Women in leasecar getting instructions

Privacyverklaring Operational of Financial lease voor leaserijders

22 december, 2022

  Athlon Car Lease Nederland B.V.

  Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van bestuurders gerelateerde diensten voor jouw leaseauto aan leaserijders, zijnde werknemers van onze zakelijke of publieke sectorklanten door Athlon Car Lease Nederland B.V.

  Het beschermen van jouw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit en wordt in al onze bedrijfsprocessen in aanmerking genomen. Deze Privacyverklaring geeft je een overzicht van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je leest ook welke rechten je hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

  Athlon maakt deel uit van Mercedes-Benz Group AG,  de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens is altijd gebaseerd op het toepasselijke gegevensbeschermingsbeleid van Mercedes-Benz Group AG. Deze  is te vinden op de website https://group.mercedes-benz.com/privacy/.

  "Persoonsgegevens" betekent alle informatie die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd is of kan worden.

  De termen "proces" en "verwerking" omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en overdragen van persoonsgegevens.

  Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig door, zodat je begrijpt hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

  De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

  Athlon Car Lease Nederland B.V. ("Athlon", "wij" of "ons")
  Stationsplein Noord-Oost 414
  1117 CL Schiphol
  E-mail: Compliance.nl@athlon.com

  De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking van jouw persoonsgegevens voor proces-, product- en prijsoptimalisatie die hieronder wordt gespecificeerd, is:

  Athlon Car Lease International B.V.
  Stationsplein Noord-Oost 414
  1117 CL Schiphol

  We verwerken persoonsgegevens alleen onder het principe van gegevensminimalisatie voor zover nodig, zoals toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving, in overeenstemming met onze verplichtingen.

  Direct of indirect van jou, via de diensten die wij leveren

  Athlon biedt operationele en financiële lease-, huur- en mobiliteitsoplossingen en aanvullende voertuig gerelateerde diensten. Persoonsgegevens kunnen rechtstreeks van jou worden verkregen, bijvoorbeeld als je kiest voor het gebruik van een leasevoertuig via onze (online) leasediensten. Er kunnen ook indirecte manieren zijn waarop wij in het bezit komen van jouw persoonsgegevens. Als je contact hebt opgenomen met een van onze externe dienstverleners die met ons samenwerken bij de levering van onze diensten, kunnen we ook informatie van hen ontvangen, bijvoorbeeld als er onderhoudsdiensten aan jouw voertuig zijn geleverd.

  Rechtstreeks van jou, online

  Wij verzamelen jouw persoonsgegevens als je op onze website een online offerte voor een leaseauto aanvraagt of contact met ons opneemt via onze website, bijvoorbeeld door middel van een contactformulier. We verzamelen ook persoonsgegevens als je ons een e-mail stuurt.

  Rechtstreeks van jou, offline

  Wij kunnen persoonsgegevens van jou verzamelen, bijvoorbeeld wanneer je telefonisch contact met ons opneemt of als je ons een brief per post stuurt.

  Uit andere bronnen
  Wij ontvangen jouw persoonlijke gegevens uit andere bronnen, bijvoorbeeld:

  • De relevante autoriteit (bijv. politie) waar wij de ontvanger zijn van verkeersboetes met betrekking tot jouw leasevoertuig;
  • Van onze onafhankelijke servicepartners die ons helpen bij het leveren van onze leasing- en andere diensten aan jou, waaronder autodealers, auto-onderhoudsbedrijven, schadeherstelbedrijven;
  • Openbaar beschikbare databanken, kredietbureaus en andere bronnen;

  We moeten persoonlijke informatie verzamelen om de gevraagde diensten aan jou te leveren of om vragen, vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot onze diensten te behandelen. Als je de gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we de services mogelijk niet leveren. Als je persoonlijke informatie met betrekking tot andere personen aan ons of aan onze dienstverleners bekendmaakt in verband met de services, verklaar je dat je de bevoegdheid hebt om dit te doen en ons toe te staan de informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

  Athlon biedt voertuigfinanciering en aanvullende voertuig gerelateerde diensten aan zakelijke klanten. Voor het verlenen van deze diensten hebben wij een masterovereenkomst gesloten met jouw werkgever. Onder deze masterovereenkomst worden individuele operationele of financiële leasecontracten gesloten. Jouw werkgever bepaalt welke aanvullende voertuig gerelateerde diensten voor jou beschikbaar zijn.

  3.1. Het aangaan van een individueel Operational Leasecontract

  Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
  Jouw werkgever kan jouw contactgegevens en persoonlijk leasebudget met ons delen. Als je een voertuig least bij Athlon, verwerken wij ook gegevens over het voertuig. Tijdens de looptijd van het contract verwerken we aanvullende gegevens die nodig zijn om jouw gebruik van het voertuig en het dagelijks beheer van het voertuig te beheren.

