CSR: Corporate Social Responsibility bij Athlon Nederland

Onze definitie, strategie, doelen en het rapport

Wat is CSR

CSR is de afkorting voor Corporate Social Responsibility. Bij Athlon betekent dit dat we duurzame aandacht hebben voor de sociale gevolgen van onze activiteiten op de korte én lange termijn. CSR gaat over medewerkers, klanten, leveranciers, het milieu. Kortom: de maatschappij. Wij kunnen alleen succesvol zijn als we niet alleen economisch succes nastreven, maar ook onze milieu-, klimaat- en sociale doelen halen.

Corporate Social Responsibility bij Athlon Nederland

De CSR-missie van Athlon

"Duurzame mobiliteit van mensen organiseren door vanuit een gedeeld belang radicale oplossingen te bieden en impactvolle veranderingen te initiëren"

Download het Athlon CSR-rapport 2020

Een passend CSR-beleid

Een passend CSR-beleid

Vanuit de CSR-strategie ontwikkelt Athlon proactief initiatieven om onze omgeving te beschermen en toekomstbestendig waarde te creëren. Dat begint bij het verduurzamen van onze kernactiviteit: vervoer ofwel mobiliteit, van auto’s leasen tot andere mobiliteitsvormen. Vanuit onszelf en vanuit onze klanten. Maar Corporate Social Responsibility gaat bij Athlon ook over verkeersveiligheid, duurzame bedrijfsprocessen, het creëren van sociale impact, verduurzamen of elektrificeren van wagenparken, vitaliteit en inclusiviteit. Wij leggen jaarlijks verantwoording af voor onze CSR-strategie, -activiteiten en -resultaten in een Athlon CSR-rapport.

CSR-strategie en onze Sustainable Development Goals

Wij koppelen onze CSR-strategie aan vier Sustainable Development Goals (SDG’s), de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Op deze vier SDG’s kan Athlon de meeste invloed uitoefenen en impact realiseren met onze activiteiten, producten en diensten.

Bovendien is onze CSR-strategie gebaseerd op de Universal Declaration of Human Rights, het Global Compact van de Verenigde Naties en de richtlijnen voor internationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Binnen onze CSR-strategie werken wij aan zes verschillende CSR-thema’s:
  1. Kleinere CO2-footprint
  2. Meer elektrisch vervoer
  3. Veilig rijgedrag
  4. Sociale impact
  5. Vitale medewerkers
  6. Diversiteit en inclusiviteit

Meer over de CSR-thema's

De vier Sustainable Development Goals

De vier Sustainable Development Goals waar Athlon op focust

CSR en onze kernwaarden

Onze medewerkers zijn het hart van onze organisatie. Zij staan elke dag klaar voor onze klanten en zijn onmisbaar voor duurzaam succes. De zes Athlon-kernwaarden vormen de normen en waarden van onze organisatie. Ze geven ons richting: hoe gaan we met elkaar om, hoe zorgen we dat je jezelf kan zijn en hebben we oog voor je fysieke en mentale conditie. We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed, welkom en veilig voelt bij Athlon.

Ons managementsysteem en CSR-certificaten

We willen onze milieuprestaties continu verbeteren. Daarom werken we met drie duurzaamheidscertificaten. Deze keurmerken waarborgen de kwaliteit, voortgang en realisatie van onze CSR-doelstellingen. Elk certificaat is een externe bevestiging van ons CSR-beleid en de uitvoering daarvan.

Download het Athlon CSR-rapport 2020: Versneld vernieuwen

Wil je advies bij het opzetten van een passende mobiliteitsregeling met oog op employer branding?

Meer weten of advies?

Wil je meer weten over duurzaamheid, CSR en MVO bij Athlon? Of het verduurzamen van mobiliteit? Laat hieronder je gegevens achter, dan nemen wij contact met je op!

*
*
*
*
*
*