Privacyverklaring

  Elk van de onderstaande privacyverklaringen is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Athlon Car Lease Nederland B.V. als verwerkingsverantwoordelijke.

  Het beschermen van jouw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit en wordt in al onze bedrijfsprocessen in aanmerking genomen. De relevante privacyverklaring geeft een beschrijving van onze privacy praktijk met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Ook lees je welke rechten je hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

  Welke privacyverklaring van toepassing is, hangt af van de relatie die wij met jou hebben en de hoedanigheid waarin jij handelt. Selecteer daarom uit  onderstaande lijst de privacyverklaring die op jou van toepassing is en lees deze zorgvuldig door, zodat je begrijpt hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

  Athlon maakt deel uit van  Mercedes-Benz Groep. De manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens is altijd gebaseerd op het toepasselijke gegevensbeschermingsbeleid van Mercedes-Benz Group AG. Deze is te vinden op de  website https://group.mercedes-benz.com/privacy.

  Jouw belang staat voorop:

  Bij de verwerking van jouw gegevens staat jouw belang voorop. Je mag erop rekenen dat Athlon bij het verwerken van jouw persoonsgegevens de volgende uitgangspunten in acht neemt:

  Zorgvuldigheid:
  Wij zijn zorgvuldig met jouw gegevens en houden ons bij de verwerking ervan aan de wet.

  Transparant:
  Wij zijn transparant over het gebruik van jouw gegevens.

  Veilig:
  Wij behandelen jouw gegevens vertrouwelijk en wij nemen de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om ze tegen verlies of onrechtmatige verwerking te beschermen.

  Relevant:
  Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is om jou en (indien van toepassing) jouw werkgever onze diensten te leveren. Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

  Service:
  Je kunt ons eenvoudig verzoeken om jouw gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Aan elk gerechtvaardigd verzoek zullen wij op korte termijn voldoen.