  Wat is het doel van deze verwerking?
  Het doel van deze verwerking is om contact met jou op te kunnen nemen, een berekening voor jouw leaseauto te maken en je een offerte te doen en de specificaties van jouw aanbod te controleren. In het geval dat je een voertuig least bij Athlon, is het doel van deze verwerking ook om het leasecontract uit te voeren (bijv. levering van het voertuig, het verzenden van tankkaart/mobiliteitskaart/laadpas, rapporten en laadkosten naar jouw werkgever, reparatie en onderhoud, schademeldingen, verkeersboetes) en voor het dagelijks beheer van het voertuig.

  Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens?
  De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang (de uitvoering van de leaseovereenkomst die wij hebben met jouw werkgever of Athlon als eigenaar van het voertuig). De wettelijke basis voor het verwerken van een sanctiecontrole is legitiem belang.

  3.2. Aanvullende voertuig gerelateerde diensten

  Athlon biedt aanvullende voertuig gerelateerde diensten. Afhankelijk van het contract dat we met jouw werkgever hebben, zijn een of meer aanvullende voertuig gerelateerde diensten opgenomen in de leasecontracten.

  De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van (elk van) deze contractuele diensten. Het is in het belang van Athlon om je de best mogelijke mobiliteitsdiensten te bieden. Athlon voert zelf geen aanvullende voertuig gerelateerde diensten uit. Athlon maakt gebruik van gespecialiseerde externe servicepartners voor het leveren van dergelijke diensten. We verwerken persoonsgegevens alleen onder het principe van gegevensminimalisatie voor zover nodig, zoals toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving, in overeenstemming met onze verplichtingen.

  3.2.1. Reparatie & Onderhoud, Wegenwacht, Verzekering Materiële Schade en Verzekering Aansprakelijkheid Van derden

  Welke persoonsgegevens worden voor deze dienst verwerkt?

  A. Reparatie & Onderhoud, Wegenwacht: We verwerken jouw contact- en voertuiggegevens en de locatie waar assistentie wordt gevraagd en verstrekt. Daarnaast kun je bepaalde informatie met betrekking tot voertuigbeheer aan ons verstrekken.

  B. Verzekering Materiële Schade en Verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid: voor ongevallenbeheer verwerken wij de volgende gegevens:

  • Jouw contact- en voertuiggegevens, evenals ongevals- en schadegegevens (inclusief foto's van het incident en/of schade, indien beschikbaar), informatie over andere inzittenden en getuigen en alle andere relevante informatie die je ons verstrekt in het kader van het ongeval;
  • Relevante informatie van derden die betrokken zijn bij het ongeval, zoals naam, naam van de verzekeringsmaatschappij, verzekeringspolisnummer en eventuele claims van dergelijke derden;
  • Relevante informatie verzameld van verzekeringsmaatschappijen;
  • Indien beschikbaar: getuigenverklaringen en/of rapporten die door de autoriteiten (zoals de politie) zijn opgesteld.

  Wat is het doel van deze verwerking?

  A. Het doel van deze verwerking is het beheren van jouw gebruik van het voertuig en het afhandelen van het onderhoud van het voertuig. Veiligheid staat voorop. Het is daarom noodzakelijk dat er regelmatig reparatie- en onderhoudsdiensten voor jouw voertuig worden uitgevoerd en om je te helpen zo snel mogelijk weer de weg op te gaan.

  B. Het doel van deze verwerking is om de schade te herstellen, om verzekeringsgeld te kunnen claimen bij onze verzekeraar of de verzekeraar van een bij het ongeval betrokken partij. Een ander doel is om kosten ('eigen risico') in rekening te kunnen brengen bij je werkgever.

  Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens?

  De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is gerechtvaardigd belang (de uitvoering van de overeenkomst die wij hebben met jouw werkgever of Athlon als eigenaar van het voertuig).

  3.2.2. Tankkaart en/of banden

  Welke persoonsgegevens worden voor deze dienst verwerkt?

  A. Tankkaart:
  Voor de uitgifte van jouw tank- of laadpas en om jouw tankbeurten te administreren, verzamelt Athlon de volgende persoonsgegevens:

  Jouw contactgegevens en geboortedatum, voertuiggegevens, het nummer van jouw tank-/laadpas en bijbehorende kosten.

