Schade en pech

 • Ik heb schade wat nu?

  Een schade aan de leaseauto is vervelend, maar niet altijd te vermijden. Voor een soepele afhandeling dient u de schade binnen 24 uur bij ons te melden. Dit kunt u telefonisch doen via onze Driver Desk op 036 547 44 66 en buiten werktijden kunt u hulp vragen bij onze alarmcentrale op 036 547 44 44 (u moet dan op een later tijdstip alsnog de schade melden bij de Driver Desk). Wilt u de schade online melden? Gebruik dan deze link om de melding te doen.

 • Wanneer vul ik een schadeformulier in?

  Bij een schade waar een tegenpartij bij betrokken is, dient u ten alle tijden een schadeformulier in te vullen samen met de tegenpartij.

  Nog sneller uw schade melden? Gebruik dan de speciale APP Athlon Schade melden. Deze APP is te verkrijgen in de APP store van iTunes en de Android Market van Google.

 • Naar welk adres dien ik het schadeformulier te zenden?

  Het schadeformulier mag u zenden aan Athlon Nederland B.V. t.a.v. afdeling schade, Antwoordnummer 1691, 1300 WE ALMERE. ( LET OP!!! Maak altijd een kopie van de voor- en achterzijde van het schadeformulier en bewaar deze zorgvuldig.)

 • Heb ik recht op vervangend vervoer bij schade?

  Wilt u weten of u recht heeft op vervangend vervoer bij schade, neem dan contact op met uw wagenparkbeheerder of bel met de Driver Desk van Athlon op 036 547 44 66.

 • En hoe zit het met vervangend vervoer bij pech in het buitenland?

  Uiteraard kan Athlon voor u ook in het buitenland vervangend vervoer regelen. Of deze kosten zijn gedekt is afhankelijk van de afspraken welke uw werkgever met ons heeft gemaakt . Indien er geen vervangend vervoer buitenland in het contract is opgenomen zullen de kosten hiervan worden doorbelast naar uw werkgever. Wanneer deze kosten niet zijn gedekt in het contract kunt u eventueel via uw reisverzekering een verzekering voor vervangend vervoer af te sluiten.

  Let op!
  Indien u de beschikking krijgt over een huurauto, blijft u zelf verantwoordelijk voor het afmelden van de huurauto wanneer u deze inlevert.

 • Ik heb autopech wat nu?

  Tijdens kantooruren kunt u bellen met Athlon Driver Desk via 036 547 44 66. Buiten deze uren wordt u doorgeschakeld met onze Athlon alarm centrale op 036 547 44 44. Deze alarmcentrale is dag en nacht bereikbaar en kunt u bellen in geval van een technisch mankement of een schadevoorval waarbij u hulp nodig heeft.

  Heeft u via het merk van de leaseauto ook nog een aparte card met telefoonnummer? Deze dan liever niet gebruiken, tenzij u door onze alarmcentrale met uw eigen merkenhulp bent doorverbonden. Tijdens kantooruren kunt u bellen met onze Driver Desk op telefoonnummer 036 547 44 66 als u bijvoorbeeld aanvullende informatie of een toelichting wenst.

 • Wat moet ik doen als mijn auto naar de dealer is afgesleept?

  ls u via onze Athlon alarmcentrale bent geholpen, krijgt u via de berger, of van de garage waarnaar uw auto is afgesleept , een vervangende auto tot uw beschikking, als u dit wenst. Afhankelijk van het leasecontract dat is afgesloten worden hiervoor eventueel kosten doorbelast aan uw werkgever.

 • Wat moet ik doen als mijn caravan/aanhanger is beschadigd door een technisch mankement/ongeval in het buitenland?

  Als uw caravan/aanhanger door een technisch mankement of een ongeval niet meer gebruikt kan worden, valt hulp niet onder de dekking van Athlon. U kunt wel een beroep doen op onze Athlon Alarm Centrale , echter eventuele kosten worden doorbelast aan uw werkgever. Is er een technisch probleem met uw leaseauto, of heeft u een ongeval met de leaseauto, dan zal er ook assistentie worden verleend voor uw caravan/aanhanger.

 • Wat te doen bij ziekte en ongeval?

