Sponsoring

Ook sponsoring speelt een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van Athlon. Zo zetten wij ons als hoofdsponsor in voor Hulphond Nederland. Wij maken dagelijks leaserijders mobiel doordat zij de beschikking hebben over een leaseauto.

Marchel Koops, algemeen directeur van Athlon: “Helaas zijn er ook mensen met een lichamelijke beperking die daardoor minder mobiel zijn. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om ook deze groep mensen mobieler te maken en hun leefwereld letterlijk te vergroten. Immers, mensen met een hulphond trekken er weer op uit, hebben meer sociale contacten en daardoor een vrolijker leven. Dat is de reden waarom we ons graag verbinden en de samenwerking opzoeken met Hulphond Nederland.”