  B. Banden:
  Wij verwerken jouw contactgegevens en kenteken.

  Wat is het doel van deze verwerking?
  A. Het doel van deze verwerking is de uitgifte van jouw tankkaart en het administreren van jouw tankbeurten en/of het installeren van een laadfaciliteit op jouw huisadres.
  B. Het doel van deze verwerking is het beheren van de banden van het voertuig. Veiligheid staat voorop. Het is daarom noodzakelijk dat er regelmatig bandendiensten worden uitgevoerd voor jouw voertuig.

  Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens?
  De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens is gerechtvaardigd belang (de uitvoering van de leaseovereenkomst die wij hebben met jouw werkgever en Athlon als eigenaar van het voertuig).

  3.2.3. Hulpvoertuig
  Welke persoonsgegevens worden voor deze dienst verwerkt?
  Wij verwerken jouw contact- en voertuiggegevens en, indien van toepassing, de locatie waar hulp wordt gevraagd en verstrekt.

  Wat is het doel van deze verwerking?
  Het doel van deze verwerking is om je een passende mobiliteitsoplossing te bieden.

  Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens?
  De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is gerechtvaardigd belang (de uitvoering van de overeenkomst die wij met jouw werkgever hebben).

  3.3. Beheer van verkeers- en parkeerboetes
  Als geregistreerde eigenaar van leaseauto's zullen verkeers- en/of parkeerboetes van bestuurders van de leaseauto's in principe aan Athlon worden gericht door de bevoegde (buitenlandse) autoriteiten die dergelijke boetes uitschrijven (zoals de politie of de gemeente). Athlon voorziet in tijdige betaling van dergelijke boetes. Op basis van de informatie in onze systemen brengen wij de opgelegde boete in rekening rechtstreeks bij jou of bij jouw werkgever.

  De regels voor verkeers- en/of parkeerincidenten verschillen per land. Soms is Athlon wettelijk verplicht om alleen gegevens van leaserijders te melden aan een bevoegde (buitenlandse) autoriteit. De bevoegde (buitenlandse) instantie zal zich dan rechtstreeks tot jou wenden voor de verdere afhandeling van de verkeers- en/of parkeerovertredingen.

  Welke persoonsgegevens worden voor deze dienst verwerkt?
  Wij verwerken informatie die wij ontvangen van de bevoegde (buitenlandse) autoriteiten: jouw contact- en voertuiggegevens, evenals de aard, plaats en tijd van het gepleegde incident en/of de opgelegde boetes.

  Wat is het doel van deze verwerking?
  Wij verwerken jouw persoonsgegevens met het oog op de betaling van boetes en, indien van toepassing, het verkrijgen van een vergoeding van  jou of jouw werkgever.

  Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens?
  De wettelijke basis voor deze verwerking is legitiem belang, aangezien Athlon de eigenaar van het voertuig is.

  3.4. Proces-, product- en prijsoptimalisatie
  Athlon verwerkt persoonsgegevens voor productontwikkeling en procesverbeteringen.

  Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
  Enquêtes en marketingcommunicatie: contactgegevens en jouw antwoorden op  enquêtes.

  Process mining, business intelligence en business analytics: contactgegevens en contractgegevens, gegevens over de toestand van het voertuig (technisch), voertuiggeschiedenis en voertuig gerelateerde gebeurtenissen zoals ongevallen en opgelopen schade.

  Wat is het doel van deze verwerking?
  Het doel van deze verwerking is het ontwikkelen en optimaliseren van onze processen, producten en prijzen.

  Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens?
  De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens voor process mining, business intelligence en business analytics is legitiem belang.
  De wettelijke basis voor marketingcommunicatie is toestemming of legitiem belang.

  Jouw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld op een need-to-know-basis. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de levering van onze diensten aan jou.

  Daarnaast kan Athlon persoonsgegevens delen:

  • Voor het leveren van onze diensten: met onze externe servicepartners, zoals dealers, garages, schadeherstelbedrijven, onderhoudsbedrijven en bandenwisselbedrijven en met onze partnerbedrijven die betrokken zijn bij de verkoop en levering van onze diensten.
  • Voor audits en risicobeoordelingen: binnen Mercedes-Benz Group en met externe auditpartijen.
  • Voor data-analyse, ontwikkeling van nieuwe diensten, verbetering en verbetering van bestaande diensten, het identificeren van trends en het bepalen van de effectiviteit van onze bedrijfsactiviteiten: binnen Mercedes-Benz Group.
  • Voor het uitvoeren van fraudecontroles, sanctiecontroles en/of kredietcontroles: met gespecialiseerde (krediet)bureaus en/of binnen  Mercedes-Benz Group.
  • Als we hiertoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving: met openbare of fiscale autoriteiten, met toezichthoudende autoriteiten en onderzoeksbureaus.
  • Voor het uitvoeren van bepaalde gegevensverwerkingen namens ons op het gebied van informatietechnologie en gerelateerde infrastructuur, beveiliging en juridische, financiële en boekhoudkundige diensten: met externe dienstverleners die we inschakelen.
  • Voor het afhandelen van schade- of verzekeringsclaims: met verzekeringsmaatschappijen.
  • Voor het beschermen van onze activa en onze belangen, om onze contractuele voorwaarden af te dwingen, om onze bedrijfsvoering, (intellectuele eigendoms)rechten, veiligheid en eigendom en die van jou of andere derden te beschermen, om de betaling van onze claims te waarborgen en om ons in staat te stellen beschikbare (juridische) rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die we kunnen oplopen te beperken: bij gespecialiseerde (advocaten)kantoren of binnen Mercedes-Benz Group.

