facilities

De afdeling Algemene Zaken draagt zorg voor de huisvesting en organisatorische en financiële continuïteit in de interne dienstverlening voor alle vestigingen van Athlon.

Marketing

De afdeling Marketing is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het marketingbeleid. Het voornaamste doel is in te spelen op de wensen en behoeften van de klant. Daarbij zorgt Externe Communicatie ervoor dat de klant wordt geïnformeerd over waar wij als organisatie voor staan en over de inhoud van onze (nieuwe) producten en diensten. Binnen de afdeling zijn ook de onderdelen online, events, productmarketing, segmentmarketing en interne Communicatie vertegenwoordigd.

Human Resources (HR)

De HR afdeling vertaalt de bedrijfsdoelstellingen van Athlon Nederland naar HR beleid. HR ontwikkelt bijvoorbeeld diverse instrumenten en zet de instrumenten in die voor de uitvoering van het HR beleid noodzakelijk zijn. Daarnaast ondersteunen ze de medewerkers met vragen over het personeelsbeleid en zijn ze verantwoordelijk voor het werven en selecteren van nieuwe collega’s.