WLTP, de nieuwe emissietest voor auto’s

WLTP is de nieuwe norm voor het testen van het verbruik en de uitstoot van (lease)auto’s. Wat betekent dit voor u, als wagenparkbeheerder of leaserijder? En wat verandert er?

Wat is de WLTP? 

WLTP staat voor ‘Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure’. Het is de nieuwe, wereldwijde testprocedure voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens (tot 3,5 ton). Het doel: een realistischer beeld geven van het werkelijke verbruik en de uitstoot. Ook andere emissies, zoals koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC), stikstofoxiden (NOx) en fijnstof, en de actieradius van elektrische auto’s worden gemeten. 

Van NEDC naar WLTP

De WLTP vervangt de verouderde NEDC-meetmethode. De verschillen met de NEDC zijn groot. Auto’s worden op meer standaardsnelheden gemeten, er is meer variatie in accelereren, afremmen en stoppen. Daardoor zijn de metingen verfijnder en realistischer. Daarnaast worden opties nu ook meegenomen in de meting. 

Wat betekent WLTP voor u?

De WLTP gaat zonder twijfel een rol spelen in uw mobiliteitsbeleid. Of u nu honderden leaseauto’s of een tiental heeft staan, en ongeacht de aard van uw bedrijf. Ook als leaserijder krijgt u er mogelijk mee te maken. Wilt u meer weten over het effect van de WLTP op uw wagenpark en uw autoregeling? Of wat de WLTP betekent voor u als leaserijder? En waar dient u rekening mee te houden als u een nieuwe leaseauto bestelt? Wij zetten alles voor u op een rij.