  We kunnen gegevens overdragen aan dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of hen toegang verlenen tot onze systemen voor hosting en/of onderhoud van onze IT-systemen. Omdat landen buiten de EU meestal niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming hebben als binnen de EU, zorgen we er contractueel voor dat de dienstverleners maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat gegevens worden beschermd in overeenstemming met de EU/EER-normen. Neem voor meer informatie contact met ons op via de bovenstaande informatie. De bedrijven van Mercedes-Benz Group vallen ook onder de strenge eisen inzake gegevensbescherming van  Mercedes-Benz Group.

  Nee, geautomatiseerde besluitvorming vindt niet plaats.

  In principe bewaren we persoonsgegevens in overeenstemming met wettelijke en reglementaire verplichtingen die van toepassing zijn op Athlon en die minimale en maximale bewaartermijnen bevatten. We bewaren jouw persoonsgegevens daarom gedurende de periode die nodig is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden persoonsgegevens verwijderd.

  Athlon heeft passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met het principe dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. De verwijdering van persoonsgegevens gebeurt van geval tot geval en volgens ons bewaarschema.

  Je hebt uitgebreide rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je bewust maken van deze rechten is  belangrijk voor ons:

  • Recht op informatie: Je hebt recht op informatie over de gegevens die bij ons zijn opgeslagen, met name voor het doel van de verwerking en de duur van de gegevensopslag.
  • Recht op correctie van onjuiste gegevens: Je hebt het recht om van ons de onmiddellijke correctie van jouw persoonlijke gegevens te eisen, mochten deze onjuist zijn.
  • Recht op verwijdering: Je hebt het recht om te eisen dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen. De criteria stellen je in staat om de verwijdering van jouw persoonlijke gegevens te eisen als we bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, als we de gegevens onrechtmatig verwerken of als je rechtmatig bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van jouw gegevens, jouw toestemming hiervoor hebt ingetrokken of er een wettelijke verplichting is om te verwijderen. Houd er rekening mee dat we bepaalde informatie moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden, om te voldoen aan andere verplichte (minimale) bewaartermijnen en /of om transacties te voltooien die zijn begonnen voordat een dergelijke wijziging of verwijdering werd aangevraagd. Er kan ook resterende informatie zijn die in onze databases en andere records blijft staan en die niet wordt verwijderd.
  • Recht op beperking van de verwerking: Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van jouw gegevens te eisen. Dit recht is met name van toepassing voor de duur van de beoordeling als je de juistheid van jouw persoonlijke gegevens hebt betwist, evenals in het geval dat je voor een bestaand recht op verwijdering om beperkte verwerking vraagt in plaats van verwijdering. Bovendien zal er sprake zijn van beperkte verwerking als de gegevens niet langer nodig zijn voor onze doeleinden, maar we de gegevens nog steeds nodig hebben om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, evenals als de succesvolle indiening van een bezwaar tussen jou en ons in geschil is.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk, machine leesbaar formaat van ons te ontvangen, op voorwaarde dat deze gegevens niet al zijn verwijderd.
  • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Als je van mening bent dat wij de wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming schenden door persoonsgegevens over jou te verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld een gegevensbeschermingsinstantie die verantwoordelijk is voor jouw woonplaats, werkplek of locatie waar de vermeende schending van de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

  Als je een van jouw rechten wilt doen gelden of meer informatie wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via  bovenstaande contactgegevens.

  Je hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens. We zullen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we verplichte, legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking vereist is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

  Als je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons en/of de functionaris voor gegevensbescherming. In geval van bezwaar is het echter mogelijk dat wij de met jouw overeengekomen diensten niet meer of niet binnen de overeengekomen scope kunnen leveren.

  Athlon behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Bovenaan vind je de datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien. Eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring zijn vanaf deze datum van kracht.