Vergelijking tussen de verschillende verzekeringen

Onderstaande tabel vergelijkt de verschillende verzekeringen met elkaar.


Schadeverzekering inzittenden Ongevallenverzekering inzittenden
Verhaalsbijstand
Afdekking risico Schade aan personen
Schade aan zaken

Schade aan personen
Niet van toepassing
       
Aansprakelijk Maakt niet uit
Maakt niet uit
Derde partij
       
Doel Bescherming tegen gevolgen van een ongeval met schade aan Bestuurder en inzittenden
Bescherming tegen gevolgen van een ongeval waarbij dekking voor overlijden of blijvende invaliditeit Service om materiele schade te verhalen inclusief eigen bijdrage van leaseklant
       
Verzekerden Bestuurder en inzittenden
Bestuurder en inzittenden
Leaseklant
       
Uit te keren bedrag
Gebaseerd op werkelijke schade.

Bij personenschade maximaal EUR 1.000.000 (voor alle verzekerden samen) en EUR 5.000 bij zaakschade (voor alle verzekerden samen).

(Zaakschade uitsluitend in combinatie met personenschade)
Vast bedrag.


Bij overlijden maximaal EUR 10.000; bij blijvende invaliditeit maximaal EUR 20.000.Precieze bedragen staan op de overeenkomst.

Geen. Uw eigen risico vervalt.
       
Uitkering aan Verzekerden of nabestaanden
Verzekerden of nabestaanden
Athlon