Nieuw! Re.thinking mobility magazine

De must-read voor de mobiliteitsbeslisser.

De WLTP, de nieuwe emissietest voor auto’s, wordt momenteel stapsgewijs ingevoerd. De meetresultaten geven een betere indicatie van het werkelijke verbruik en bieden op velerlei vlakken kansen. Ook voor organisaties die hun mobiliteit duurzaam en (kosten)efficiënt willen inrichten. Wat betekent de WLTP voor u? Wordt het tijd om uw mobiliteitsbeleid te herzien?

De theorie

 • WLTP staat voor Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure.
 • Een nieuwe test om de uitstoot en het brandstofverbruik van personenauto’s te meten.
 • NEDC (New European Driving Cycle), de eerdere toetsing, is verouderd en sluit niet meer aan op de huidige voertuigen en rij-omstandigheden. Hierdoor liggen testresultaten en werkelijk verbruik soms ver uiteen.
 • WLTP is gebaseerd op realistische rijomstandigheden en geeft daardoor een realistischer beeld van het verbruik in de praktijk.
 • Brandstofverbruik, CO2 uitstoot, vervuilende stoffen (zoals koolmonoxide, koolwaterstoffen, stikstofoxiden en fijnstof) en de actieradius van elektrische auto’s worden getest.

Doel

 • Betrouwbare vergelijking tussen auto’s op CO2 uitstoot en brandstofverbruik
 • Onderdeel van toelatingsprocedure voor auto’s tot de Europese markt
 • Controle op naleving van de Europese CO2 doelstellingen voor fabrikanten
 • Juist energielabel en juiste BPM (Belasting voor Personenauto’s en Motorfietsen)

Gevolgen

 • WLTP geeft een realistischer beeld van het praktijkverbruik dan NEDC en leidt gemiddeld genomen tot hogere waarden. De uitstoot zelf is dus niet veranderd, wel de uitslag van de test.
 • Hogere CO2-waarden leiden tot een hogere Belasting voor Personenauto’s en Motorfietsen (BPM).
 • Hogere CO2-waarden leiden in theorie tot een vervuilender vloot binnen bedrijven.
 • WLTP gaat een rol spelen in het mobiliteitsbeleid van organisaties. Bijvoorbeeld door de impact op budgetten of CO2-plafond in een autoregeling.
 • Onduidelijkheid over de effecten in CO2-waardes en BPM maken het lastig om de prijsontwikkeling van auto’s in te schatten.

De BPM

De overheid heeft aangegeven dat de WLTP niet mag leiden tot hogere belastingen voor autogebruikers. Dat betekent dat de BPM-tabel moet worden aangepast. In mei 2019 wordt een TNO rapport verwacht met analyses van de dan beschikbare WLTP-uitstootdata. Op basis van dit rapport bekijkt de overheid of het mogelijk is om per 1 januari 2020 een aangepaste BPM-tabel in de wet op te nemen. Tot die tijd worden de nieuwe WLTP-waardes omgerekend naar de ‘oude’ NEDC-waardes: NEDC-2.0. De BPM wordt voorlopig berekend op NEDC-2.0 waardes.

Meer weten over de WLTP en het effect op C02-waardes en leaseprijzen? Download de gratis WLTP whitepaper.

Re


We reizen wat af met z’n allen. Iedereen is mobilist. Er is een groeiende vraag naar slimme en flexibele mobiliteitsoplossingen. Voor welke mobiliteitsuitdagingen staat uw bedrijf? Bereidt uw bedrijf zich al voor op de toekomst? Laat u inspireren door de 4e editie van Re. thinking Mobility magazine. Met deze Glossy haalt u eenvoudig en leuk uw mobiliteitskennis op.


De heer/mevrouw *

*
*
*
Athlon klant *

*
Vraag of advies? Wij nemen contact met u op.

Ja, ik heb interesse in mobiliteits-nieuws, nieuwe product-ontwikkelingen en aanbiedingen vanuit Athlon en meld mij aan voor de nieuwsbrief