People repairing a car

Wanneer wordt de WLTP ingevoerd?

Met de komst van de WLTP worden het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot van auto’s op een heel andere manier gemeten. Het doel: een realistischer beeld geven van het verbruik in de praktijk. Momenteel wordt de WLTP gefaseerd uitgerold. Maar let op, deze overgangsperiode eindigt over een paar maanden.

  De WLTP wordt stapsgewijs ingevoerd

  WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Het vervangt de verouderde NEDC-meetmethode. Deze meting toonde te veel verschillen met de praktijk. De WLTP-meting is een stuk uitgebreider, waardoor het resultaat dichter bij het werkelijke verbruik uitkomt.

  De invoering van de WLTP gaat stapsgewijs. Hieronder zetten we de tijdslijn voor je op een rij.

   

  1 september 2017 De WLTP is onderdeel van het test- en certificeerproces voor het toelaten van nieuwe automodellen tot de Europese markt.
  1 september 2018 Alle nieuwe verkochte auto’s (inclusief bestaande modellen) worden volgens de WLTP getest.
  1 september 2019
  • Voorraadauto’s getest volgens de NEDC mogen nog tot 1 september 2019 worden verkocht, mits ze waren aangemeld voor de restantregeling.
  • Alle nieuwe voertuigen, waaronder voorraad, worden getest volgens de WLTP.
  1 juli 2020 Nieuwe bpm-tarieven van toepassing in Nederland. Deze zijn gebaseerd op de CO₂-uitstoot volgens WLTP.

  Nieuwe bpm-tarieven in 2020

  Tot 1 juli 2020 vindt er een overgangsperiode plaats. De nieuwe WLTP-waarde wordt omgerekend naar de ‘oude’ NEDC-waarde; dit getal wordt NEDC 2.0 genoemd. Dit maakt het mogelijk om de huidige bpm-tarieven te handhaven. Vanaf 1 juli 2020 eindigt deze overgangsperiode en gaat de nieuwe bpm-tabel in. De hoogte van de autobelasting (bpm) is vanaf dan gebaseerd op de CO₂-uitstoot gemeten volgens de WLTP.

  Car maintainer in car garage