Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Hart voor mobiliteit, oog voor het milieu

Door innovaties, lef en creativiteit verandert de manier waarop wij ons verplaatsen. Hierdoor kunnen we onze CO2-uitstoot verminderen, files aanpakken en kosten besparen. Athlon wil vooroplopen in die beweging. Want mobiliteit kan altijd milieubewuster!

Ons duurzaamheidsbeleid

Als marktleider in mobiliteit voelen we een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het milieu. Die zorg hebben we vastgelegd in ons internationale beleid: Being a sustainable mobility provider in society. In onze beleidsvisie gaan we bijvoorbeeld in op de volgende vragen: op welke manier doen we zaken? Hoe zien we onszelf als goede werkgever? Wat kunnen we doen voor de maatschappij? En hoe zien we onze impact op het milieu?

Vijfstappenplan voor duurzame mobiliteit

Met ons wagenpark zorgen we voor veel verkeer op de weg én een behoorlijke CO2-uitstoot. Daarom hebben we het Duurzaam Mobiliteitsplan ontwikkeld. Hiermee verminderen we het verkeer op de weg, verlagen we de CO2-uitstoot en zetten we een belangrijke stap richting duurzame mobiliteit.

Het Duurzaam Mobiliteitsplan begint met vijf belangrijke vragen:

 1. Moeten uw werknemers reizen, of kunnen zij ook anders werken?
 2. Welke reisvorm past het beste bij het reismoment?
 3. Is een energiezuinige auto een optie?
 4. Bent u bekend met Het Nieuwe Rijden?
 5. Wist u dat het mogelijk is om uw CO2-uitstoot te compenseren?

Aan de hand van deze vragen kunnen we een Duurzaam Mobiliteitsplan voor u opstellen. Een plan dat past bij uw organisatie, helemaal op maat.

Certificaat voor milieumanagement

We willen onze milieuprestaties continu verbeteren. Die ambitie is geborgd in het certificaat ISO 14001, waarover we sinds 2012 beschikken. Dit certificaat toont aan dat ons milieumanagementsysteem voldoet aan de eisen van de International Organisation for Standardization (ISO).

Met het certificaat onderkennen we dat we een impact hebben op het milieu. Uitgangspunt is dat we deze impact willen beheersen en onze milieuprestaties willen verbeteren. Daarbij hebben we met de volgende drie milieuaspecten te maken:

 1. Uitputting van natuurlijke grondstoffen door ons eigen energieverbruik
 2. Luchtverontreiniging als gevolg van uitstoot van eigen leaseauto’s, leaseauto’s van klanten en het transport van leaseauto’s
 3. Bodemverontreiniging als gevolg van (olie)lekkages, wassen, afval en gevaarlijke stoffen

Milieudoelstellingen

Om bovenstaande milieuaspecten te beheersen en verbeteren, hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd, waaronder:

 • Vergroenen van ons eigen wagenpark
 • Vergroenen van het wagenpark van klanten
 • Afvalprestaties verbeteren
 • Niet verontreinigen van de bodem door onze bedrijfsactiviteiten
 • Milieuprestaties verbeteren in samenwerking met onze leveranciers