  Natuurlijk is dit geen prettig onderwerp. Maar stel: u wordt ziek tijdens uw buitenlandse reis of u raakt betrokken bij een ongeval. Dan kan het gebeuren dat u op medisch advies de auto niet naar Nederland kan terugrijden. Als ook een andere inzittende de besturing niet kan overnemen, bestaat het recht op transport van de auto naar Nederland. Neem hiervoor contact op met onze alarmcentrale via 0031 365 474 444.

 • Wat valt er onder gebruik schade?

  Wanneer u niet zeker weet of een schade onder de noemer gebruik schade valt, adviseren wij u langs een van de aangesloten schade herstelbedrijven te gaan voor een second opinion. Op onze site vindt u hier meer informatie over. Klik hier voor een voorbeeld van gebruik schade.

 • Waar mag ik de schade aan mijn leaseauto herstellen?

  Wanneer u de schade heeft gemeld bij onze Driver Desk op 036-5474466 kunt de schade laten herstellen bij een van de aangesloten schade herstel bedrijven. Via de tool ServiceTrackvindt u de dichtstbijzijnde schadehersteller.

 • Kan ik schadeherstel combineren met onderhoud?

  Voor het repareren van een schade kun je een afspraak maken bij een door Athlon geselecteerde schadehersteller via Service Track. Pas wanneer je de schade hebt gemeld bij onze Driver Desk op 036-5474466 kun je de schade laten herstellen bij een van de aangesloten schade herstel bedrijven.

 • Wat moet ik doen bij inbraakschade en/of diefstal van mijn auto?

  Meld inbraakschade en diefstal direct bij de politie via politie of 0900 88 44 en de Driver Desk van Athlon. Hiervoor kunt u tijdens kantooruren bellen met 036 547 44 66 en buiten werktijden belt u met de alarmcentrale op 036 547 44 44.

 • Wat moet ik doen als ik een sleutel ben verloren?

  Meld dit dan direct bij de Driver Desk via 036 547 44 66. Zodra dit gemeld is kunt u via de dealer een nieuwe sleutel geleverd krijgen.

 • Wat moet ik doen bij ruitschade?

  Laat ruitschade zo snel mogelijk bij Carglass of Glassdrive herstellen om doorscheuren te voorkomen. U hoeft dit niet van te voren bij ons te melden.

 • Ik heb verkeerde brandstof getankt wat nu?

  Rijd NIET verder na het tanken van verkeerde brandstof, maar neem direct contact op met onze alarm centrale via 036 547 44 44. Meld daarna de verkeerde tanking bij de Driver Desk via 036 547 44 66.

 • Wanneer is een eigen risico van toepassing?

  Dit is afhankelijk van het leasecontract. Een eigen risico is van toepassing bij een niet verhaalbare schade. Is het schadebedrag lager dan het eigen risico zal het daadwerkelijke schadebedrag worden aangerekend. We verrekenen het eigen risico met uw werkgever.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

  Er zijn een aantal situaties mogelijk die kunnen leiden tot een schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer. Daarnaast zijn er voorwaarden waar u aan moet voldoen.

  Om in aanmerking te komen voor het Waarborgfonds Motorverkeer gelden de volgende spelregels:

  • De schade is in Nederland veroorzaakt
  • De schade is door een ander motorvoertuig veroorzaakt
  • U moet binnen 14 dagen aangifte te doen bij de politie. Dit kan online via www.politie.nl/aangifte
  • De schade is hoger dan € 250,-. Dit wordt door het schadeherstelbedrijf beoordeeld
  • Minimaal één persoon moet worden opgegeven als getuige;(eventueel) een partner of familielid. Laat deze persoon een getuigenverklaring invullen (www.wbf.nl)

  Het is belangrijk dat u een ingevuld en ondertekend Europees schadeformulier toestuurt. Heeft u geen schadeformulier? Dan sturen wij deze graag toe. Wanneer u alle documentatie heeft verzameld kunt u dit sturen naar Athlon Nederland B.V.

 • Wat moet ik doen met een schade aan mijn leaseauto welke is veroorzaakt door de vorige bestuurder?

  Meld de schade van de vorige bestuurder direct bij uw wagenparkbeheerder en bij uw Athlon Driver Desk via 036 547 44 66. Schade wordt namelijk geregistreerd op naam van de huidige leaserijder van de auto. Wanneer u de schade niet meldt, kan dit gevolgen hebben voor het verrekenen van het eigen risico en de opbouw van de schade vrije jaren.